Informacja prasowa

Wolumeny AkzoNobel w pierwszym kwartale powyżej przewidywań przy solidnych cenach; Europa wykazuje odporność, odbicie na rynku chińskim

25 kwietnia 2023 r.

AkzoNobel N.V. (AKZA; AKZOY) publikuje wyniki za I kwartał 2023 r.

Najważniejsze informacje Q1 2023 (w porównaniu z Q1 2022)

  • Wzrost przychodów o 5% i wzrost o 8% w walutach1 stałych 
  • Wzrost cen o 7%, z nadwyżką kompensujący wzrost kosztów surowców i transportu
  • Wolumeny o 3% niższe; Europa wykazuje odporność, odbicie na rynku chińskim
  • Zysk operacyjny na poziomie 182 mln euro (2022: 232 mln euro); skorygowany dochód operacyjny2 wyniósł 218 mln euro (2022: 230 mln euro); ROS3 na poziomie 8,2% (2022: 9,1%)
  • Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej ma wartość ujemną równą 50 mln euro (2022: minus 102 mln euro)
  • Planowane przejęcie chińskiego biznesu farb dekoracyjnych od Sherwin-Williams ogłoszone w kwietniu 2023 r.; przewidywana finalizacja w drugiej połowie 2023 r.

 

Dyrektor generalny AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, skomentował:

"W pierwszym kwartale 2023 r. nasze kluczowe rynki okazały się odporne pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Osiągnęliśmy wyższe wolumeny niż przewidywaliśmy przy zdrowej dynamice cen, co doprowadziło do dalszego wzrostu marży”. 

"Udało nam się osiągnąć silną sekwencyjną poprawę rentowności w oparciu o solidne zarządzanie marżą, lepsze niż przewidywano wolumeny w Europie i odbicie w Chinach, z korzyścią zarówno dla działów farb, jak i powłok. Ogłosiliśmy również plan przejęcia małej, ale komplementarnej firmy zajmującej się farbami dekoracyjnymi w Chinach, co jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję numer dwa w sprzedaży detalicznej na tym ważnym i dochodowym rynku.”

Q1 2022

2 525 

Q1 2023

2 657 

△%

5%

Δ% CC¹

8%

Q1 2022

232

Q1 2023

182

△%

(22%)

Δ% CC¹
Q1 2022

230

Q1 2023

218

△%

(5%)

Δ% CC¹
Q1 2022

9.1%

Q1 2023

8.2%

△%
Δ% CC¹

Ważne wydarzenia – 2023

Kolorowy projekt rozświetla Euromaszt w Rotterdamie

Euromaszt w Rotterdamie w Holandii był niedawno w centrum specjalnej instalacji artystycznej – z pomocą AkzoNobel. Konstrukcja, na której już wcześniej znajdowały się nasze produkty Sikkens i International, stała się górującym tłem dla animacji Jacco Oliviera Perpetuum, należącej do kolekcji AkzoNobel Art Foundation. Projekcja odbyła się podczas Rotterdam Art Week 2023.

Przeniesienie obsługi technicznej samolotów na nowy poziom wydajności 

Linie lotnicze i operatorzy mają teraz możliwość optymalizacji harmonogramów konserwacji pokryć lakierniczych dla całej swojej floty dzięki systemowi Aerofleet Coatings Management opracowanemu przez nasz oddział Aerospace Coatings. Na podstawie danych z systemu samoloty są przemalowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co prowadzi do oszczędności kosztów dla linii lotniczych i zmniejszenia ilości odpadów.

Otwarcie hotelu Atlantis the Royal w Dubaju

Najnowszy luksusowy hotel w Dubaju – Atlantis the Royal – został niedawno otwarty po pokryciu produktami dostarczanymi przez naszą firmę Powder Coatings. W tym imponującym hotelu zastosowano naszą gamę produktów Interpon D2525, która nadaje olśniewający, naturalny blask aluminiowym dźwigarom bez dodatkowego ciężaru, kosztów i trudności instalacyjnych, które wynikają z zastosowania tradycyjnych materiałów podstawowych, takich jak kamień naturalny czy beton wzmocniony włóknem szklanym.

 

Perspektywy na rok 2023*

AkzoNobel spodziewa się, że trwająca niepewność makroekonomiczna będzie się utrzymywać i zaważy na wzroście wolumenu organicznego. Firma skoncentruje się na zarządzaniu marżą, redukcji kosztów, normalizacji kapitału obrotowego i delewarowaniu.

Oczekuje się, że programy redukcji kosztów złagodzą trwającą presję inflacyjną w kosztach operacyjnych w 2023 r. AkzoNobel spodziewa się, że spadające koszty surowców będą miały korzystny wpływ na rentowność.

W oparciu o obecne warunki rynkowe AkzoNobel zamierza osiągnąć skorygowany zysk EBITDA w wysokości 1,2 – 1,5 mld euro. 

Firma zamierza obniżyć wskaźnik dźwigni finansowej do poziomu poniżej 3,4-krotności długu netto/EBITDA, z uwzględnieniem wpływu przejęcia Kansai Paint Africa, do końca 2023 r. i powrócić do około 2-krotności po 2023 r.


*Cele opierają się na wolumenach organicznych i stałych walutach i zakładają brak znaczących zakłóceń na rynku.

 

Raport za pierwszy kwartał można przeglądać i pobierać pod adresem: https://akzo.no/Q1-2023-results

1 Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych.

2 Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji.

3 Rentowność sprzedaży (ROS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów. 

 

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. ROS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie AkzoNobel N.V. zgodnie z punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).


 


O firmie AkzoNobel

Dostarczamy zrównoważone i innowacyjne farby i powłoki, na których coraz częściej polegają nasi klienci - z korzyścią dla swoich społeczności oraz dla środowiska. To właśnie dlatego wszystko, co robimy, podporządkowane jest strategii People. Planet. Paint. Nasze globalne portfolio marek takich jak Dulux, International, Sikkens oraz Interpon cieszy się zaufaniem klientów z całego świata. Działamy w ponad 150 krajach, zaś nasza wizja zakłada, że staniemy się globalnym liderem branży. Tylko takiego podejścia można spodziewać się od pełniącej rolę pioniera firmy działającej w sektorze farb, która dąży do osiągnięcia opierających się na osiągnięciach naukowych celów i podejmuje rzeczywiste działania w celu sprostania globalnym wyzwaniom, pragnąc chronić przyszłe pokolenia.

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...