Informacja prasowa

Mimo niesprzyjających makroekonomicznych czynników wpływających na rynek farb, przychody AkzoNobel wzrosły o 19%. Jest to efekt silnej i konsekwentnej polityki cenowej wprowadzonej przez firmę.

October 20, 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publikuje wyniki za III kwartał 2022 r.

Najważniejsze dane dotyczące strategii „Grow & Deliver” (w porównaniu z III kwartałem 2021 r.)

  • Przychody wzrosły o 19% i o 14% w walutach stałych1 dzięki podwyżkom cen o 13%
  • ROS2 na poziomie 6,4% (2021: 10,0%), wynikający z niższych wolumenów i wyższych kosztów surowców i frachtu, a także inflacji kosztów operacyjnych
  • Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 283 mln EUR (325 mln EUR w roku 2021)
  • Skorygowany dochód z działalności operacyjnej na IV kwartał 2022 r. na poziomie poniżej 150 mln EUR

 

Najważniejsze dane za III kwartał 2022 r. (w porównaniu z III kwartałem 2021 r.)

  • Ceny wzrosły o 13%, co zrekompensowało wzrost kosztów surowców i innych zmiennych kosztów. Wolumen sprzedaży niższy o 5%, głównie ze względu na pozbywanie się zapasów w kanałach dystrybucji na rynku farb dekoracyjnych i powłok w Europie, a także niższy popyt na rynku w Chinach
  • Zysk operacyjny wyniósł 168 mln EUR (226 mln EUR w roku 2021), w tym 16 mln EUR netto negatywnego wpływu ze zidentyfikowanych pozycji (15 mln EUR netto negatywnego wpływu w roku 2021) oraz - 17 mln EUR u z retrospektywnego wpływu hiperinflacji w pierwszym półroczu 2022 r. Marża zysku operacyjnego (OPI) wyniosła 5,9% (w roku 2021: 9,4%)
  • Skorygowany zysk operacyjny3 wyniósł 184 mln EUR (241 mln EUR w roku 2021); z wyłączeniem retrospektywnego wpływu rachunkowości w warunkach hiperinflacji na poziomie 201 mln EUR
  • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej zmniejszyły się do poziomu 126 mln EUR (wpływy 290 mln EUR w roku 2021)
  • Dochód netto przypisany akcjonariuszom wyniósł 84 mln EUR (164 mln EUR w roku 2021)
  • Zysk na akcję (EPS) z operacji ogółem wyniósł 0,48 EUR (0,89 EUR w roku 2021); skorygowany zysk na akcję z operacji kontynuowanych wyniósł 0,57 EUR (0,93 EUR w roku 2021)

 

Prezes AkzoNobel Thierry Vanlancker skomentował powyższe dane w następujący sposób:

„Nasze skorygowane zyski operacyjne w wysokości 201 milionów euro, z wyłączeniem retrospektywnego wpływu rachunkowości w warunkach hiperinflacji, sprawiają, że wyniki za III kwartał pozostają w zgodzie z aktualizacją rynku wydaną pod koniec września. Znaczny wzrost niepewności makroekonomicznej negatywnie wpłynął na zaufanie konsumentów. Doprowadziło to do pozbywania się zapasów w kilku kanałach dystrybucji na rynku farb dekoracyjnych i powłok w Europie, podczas gdy na rynek w Chinach miała wpływ bieżąca polityka „zero COVID-19”.

Dzięki silnemu zaangażowaniu naszych zespołów nadal kompensujemy wpływ inflacji cen surowców i kosztów frachtu za pomocą polityki cenowej. W ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęliśmy skumulowane ceny na poziomie 22%. Według prognoz zawirowania makroekonomiczne nie ustąpią w przyszłym roku. Postanowiliśmy zatem zawiesić nasze cele na 2023 r. Dalszych informacji udzielimy przy ogłaszaniu wyników za cały rok 2022. W międzyczasie będziemy nadal koncentrować się na naszych inicjatywach w zakresie zarządzania marżami i redukcji kosztów.”

III kw. 2021 r.

2 410

III kw. 2022 r.

2 862

Δ%

19%

Δ% CC^1

14%

III kw. 2021 r.

226

III kw. 2022 r.

168

Δ%

(26%)

Δ% CC^1
III kw. 2021 r.

241

III kw. 2022 r.

184

Δ%

(24%)

Δ% CC^1
III kw. 2021 r.

10.0%

III kw. 2022 r.

6.4%

Δ%
Δ% CC^1

* Skorygowany zysk operacyjny z wyłączeniem retrospektywnego wpływu rachunkowości w warunkach hiperinflacji: 201 mln EUR

Ważne wydarzenia

Obiecująca przyszłość aut elektrycznych

Rynek pojazdów elektrycznych nadal rozwijał się w III kwartale, co znajduje odzwierciedlenie w ciągłym zainteresowaniu naszym dedykowanym portfelem powłok proszkowych. Dostarczamy produkty, które wydłużają czas działania / eksploatacji akumulatorów, i w efekcie,umożliwiają pojazdom pokonywać dłuższe dystanse.

