This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies. Integritetsförklaring och information om cookies
Close

Planet Possible

Hur vi skapar mer värde med mindre resurser

Planet Possible
 

Planet Possible är vår hållbarhetsstrategi och handlar om att öppna upp sig och se oändliga möjligheter i en ändlig värld.

Planet Possible vilar på tre ben.

Hållbara affärer - handlar om att tillsammans med leverantörer och kunder utveckla produkter och lösningar som ligger i framkant och som skapar betydligt mer värde med mindre resurser.
Resurseffektivitet - innebär att vi minskar vår miljöpåverkan i hela värdekedjan och ökar vår användning av förnybara material och skapar på sätt betydligt mer värde med mindre resurser.
Kompetenta och engagerade medarbetare - är en förutsättning för oss, därför utbildar och utvecklar vi våra medarbetare – gärna tillsammans med våra kunder och leverantörer. Det är ett naturligt sätt för oss att säkerställa att vi skapar betydligt mer värde med mindre resurser även framöver. 

Här är en snabbguide till Planet Possible (öppnas i nytt fönster).


Vi är väl medvetna om att framtiden hänger på vår förmåga att lyckas skapa betydligt mer värde med mindre resurser, och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det arbetar vi tillsammans med såväl våra leverantörer och kunder som med vår medarbetare.
Tillsammans ska vi hitta fler innovativa lösningar, använda mer förnybar energi och förnybart material, fokusera ännu mer på hela värdekedjan av våra produkter, aktivt förbättra livet i de samhällen där vi verkar samt inspirera och utrusta våra medarbetare med rätt verktyg för att de ska upptäcka nya möjligheter.