Tianjin, P.R. China

Tianjin Akzo Nobel Peroxides Co. Ltd.
24.5 km,  Wai Huan Xin, west Side,
Beichen District, Tianjin 30040
PR China

T +86 22 2681 3188
F +86 22 2681 3834/4643

ISO Certificates