Informacja prasowa

Przychody AkzoNobel wzrosły o 14% pomimo wpływu lockdownów w Chinach i mniejszych zapasów w kanałach budowlano-dekoracyjnych w regionie EMEA

July 20, 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publikuje wyniki za II kwartał 2022 roku

Najważniejsze liczby dotyczące strategii „Grow & Deliver” (w porównaniu z II kwartałem 2021 r.)

  • Przychody wzrosły o 14% i o 10% w walutach stałych1 dzięki podwyżkom cen o 16%
  • RS2 wyniosła 8,7% (13,3% w roku 2021), wynika to z niższych wolumenów i utrzymującej się inflacji kosztów surowców i frachtu
  • Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 337 mln EUR (419 mln EUR w roku 2021)
  • Przejęcie Grupo Orbis zakończone w kwietniu 2022 r. Zamierzone przejęcie segmentu Kansai Paint w Afryce zapowiedziane w czerwcu 2022 r. Zamierzone przejęcie segmentu ciekłych powłok na felgi niemieckiej spółki Lankwitzer Lackfabrik GmbH zapowiedziane w lipcu 2022 r.

 

Najważniejsze liczby za II kw. 2022 r. (w porównaniu z II kwartałem 2021 r.)

  • Ceny wzrosły o 16%, co zrekompensowało wzrost kosztów surowców i innych zmiennych kosztów. Wolumen sprzedaży był o 9% niższy
  • Zysk operacyjny wyniósł 205 mln EUR (384 mln EUR w roku 2021), w tym 44 mln EUR netto ujemnego wpływu ze zidentyfikowanych pozycji (49 mln EUR netto dodatniego wpływu w roku 2021). Marża zysku operacyjnego wyniosła 7,2% (15,3% w roku 2021)
  • Skorygowany zysk operacyjny3 wyniósł 249 mln EUR (335 mln EUR w roku 2021)
  • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej spadły do ujemnych 52 mln EUR (dodatnich 168 mln EUR w roku 2021)
  • Dochód netto przypisany akcjonariuszom wyniósł 106 mln EUR (261 mln EUR w roku 2021)
  • Zysk na akcję (EPS) z operacji ogółem wyniósł 0,60 EUR (1,40 EUR w roku 2021); skorygowany zysk na akcję z operacji kontynuowanych wyniósł 0,84 EUR (1,20 EUR w roku 2021

.

Prezes AkzoNobel Thierry Vanlancker skomentował powyższe dane w następujący sposób:

„ Dwa miesiące lockdownu w Chinach i mniejsze zapasy farb dekoracyjnych dla kanałów budowlano-dekoracyjnych w Europie miały wyraźny wpływ na nasze wyniki za II kw. Popyt ze strony naszych klientów odbił się w czerwcu. Pomimo znacznych trudności w II kw. byliśmy w stanie osiągnąć wolumeny z II kw. 2019 r., a więc sprzed pandemii COVID-19.

Jestem niezwykle dumny ze sposobu, w jaki nasza spółka pozostaje skupiona na swoich celach i jest w stanie realizować ambicje w zakresie strategii „Grow & Deliver” obejmujące wypracowanie zysku EBITDA w wysokości 2 mld EUR w 2023 r. – jednocześnie minimalizując wpływ rosnącej niepewności w wymiarze makroekonomicznym i geopolitycznym poprzez dalszą redukcję kosztów oraz inicjatywy w zakresie zarządzania marżami.”

II kw. 2021 r.

2 511

II kw. 2022 r

2 853

Δ%

14%

Δ% CS1

10%

II kw. 2021 r.

384

II kw. 2022 r

205

Δ%

(47%)

Δ% CS1
II kw. 2021 r.

335

II kw. 2022 r

249

Δ%

(26%)

Δ% CS1
II kw. 2021 r.

