Informacja prasowa

AkzoNobel odnotowuje dwucyfrowy wzrost przychodów w I kwartale; podwyżki cen spowodowane inflacją kosztów surowców

April 21, 2022

(AKZA; AKZOY)

AkzoNobel publikuje wyniki za I kwartał 2022 roku

Najważniejsze liczby dotyczące strategii „Grow & Deliver” (w porównaniu z I kwartałem 2021 r.)

  • Przychody wzrosły o 12% i o 10% w walutach stałych1 dzięki podwyżkom cen (o 17%)
  • RS2 wyniosła 9,1% (13,6% w roku 2021), wynika to z utrzymującej się inflacji kosztów surowców i frachtu oraz ograniczeń dostaw
  • Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 317 mln EUR (391 mln EUR w roku 2021)

 

Najważniejsze liczby za I kw. 2022 r. (w porównaniu z I kwartałem 2021 r.)

  • Inicjatywy cenowe z nawiązką zrekompensowały wzrost kosztów surowców i innych zmiennych kosztów (w tym frachtu), które łącznie wzrosły o 334 mln EUR w porównaniu z I kw. 2021 r. Wolumen sprzedaży był o 7% niższy
  • Zysk operacyjny wyniósł 232 mln EUR (303 mln EUR w roku 2021), w tym 2 mln EUR netto dodatniego wpływu ze zidentyfikowanych pozycji (4 mln EUR netto ujemnego wpływu w roku 2021). Marża zysku operacyjnego wyniosła 9,2% (13,4% w roku 2021)
  • Skorygowany zysk operacyjny3 wyniósł 230 mln EUR (307 mln EUR w roku 2021)
  • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej spadły do minus 102 mln EUR (minus 31 mln EUR w roku 2021)
  • Dochód netto przypisany akcjonariuszom wyniósł 154 mln EUR (217 mln EUR w roku 2021)
  • Zysk na akcję (EPS) z operacji ogółem wyniósł 0,87 EUR (1,15 EUR w roku 2021); skorygowany zysk na akcję z operacji kontynuowanych wyniósł 0,86 EUR (1,18 EUR w roku 2021)

 

Prezes AkzoNobel Thierry Vanlancker skomentował powyższe dane w następujący sposób:

„W pierwszym kwartale udało nam się kontynuować postępy i odnotowaliśmy duży wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno farb, jak i powłok. Dzięki naszym inicjatywom cenowym szybko reagujemy na bezprecedensową inflację kosztów zmiennych, która wpłynęła na branżę w ciągu tego kwartału.

Jestem bardzo dumny z naszej organizacji, a wyniki za pierwszy kwartał są dowodem ciągłej ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich naszych pracowników.

Chociaż nadal istnieje niepewność związana między innymi z sankcjami nałożonymi na Rosję, ponownym wystąpieniem COVID-19 w Chinach oraz ciągłym ograniczeniem dostaw - zwłaszcza w Ameryce Północnej - pozostajemy pewni realizacji naszej strategii Grow & Deliver.”

I kw. 2021

2.263

I kw. 2022

2.525

∆%

12%

∆% CC1

10%

I kw. 2021

303

I kw. 2022

232

∆%

(23%)

∆% CC1
I kw. 2021

307

I kw. 2022

230

∆%

(25%)

∆% CC1
I kw. 2021

13,6%

I kw. 2022

9,1%

∆%
∆% CC1

Ważne wydarzenia

Produkty Cetol wykorzystywane w przyciągającym wzrok muzeum

Zrównoważona technologia i odpowiedzialna architektura pięknie łączą się w tym oszałamiającym wizualnie muzeum, które otwarto niedawno w Urugwaju. Inspirowane kształtem arki i zbudowane z drewna futurystyczne Muzeum Sztuki Współczesnej Atchugarry (MACA) otoczone jest 40 hektarami zieleni. Marka produktów AkzoNobel do pielęgnacji drewna Cetol dostarczyła ponad 1000 litrów produktów zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Produkty te pomagają chronić imponującą konstrukcję. To przyciągające wzrok muzeum jest uważane za doskonały przykład wykorzystania drewna do celów architektonicznych, a nie tylko do celów dekoracyjnych.

Oceny zrównoważonego rozwoju odzwierciedlają zaangażowanie AkzoNobel w realizację strategii People. Planet. Paint.

