Informacja prasowa

Dzięki wyższym cenom AkzoNobel zwiększa przychody pomimo trudności makroekonomicznych wpływających na wolumeny i wyniki

February 08, 2023

AkzoNobel publikuje wyniki za IV kwartał i cały rok 2022

Najważniejsze informacje Q4 2022 (dane w porównaniu z Q4 2021)

  • Wzrost przychodów o 8% i 9% w walutach stałych1; wzrost cen o 11%, wolumeny niższe o 9%
  • Zysk operacyjny na poziomie 103 mln euro (2021: 205 mln euro), wynikający z niższych wolumenów, wyższych kosztów surowców i frachtu oraz wzrostu kosztów operacyjnych; Marża OPI 4,0% (2021: 8,5%)
  • Skorygowany dochód z działalności operacyjnej2 wyniósł 126 mln euro (2021: 209 mln euro), z wyłączeniem 23 mln euro negatywnego wpływu zidentyfikowanych pozycji (2021: negatywny wpływ 4 mln euro); ROS3 na poziomie 4,8% (2021: 8,7%)
  • Przejęcie firmy Lankwitzer Lackfabrik w zakresie płynnych powłok do kół sfinalizowane w grudniu
  • Skup akcji własnych o wartości 500 mln euro sfinalizowany w grudniu.

 

Najważniejsze wydarzenia roku 2022 (dane w porównaniu z całym rokiem 2021)

  • Wzrost przychodów o 13% i 11% w walutach stałych, wzrost cen o 14%, wolumeny niższe o 7%
  • Zysk operacyjny wyniósł 708 mln euro (2021: 1.118 mld euro), wynikający z niższych wolumenów, wyższych kosztów surowców i frachtu, wzrostu kosztów operacyjnych oraz negatywnego wpływu rachunkowości w warunkach hiperinflacji na poziomie 46 mln euro. Marża OPI 6,5% (2021: 11,7%)
  • Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 789 mln euro (2021: 1.092 mln euro), z wyłączeniem 81 mln euro negatywnego wpływu pozycji zidentyfikowanych (2021: 26 mln euro pozytywnego wpływu); ROS na poziomie 7,3% (2021: 11,4%).
  • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 1.157 mld euro (2021: 1.436 mld euro)
  • Proponowana ostateczna dywidenda w wysokości 1.54 euro na akcję (2021: 1.54 euro na akcję)

 

– Widzimy 2022 jako rok utrzymującej się niepewności na całym świecie – wydarzenia globalne spowodowały znaczny wzrost kosztów, a utrudnienia w łańcuchach dostaw spowodowały spadek zaufania konsumentów. Na nasze wyniki w IV kwartale nadal wpływał słabszy popyt, a także utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 na niektórych z najważniejszych dla nas rynków – komentuje Dyrektor Generalny AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume. W przyszłości, dzięki naszym programom zarządzania marżą i redukcji kosztów, planujemy złagodzić bieżącą presję wzrostu kosztów i dążyć do osiągnięcia skorygowanego zysku EBITDA w wysokości od 1.2 do 1.5 mld euro w 2023 r., w oparciu o obecne warunki rynkowe. Odkąd dołączyłem do firmy, osobiście widziałem zaangażowanie naszych zespołów na całym świecie i jestem przekonany, że wspólnie będziemy stale zwiększać wyniki AkzoNobel – dodaje.

4. kwartał 2021 r.

2,403

4. kwartał 2022 r.

2,606

D%

8%

D% CC¹

9%

4. kwartał 2021 r.

205

4. kwartał 2022 r.

103

D%

(50%)

D% CC¹
4. kwartał 2021 r.

209

4. kwartał 2022 r.

126

D%

(40%)

D% CC¹
4. kwartał 2021 r.

8.7%

4. kwartał 2022 r.

