This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies. Privacy Statement
Close

AkzoNobel unveils new Amata plant

Amata
 

These are exciting times for AkzoNobel in Vietnam.  In October 2011, the Wood Finishes and Adhesives BU completed construction of a new plant in Amata that reflects AkzoNobel’s long standing commitment to supporting our customers in the wood manufacturing industry in this emerging region. The plant will serve the export and domestic markets for wood furniture, flooring, and cabinetry and provide a base for support to our customers in other Southeast Asia countries. 

The Amata plant has a new color studio to coordinate product and finish development between the U.S., China and Europe, extending our world-renowned design and styling services to support to our global customers.

The modern facility exemplifies AkzoNobel’s commitment to providing sustainable products through sustainable processes. 

Contact us to learn more! And visit our recruiting site to explore careers with AkzoNobel in the region.

AkzoNobel đang trải qua một thời kỳ hào hứng tại Việt Nam.  Vào Tháng Mười Năm 2011, BU Sơn Gỗ và Keo Dán đã hoàn tất xây dựng nhà máy tại Amata để phản ánh cam kết đã có từ lâu của AkzoNobel về việc hỗ trợ những khách hàng của chúng ta trong công nghệ sản xuất gỗ tại vùng đang phát triển này.  Nha máy sẽ phục vụ các thị trường xuất khẩu và nội địa về đồ nội thất, sàn, và tủ gỗ và cung cấp một cơ sở hỗ trợ cho các khách hàng của chúng ta tại các quốc gia Đông Nam Á khác.

Nhà máy Amata có một phòng pha màu mới để điều phối việc phát triển sản phẩm và sơn giữa Hoa Kỳ, Trung Hoa và Âu Châu, nới rộng các dịch vụ thiết kế và thời trang nổi tiếng toàn cầu của chúng ta để hỗ trợ những khách hàng trên khắp thế giới của chúng ta.

Cơ sở hiện đại này là một thí dụ của sự cam kết của AkzoNobel để cung cấp những sản phẩm bền vững thông qua những quy trình bền vững.

 Xin liên lạc với chúng tôi  (Contact us) để được biết thêm!  Và xin viếng trang tuyển dụng ( recruiting site ) để tìm hiểu về việc xây dựng nghiệp của bạn với AkzoNobel tại vùng này.