This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies. Integritetsförklaring och information om cookies
Close

En bok har många sidor

Vi har räknat på fyra av dem

4 dimension
 

På årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg delar vi med oss av vår metod för hållbarhetsredovisning.

För oss inom AkzoNobel är hållbarhet grunden till allt vi gör. Eftersom ämnet är så viktigt för oss har vi också kommit långt inom hållbarhet och vill gärna inspirera andra. Vår metod för fyrdimensionell hållbarhetsredovisning är därför helt fri för dig att använda på dina produkter.

För att på ett enkelt sätt förklara vår fyrdimensionella resultatredovisning, som inkluderar att vi mäter ekonomiskt kapital, miljömässigt kapital, humankapital och socialt kapital, har vi valt att titta på en bok och hela dess värdekedja.
Boken har en kostnad i form av naturresurser, det vill säga den påverkan produktion och transporter har på naturen. Du kan också se vilka ekonomiska vinster boken ger företag och samhället i stort. Det uppstår också positiva siffror när det gäller humankapitalet då människor som är involverade i bokproduktionen ökar sin kunskap och därmed blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det sociala kapitalet är en ytterligare dimension vi tagit hänsyn till där vi värderar eventuella sociala risker i en produktionsprocess.
När vi räknar i de fyra dimensionerna gör vi det för varje steg i bokens värdekedja. Slutsatsen av våra omfattande beräkningar visar att pappersboken är hållbar, både nu och i framtiden! 

Om du vill läsa mer om hur vi räknat och kolla in våra illustrationer kan du ladda ned vår snabbguide genom att klicka här