Wiert Willemsz.
Sickens Windpark

Menu

Home
Participatie
Wiert Willemsz. Sickens Windpark FAQ's

AkzoNobel streeft naar 100% CO2-vrij en 100% duurzame energie in 2050. Opwekking van duurzame energie op de eigen locaties is een belangrijk uitgangspunt van AkzoNobel om deze doelen te behalen. Op deze projectwebsite vindt u informatie over ons initiatief om twee windturbines op ons terrein in Sassenheim te plaatsen.

Het plan

Wij hebben als doel om alle energie die op de locatie Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam op te wekken. Het elektriciteitsverbruik op deze locatie is circa 15 GWh, wat vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 4.300 huishoudens.

Wij willen het volgende bereiken:

 • Het project is veilig
 • 100% elektriciteitsverbruik verduurzamen
 • Kostendekkend (AkzoNobel heeft niet het doel winst te maken met het opwekken van duurzame energie)
 • Beperken negatieve impact op de locatie en omwonenden
 • Omwonenden de mogelijkheid geven tot participatie in het project

Met windturbines verduurzamen wij op de locatie het hele elektriciteitsgebruik voor de lange termijn. Hiervoor is 6 MW aan windturbines nodig; dit kunnen bijvoorbeeld 2 turbines van 3 MW per stuk zijn.

Naast het plaatsen van windturbines willen wij ook zonnepanelen plaatsen waar dat op ons terrein kan. Hiermee voorzien wij maximaal in 10% van ons elektriciteitsverbruik. Ter illustratie: wij zouden circa 20 hectare aan zonnepanelen nodig hebben om onze locatie volledig te ‘voeden’; die ruimte – vergelijkbaar met 30 voetbalvelden – dat hebben wij niet.

De locatie

De onderzochte turbinelocaties: WT01 en WT02

Proces

AkzoNobel volgt de volgende stappen tijdens het ontwikkeltraject. 
 

 1. Inloopavond AkzoNobel 16 mei (start)
 2. In gesprek met college- en raadsleden gemeente Teylingen (7 juni 2017)
 3. Keuze voor te volgen planologische procedures
 4. Oprichting werkgroep participatie
 5. Start aanvraag planologisch proces
 6. Opstellen participatieplan met de werkgroep participatie
 7. Uitvoering van ruimtelijk en milieuteechnische onderzoeken voor het bestemmingsplan en vergunningen
 8. Publicatie van stukken ten behoeve van inspraak
 9. Inspraakperiode
 10.  Participatieplan definitief
 11.  Planologische besluitvorming door gemeente en/of province Zuid-Holland
   

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Contact

Wiert Willemsz. Sickens Windpark
Rijksstraatweg 3, 2171 AJ
Sassenheim Nederland