AkzoNobel, ósmy rok z rzędu, otrzymał status Platynowego od EcoVadis – wiodącego dostawcy ocen zrównoważonego rozwoju biznesu. Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do uzyskania przez producenta najwyższej oceny, był jego ambitny i oparty na osiągnięciach naukowych cel zmniejszenia o połowę śladu węglowego w całym swoim łańcuchu wartości do 2030 roku. Sustainalytics również przyznało AkzoNobel najlepszą ocenę. Wśród mocnych stron przedsiębiorstwa podkreślono zrównoważony portfel, program redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystania substancji niebezpiecznych. Obie oceny doskonale odzwierciedlają zaangażowanie AkzoNobel w realizację przyjętej strategii People. Planet. Paint.

Zwycięzcy konkursu Paint the Future podpisują listy intencyjne

Trzy startupy podpisały listy intencyjne, aby kontynuować współpracę nad zrównoważonymi możliwościami biznesowymi z AkzoNobel po najnowszym globalnym wyzwaniu dla startupów Paint the Future. SolCold z Izraela, Aerones z Łotwy i SprayVision z Czech otrzymały nagrody po intensywnym trzydniowym bootcampie w siedzibie producenta w Amsterdamie, w Holandii.

Własna produkcja żywic na większą skalę

AkzoNobel inwestuje w rozwój własnej produkcji żywic w ramach strategii Grow & Deliver. Program skalowania, który jest już w trakcie realizacji, pomoże przedsiębiorstwu zbudować odporność na zakłócenia w dostawach, jednocześnie znacząco przyczyniając się do realizacji ambicji finansowych oraz redukcji śladu węglowego organizacji w ramach Zakresu 3 (w górę łańcucha dostaw).

Krok milowy w kierunku szybkiej innowacji

AkzoNobel połączył siły z Microsoftem, aby zbadać, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą pomóc w szybkim śledzeniu rozwoju bardziej zrównoważonych farb i powłok. Naukowcy z obu stron będą korzystać z nowoczesnego ekosystemu Azure Quantum firmy Microsoft, aby wspólnie opracować wirtualne laboratorium. Celem jest przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem chemii kwantowej, która jest w stanie przeprowadzić wiele złożonych procesów z błyskawiczną szybkością i niezwykłą wydajnością.

 

Prognozy:

AkzoNobel dąży do tego, by rozwijać się w tempie równym lub przewyższającym wzrost całego rynku, zgodnie ze swoją strategią „Grow & Deliver". Poszczególne trendy różnią się w zależności od regionu i segmentu rynku. Prognozy wskazują na to, że inflacja kosztów surowców oraz innych kosztów (w tym frachtu) zacznie zmniejszać się stopniowo w drugiej połowie 2022 r. AkzoNobel dąży do dalszego równoważenia inflacji kosztów surowców i innych kosztów zmiennych (w tym frachtu) poprzez inicjatywy cenowe.

Niepewność na rynku wzrosła m.in. ze względu na sankcje nałożone na Rosję oraz ponowne pojawienie się COVID-19 w Chinach. Zakładając, że nie wystąpią dalsze znaczące zakłócenia na rynku, AkzoNobel zamierza osiągnąć w roku 2023 skorygowany wynik EBITDA w wysokości 2 mld EUR oraz średni roczny wzrost zysku ze sprzedaży o 50 punktów bazowych w latach 2021-2023. AkzoNobel dąży do osiągnięcia wskaźnika zadłużenia równego lub dwukrotnie przewyższającego wynik EBIDTA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.


Raport za pierwszy kwartał można przeglądać i pobierać pod adresem https://akzo.no/results-q12022

1 Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych

2 Rentowność sprzedaży (RS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów;

3 Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. RS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z Punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).


 

O AkzoNobel

Dostarczamy powstałe w sposób zrównoważony innowacyjne farby i powłoki, na których w coraz większym stopniu polegają nasi klienci, lokalne społeczności i środowisko. Dlatego wszystko co robimy zaczyna się od naszego celu People. Planet. Paint. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon, które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach i stawiamy sobie za cel osiągnięcie pozycji światowego lidera w naszej branży. Właśnie tego możesz oczekiwać od wiodącego producenta farb, który swoje cele opiera o uznane na świecie wskaźniki naukowe i podejmuje rzeczywiste działania mające na celu sprostanie globalnym wyzwaniom i ochronę przyszłych pokoleń. Więcej na Poland | AkzoNobel

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...