Informacja prasowa

Przychody AkzoNobel wzrosły w IV kwartale o 9% dzięki podwyżkom cen spowodowanym rosnącymi cenami surowców

February 14, 2022

AkzoNobel publikuje wyniki za IV kwartał i za cały rok 2021

Najważniejsze liczby za IV kw. 2021 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2020 r.)

 • Ceny wzrosły o 12,5%; grudniowy wzrost cen o 14%
 • Przychody wzrosły o 9% i o 7% w walutach stałych1. W porównaniu z IV kwartałem 2019 r.* przychody wzrosły o 12% w walutach stałych
 • Wolumen sprzedaży był o 6% niższy i nie zmienił się w stosunku do IV kwartału 2019 r.
 • Zysk operacyjny wyniósł 205 mln EUR (243 mln EUR w roku 2020)
 • Skorygowany zysk operacyjny2 wyniósł 209 mln EUR (294 mln EUR w roku 2020) pomimo wzrostu cen surowców i pozostałych kosztów zmiennych w wysokości 325 mln EUR
 • W styczniu 2022 r. zakończono proces wykupu udziałów o wartości 1 mld EUR
 • Zapowiedziano program wykupu udziałów o wartości 500 mln EUR, który zostanie zakończony przed I kwartałem 2023 r.
 • Ostateczna proponowana dywidenda w wysokości 1,54 EUR na akcję (1,52 EUR na akcję w roku 2020)

 

Najważniejsze liczby za pełny rok 2021 (w porównaniu z pełnym rokiem 2020)

 • Ceny wzrosły o 7%
 • Przychody wzrosły o 12% i o 14% w walutach stałych. W porównaniu z rokiem 2019 przychody wzrosły o 9% w walutach stałych
 • Zysk operacyjny wzrósł o 16% i wyniósł 1 118 mln EUR (963 mln EUR w roku 2020)
 • Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 1 092 mln EUR (1 099 mln EUR w roku 2020) pomimo wzrostu kosztu surowców i pozostałych kosztów zmiennych w wysokości 769 mln EUR

* Wartości porównawcze za rok 2019 zostały uwzględnione w niniejszym komunikacie, aby umożliwić dokonanie odpowiednich porównań w świetle pandemii COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 r.

Prezes AkzoNobel Thierry Vanlancker skomentował powyższe dane w następujący sposób:

„Ogłaszając wyniki za pełny rok 2021 możemy z dumą pochwalić się szóstym z kolei kwartałem, w którym zwiększyliśmy przychody. Nasze zespoły szybko zareagowały zwiększeniem cen na wzrost cen surowców o około 770 milionów euro. Dzięki temu w roku 2021 udało się osiągnąć zysk porównywalny z tym, jaki wygenerowaliśmy w roku poprzednim. Dzięki kontynuacji odpowiednich działań, powinniśmy zrekompensować sobie podobne trudności w I kwartale 2022 roku.

Jestem dumny z zaangażowania naszych pracowników oraz z energii, jaką wkładają w realizację strategii Grow & Deliver. AkzoNobel został uznany w tym roku za najlepszego pracodawcę w ośmiu krajach, co jest doskonałym przykładem na to, że nasza organizacja jest dobrze przygotowana na wyzwania w trudnym otoczeniu biznesowym. Nie zapominamy przy tym o naszym powszechnie cenionym podejściu People. Planet. Paint. i wyznaczamy standardy, będąc pierwszą firmą z branży farb i powłok specjalistycznych, której cele zrównoważonego rozwoju zostały oficjalnie zatwierdzone przez inicjatywę SBT.”