4.8%

D%
D% CC¹

FY 2021

9,587

FY 2022

10,846

D%

13%

D% CC¹

11%

FY 2021

1,118

FY 2022

708

D%

(37%)

D% CC¹
FY 2021

1,092

FY 2022

789

D%

(28%)

D% CC¹
FY 2021

11.4%

FY 2022

7.3%

D%
D% CC¹

Ważne wydarzenia – 2022

Ochrona chroniących

AkzoNobel zakończył najnowszy projekt w ramach naszej kampanii ochrony latarni morskich w Wietnamie. Aby chronić ją przed czynnikami środowiskowymi, na latarnię morską Cu Lao Xanh – zbudowaną w 1890 roku – nałożono ponad 11 000 litrów Dulux Weathershield. Jest to świetny przykład tego, jak misja People.Planet.Paint. pomaga zachować lokalną historię i dziedzictwo.

Siła partnerów napędza wspólną redukcję emisji dwutlenku węgla

Partnerzy łańcucha wartości połączyli siły z AkzoNobel w dziedzinie rozwiązań cyrkularnych, wydajności procesów i redukcji rozpuszczalników w zdecydowanym wysiłku, aby wspólnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu wartości farb i powłok, w tym emisję „Scope 3”. Powołano pięć zespołów w ramach naszego pierwszego w historii wyzwania Paint the Future Collaborative Sustainability Challenge. Będą teraz współpracować w swoich grupach w celu opracowania możliwych rozwiązań w zakresie ograniczenia zmian klimatu.

Partnerstwo z producentem pojazdów elektrycznych BYD

AkzoNobel został globalnym partnerem lakierniczym BYD Auto Sales Company Ltd. – obecnie światowego lidera sprzedawcy pojazdów elektrycznych. Od 2017 roku AkzoNobel jest rekomendowanym dostawcą produktów i usług lakierniczych pojazdów dla BYD w Chinach. Nowe zapisy kontraktu oznaczają kontynuację dotychczasowej współpracy i jednocześnie rozszerzają partnerstwo na obsługę warsztatów blacharsko-lakierniczych BYD i zatwierdzonych sieci warsztatów na całym świecie.

 

Perspektywy na rok 2023*

AkzoNobel spodziewa się, że trwająca niepewność makroekonomiczna będzie się utrzymywać i zaważy na wzroście wolumenu organicznego. Firma skoncentruje się na zarządzaniu marżą, redukcji kosztów, normalizacji kapitału obrotowego i zmniejszeniu dźwigni finansowej.

Oczekuje się, że programy redukcji kosztów złagodzą trwającą presję inflacyjną w kosztach operacyjnych w 2023 r. AkzoNobel spodziewa się, że spadające koszty surowców będą miały korzystny wpływ na rentowność.

W oparciu o obecne warunki rynkowe AkzoNobel zamierza osiągnąć skorygowany zysk EBITDA w wysokości od 1,2 do 1,5 mld euro.

Firma dąży do obniżenia wskaźnika dźwigni finansowej do poziomu poniżej 3,4-krotności długu netto/EBITDA, uwzględniając wpływ przejęcia Kansai Paint Africa, do końca 2023 r. i powrotu do około 2-krotności po 2023 r.


*Cele opierają się na wolumenach organicznych i stałych walutach i zakładają brak znaczących zakłóceń na rynku

Raport za czwarty kwartał i cały rok można przeglądać i pobierać pod adresem: https://akzo.no/Q4-2022-results

1 Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych

2 Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji

3 Rentowność sprzedaży (ROS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów;

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. RS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).


 

O firmie AkzoNobel

Dostarczamy zrównoważone i innowacyjne farby i powłoki, na których coraz częściej polegają nasi klienci - z korzyścią dla swoich społeczności oraz dla środowiska. To właśnie dlatego wszystko, co robimy, podporządkowane jest strategii People. Planet. Paint. Nasze globalne portfolio marek takich jak Dulux, International, Sikkens oraz Interpon cieszy się zaufaniem klientów z całego świata. Działamy w ponad 150 krajach, zaś nasza wizja zakłada, że staniemy się globalnym liderem branży. Tylko takiego podejścia można spodziewać się od pełniącej rolę pioniera firmy działającej w sektorze farb, która dąży do osiągnięcia opierających się na osiągnięciach naukowych celów i podejmuje rzeczywiste działania w celu sprostania globalnym wyzwaniom, pragnąc chronić przyszłe pokolenia.

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...