13,3%

II kw. 2022 r

8,7%

Δ%
Δ% CS1

Ważne wydarzenia

Stawianie czoła wyzwaniom

Największa na świecie morska farma wiatrowa jest chroniona przed niszczącym działaniem Morza Północnego dzięki powłokom od AkzoNobel, dostarczonym przez dział International. Farma wiatrowa Hornsea 2, u wybrzeży Anglii, posiada 165 turbin pokrytych powłoką o wysokiej wydajności Interzone 954, która chroni ponad 2 tys. morskich obiektów wiatrowych na całym świecie.

Nowa inwestycja w dziedzinie energii słonecznej zwiększa wydajność ESG

Duża inwestycja AkzoNobel w dziedzinie energii słonecznej została ukończona w zakładzie powłok proszkowych Izmir w Turcji, gdzie zainstalowano ponad 2,3 tys. paneli fotowoltaicznych. Jest to kolejny krok w kierunku realizacji ambicji producenta, aby do 2030 r. w 100% korzystać z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dążenie AkzoNobel do ograniczenia emisji dwutlenku węgla zostało docenione i zapewniło firmie miejsce pośród 25 największych spółek w nowym indeksie AEX® ESG na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

Gotowość do przejęcia zakładu Lankwitzer Lackfabrik produkującego płynne powłoki do felg aluminiowych

AkzoNobel zawarł umowę przejęcia niemieckiego zakładu Lankwitzer Lackfabrik GmbH produkującego płynne powłoki do felg aluminiowych. Transakcja ta rozszerzy jego portfel powłok wysokiej jakości o produkty zatwierdzone do użytku przez takich producentów samochodów jak Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat i Renault.

Wprowadzenie powłoki odstraszającej komary pomoże zwalczać choroby

Należąca do AkzoNobel marka Coral w Brazylii wprowadziła powłokę silnie odstraszającą komary. Bezbarwny, matowy lakier został specjalnie opracowany, by zwalczać komary Aedes aegypti, roznoszące wirusy dengi, a także wirusy ziki i czikungunia.

 

Prognozy

AkzoNobel dąży do tego, by rozwijać się w tempie równym lub przewyższającym wzrost całego rynku, zgodnie ze swoją strategią „Grow & Deliver". Poszczególne trendy różnią się w zależności od regionu i segmentu rynku. Prognozy wskazują na to, że inflacja kosztów surowców oraz innych kosztów zmiennych (w tym frachtu) zacznie zmniejszać się stopniowo pod koniec 2022 r.

AkzoNobel dąży do dalszego równoważenia inflacji kosztów surowców i innych kosztów zmiennych (w tym frachtu) poprzez inicjatywy cenowe. Niepewności natury makroekonomicznej zwiększyły się ze względu na napięcia geopolityczne, ponowne pojawienie się COVID-19 oraz inflację.

Zakładając, że nie wystąpią dalsze znaczące zakłócenia na rynku, AkzoNobel zamierza osiągnąć w roku 2023 skorygowany wynik EBITDA w wysokości 2 mld EUR oraz średni roczny wzrost zysku ze sprzedaży o 50 punktów bazowych w latach 2021-2023.

AkzoNobel dąży do osiągnięcia wskaźnika zadłużenia równego lub dwukrotnie przewyższającego wynik EBIDTA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym


Raport za drugi kwartał można przeglądać i pobierać pod adresem: akzo.no/Q2-2022-results

1 Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych

2 Rentowność sprzedaży (RS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów;

3 Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. RS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z Punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).


 

O AkzoNobel

Dostarczamy powstałe w sposób zrównoważony innowacyjne farby i powłoki, na których w coraz większym stopniu polegają nasi klienci, lokalne społeczności i środowisko. Dlatego wszystko co robimy zaczyna się od naszego celu People. Planet. Paint. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon, które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach i stawiamy sobie za cel osiągnięcie pozycji światowego lidera w naszej branży. Właśnie tego możesz oczekiwać od wiodącego producenta farb, który swoje cele opiera o uznane na świecie wskaźniki naukowe i podejmuje rzeczywiste działania mające na celu sprostanie globalnym wyzwaniom i ochronę przyszłych pokoleń. Więcej na Poland | AkzoNobel

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...