IV kw. 2020

2 209

IV kw. 2021

2 403

Δ%

9%

Δ% CS1

7%

IV kw. 2020

243

IV kw. 2021

205

Δ%

(16%)

Δ% CS1
IV kw. 2020

294

IV kw. 2021

209

Δ%

(29%)

Δ% CS1
IV kw. 2020

13,3%

IV kw. 2021

8,7%

Δ%
Δ% CS1

RF 2020

8 530

RF 2021

9 587

Δ%

12%

Δ% CS1

14%

RF 2020

963

RF 2021

1 118

Δ%

16%

Δ% CS1
RF 2020

1 099

RF 2021

1 092

Δ%

(1%)

Δ% CS1
RF 2020

12,9%

RF 2021

11,4%

Δ%
Δ% CS1
RF 2020

1 442

RF 2021

1 436

Δ%

-%

Δ% CS1

Ważne wydarzenia

Ochrona historii sportu

AkzoNobel został dostawcą powłok dla Stadionu Centenario w Urugwaju, zbudowanego na pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1930 roku. Stadion został właśnie poddany modernizacji, a marka Inca, należąca do firmy, zapewniła cenne wsparcie, dostarczając 12 000 litrów farby. Niezwykle ważne było użycie kolorów zgodnych z duchem pierwotnego projektu architekta Juana Antonio Scasso. Produkty AkzoNobel zostały wykorzystane nie tylko na zewnątrz obiektu i na jego trybunach, lecz także w szatniach, tunelu prowadzącym na murawę oraz w pomieszczeniach, w których zawodnicy przeprowadzają rozgrzewkę.

Lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

W 2021 roku AkzoNobel został pierwszą firmą z branży farb i powłok specjalistycznych, która uzyskała oficjalne zatwierdzenie swoich opartych na osiągnięciach naukowych celów zrównoważonego rozwoju. Podjęte przez producenta zobowiązanie zredukowania emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r. (w stosunku do poziomu wyjściowego z 2018 r.) obejmuje cały łańcuch wartości i jest zgodne z przyjętym w Paryżu porozumieniem dążącym do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Cele firmy zostały oficjalnie zatwierdzone zaledwie kilka tygodni przed tym, jak AkzoNobel stał się jednym z pierwszych beneficjentów programu Terra Carta Seal - nowej, ważnej inicjatywy środowiskowej wdrożonej na COP26. AkzoNobel jest jedyną firmą z branży farb i powłok specjalistycznych, której przyznano to wyróżnienie.

Formalne potwierdzenie członkostwo w inicjatywie Responsible Mica

Producent sformalizował członkostwo w programie Responsible Mica Initiative (RMI), w którym działa od roku 2017 i jest jednym z jego członków założycieli. Stosowana w szerokiej gamie branż przemysłu mika wydobywana jest na dużą skalę w Indiach, gdzie z wielu różnych względów panują złe warunki pracy oraz korzysta się z pracy dzieci. Misją programu RMI jest ustanowienie odpowiedzialnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw miki, w których nie wykorzystuje się pracy dzieci. Po pierwszym, pilotażowym roku działalności RMI, AkzoNobel nadal skupiał się na tej właśnie kwestii i zobowiązał się przeprowadzić dogłębną analizę oraz zidentyfikować kreatywne sposoby na wniesienie wkładu w działania podejmowane w ramach inicjatywy. Wysiłki firmy zaowocowały pełnym członkostwem w programie.

Wnoszenie koloru do lokalnych społeczności

W ramach globalnego programu Let’s Colour, AkzoNobel połączył siły z artystami tworzącymi murale w indonezyjskim mieście Bandung, ozdabiając ściany Centrum Sportowego Saparua. Obiekt ten jest doskonale znanym lokalnie ośrodkiem wykorzystywanym na rzecz promocji sportu, kreatywności, sztuki i muzyki.