Moc błękitu w Jodhpur

Słynne na całym świecie „niebieskie miasto” Jodphur w Indiach zostało przemalowane i odświeżone przez AkzoNobel w ramach dużego projektu „Let’s Colour” obejmującego 250 domów. Ponad 5 600 litrów farby Dulux wykorzystano do rewitalizacji ikonicznego obszaru Rajasthan, będącego jednym z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych na świecie. Obok malowania ścian zewnętrznych w wyróżniającym się odcieniu intensywnego błękitu, dachy ponad 100 domów zostały pokrytych osłoną Dulux Weathershield Protect, co może przyczynić się do obniżenia temperatury nawet o 5°C.

20 mln EUR przeznaczone na inwestycje we Francji

AkzoNobel ogłosiło inwestycję w wysokości 20 milionów euro w celu zwiększenia produkcji w dwóch swoich zakładach we Francji. Łącznie 15 mln euro zostanie przeznaczone na zakład powłok dla sektora lotniczego w Pamiers, który został przejęty po nabyciu Mapaero w 2019 r. Pozostałe 5 milionów euro zostanie przeznaczone na zwiększenie elastyczności produkcji w zakładzie w Montataire.

Kolor roku 2023 ogłoszony

Cudowny beż – odcień inspirowany ciepłymi tonami przyrody – został wybrany kolorem roku 2023 AkzoNobel. Jego radosny blask łączy nas z naturą, wnosząc do wnętrz energię i optymizm. Ludzie szukają wsparcia, połączenia, inspiracji i równowagi we współczesnym świecie. W tym celu sięgają do cudów świata przyrody. Szeroko zakrojone badania przeprowadzone przez zespół ekspertów ds. kolorów farb i powłok AkzoNobel oraz międzynarodowych specjalistów ds. wzornictwa wykazały, że w centrum bieżących globalnych trendów społecznych, wzorniczych i konsumenckich znajduje się dzisiaj natura.

Największa baza magazynowa w Chinach zgodnie z planem

Ogromne centrum logistyczne, które ma stać się największą bazą magazynową AkzoNobel w Chinach, ma zostać ukończone do połowy 2023 r. Nowy obiekt o wartości 10,3 mln EUR zlokalizowany w zakładzie w Songjiang w Szanghaju – centrum produkcji, przechowywania i transportu – będzie wykorzystywać inteligentne technologie cyfrowe i zaawansowane zarządzanie bezpieczeństwem, w celu dostosowania sposobów przechowywania i eksploatacjiróżnych kategorii produktów. Jej ukończenie przewidywane jest w maju przyszłego roku.

 

Prognozy

AkzoNobel dąży do tego, by rozwijać się w tempie równym lub przewyższającym wzrost całego rynku, zgodnie ze swoją strategią „Grow & Deliver". Oczekuje się, że kilka rynków końcowych doświadczy znaczących zakłóceń ze względu na utrzymujące się pogorszenie sytuacji makroekonomicznej. W związku z tym przedsiębiorstwo zawiesiło ambicję skorygowania EBITDA o 2 mld EUR na 2023 r. Dalszych wskazówek udzieli przy ogłaszaniu wyników za cały rok 2022.

AkzoNobel spodziewa się, że spadek kosztów surowców będzie miał korzystny wpływ na marżę w 2023 r. Wprowadzono programy zarządzania marżami i redukcji kosztów w celu złagodzenia obecnych wyzwań. Spółka dąży do przywrócenia wskaźnika dźwigni wynoszącego około 2 razy więcej niż dług netto/EBITDA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.


Raport za trzeci kwartał można przeglądać i pobierać pod adresem: https://akzo.no/Q3-2022-results

 

1. Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych

2. Rentowność sprzedaży (RS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów;

3. Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji

 

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. RS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).


O firmie AkzoNobel

Dostarczamy zrównoważone i innowacyjne farby i powłoki, na których coraz częściej polegają nasi klienci - z korzyścią dla swoich społeczności oraz dla środowiska. To właśnie dlatego wszystko, co robimy, podporządkowane jest strategii People. Planet. Paint. Nasze globalne portfolio marek takich jak Dulux, International, Sikkens oraz Interpon cieszy się zaufaniem klientów z całego świata. Działamy w ponad 150 krajach, zaś nasza wizja zakłada, że staniemy się globalnym liderem branży. Tylko takiego podejścia można spodziewać się od pełniącej rolę pioniera firmy działającej w sektorze farb, która dąży do osiągnięcia opierających się na osiągnięciach naukowych celów i podejmuje rzeczywiste działania w celu sprostania globalnym wyzwaniom, pragnąc chronić przyszłe pokolenia.

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...