Zabezpieczenie rekordzisty

AkzoNobel pomalował Ain Dubai - najwyższy i największy na świecie diabelski młyn. Urządzenie zostało już oficjalnie udostępnione dla odwiedzających, którzy mogą podziwiać niesamowite widoki 360°, podróżując w 48 kapsułach. Firma była jedynym dostawcą powłok ochronnych dla tej wywołującej zawroty głowy konstrukcji, która ma 250 metrów wysokości i została zbudowana z ponad 9 000 ton stali. Parametry produktu marki International, należącej do producenta, zostały dobrane tak, by zapewnić maksymalny poziom ochrony, przy jednoczesnym zachowaniu żywych, połyskliwych kolorów.

Najbardziej innowacyjne start-upy dołączają do programu Paint the Future

10 finalistów najnowszej edycji globalnego, przeznaczonego dla start-upów programu AkzoNobel, Paint the Future, zostało zaproszonych na trzydniową sesję wyjazdową, która odbędzie się w marcu 2022 roku w Amsterdamie. Spotkają się tam z ekspertami firmy, aby wspólnie omówić obszary potencjalnej współpracy. Wybrani przez jury zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas oficjalnej ceremonii zamknięcia. Otrzymają oni prestiżową nagrodę Paint the Future oraz podpiszą umowę o współpracy, dzięki której będą wspólnie z AkzoNobel prowadzić działania na rzecz zidentyfikowania zrównoważonych możliwości biznesowych.

Nieograniczone możliwości malowania proszkowego

Nowa gama innowacyjnych farb proszkowych Interpon W przeznaczonych na powierzchnie z drewna odnotowała w 2021 roku pierwsze sukcesy handlowe. Inteligentne farby AkzoNobel, zaprojektowane do stosowania na wrażliwych na ciepło powierzchniach (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) pozwalają na powlekanie różnorodnych materiałów w trwały, przyjazny dla środowiska i bardziej wydajny sposób. Produkt przeznaczony jest do wnętrz, dla branży motoryzacyjnej oraz dla rozwiązań architekturalnych. Oferuje także specjalne rozwiązania dla powierzchni przeciwbakteryjnych i przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Prognozy:

AkzoNobel dąży do tego, by rozwijać się w tempie równym lub przewyższającym wzrost całego rynku, zgodnie ze swoją strategią „Grow & Deliver". Poszczególne trendy różnią się w zależności od regionu i segmentu rynku. Prognozy wskazują na to, że inflacja kosztów surowców i ograniczenia dostaw zaczną zmniejszać się stopniowo od połowy 2022 r. Opracowano plany pozwalające na osiągnięcie w roku 2023 skorygowanego wyniku EBITDA w wysokości 2 mld EUR oraz średniego rocznego wzrostu zysku ze sprzedaży o 50 punktów bazowych w latach 2021-2023. AkzoNobel dąży do osiągnięcia wskaźnika zadłużenia równego lub dwukrotnie przewyższającego wynik EBIDTA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.


Raport za czwarty kwartał i pełny rok 2021 można przeglądać i pobierać pod adresem: https://akzo.no/results-2021

1.Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych

2.Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji

3. Rentowność sprzedaży (RS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów; po wyłączeniu kosztów niealokowanych RS była wykazywana w związku ze strategią „Winning together: 15 by 20”, ale nie jest już podawana

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem AkzoNobel za IV kwartał RF 2021. Raport za IV kwartał RF 2021 zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. RS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie AkzoNobel za IV kwartał RF 2021.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie AkzoNobel za IV kwartał RF 2021 nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z Punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).


 

O AkzoNobel

Już od ponad 200 lat odkrywamy świat nieograniczonych możliwości, ożywiania kolorem różnorodnych powierzchni. Jesteśmy ekspertami w produkowaniu farb i powłok, możliwe, że jeden z naszych produktów znajduje się zaledwie kilka metrów od Ciebie. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon, które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach i stawiamy sobie za cel osiągnięcie pozycji światowego lidera w naszej branży. Właśnie tego możesz oczekiwać od będącego liderem zrównoważonego rozwoju producenta farb, który od ponad dwóch stuleci kreuje przyszłość. Więcej na stronie www.akzonobel.com

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...