Informacja prasowa

Wyniki AkzoNobel za drugi kwartał są zgodne z oczekiwaniami dzięki stabilnym wolumenom, wzrostowi zysków i silnym wolnym przepływom pieniężnym; roczne prognozy zostały podniesione

25 lipca 2023 r.

AkzoNobel N.V. (AKZA; AKZOY) publikuje wyniki za II kwartał 2023 r.

Najważniejsze informacje Q2 2023 (w porównaniu z Q2 2022)

  • Przychody niższe o 4% z powodu niekorzystnych kursów walutowych, wzrost o 3% w stałych walutach1
  • Ceny wzrosły o 5%, wolumeny spadły o 1%.
  • Zysk operacyjny wzrósł o 36% do 279 mln euro (2022: 205 mln euro).
  • Skorygowany zysk operacyjny2 wzrósł o 25% do 311 mln euro; ROS3 na poziomie 11,3% (2022: 249 mln euro i 8,7%).
  • Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej dodatnie 305 mln EUR (2022: ujemne 52 mln EUR).

 

Prezes AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, skomentował:

"Pomimo niestabilnych rynków nasze wyniki za II kwartał są zgodne z oczekiwaniami i kończą solidną pierwszą połowę 2023 r. W II kwartale osiągnęliśmy wzrost zysku rok do roku, napędzany przez stabilne wolumeny, solidne ceny i pierwsze efekty deflacji surowców. Pomogło nam to zrównoważyć przeciwności wynikające z utrzymującego się osłabienia na niektórych rynkach oraz niekorzystnego wpływu kursów walut i utrzymującej się inflacji. Nasze wyniki stanowią solidne podstawy i pozwalają nam podnieść całoroczne prognozy. Jesteśmy na dobrej drodze na rynkach, które nadal będą odczuwać niepewność makroekonomiczną".

II kwartał 2022

2,853

II kwartał 2023

2,741 

△%

(4%)

Δ% CC¹

3%

II kwartał 2022

 205 

II kwartał 2023

 279 

△%

36%

Δ% CC¹
II kwartał 2022

 249 

II kwartał 2023

 311

△%

 25% 

Δ% CC¹
II kwartał 2022

8.7%

II kwartał 2023

11.3%

△%
Δ% CC¹

1 półrocze 2022

5,378 

1 półrocze 2023

 5,398 

△%

 -% 

Δ% CC¹

 5% 

1 półrocze 2022

 437 

1 półrocze 2023

 461 

△%

5% 

Δ% CC¹
1 półrocze 2022

 479 

1 półrocze 2023

 529 

△%

10%

Δ% CC¹
1 półrocze 2022

 8.9% 

1 półrocze 2023

9.8% 

△%
Δ% CC¹

Ważne wydarzenia – 2023

Mural hołdem dla tradycyjnej sztuki

Dzielnica Abasto w Buenos Aires w Argentynie przeszła niedawno metamorfozę, dzięki produktom dostarczonym przez markę Alba. Pięć żywych malowideł ściennych i 600-metrowy mural zostały stworzone, aby nadać kolor okolicy. Projekty są hołdem dla tradycyjnej malarskiej formy sztuki znanej jako "filete porteño" - która została oficjalne uznana przez UNESCO.

Umowa z Porsche China

Firma otrzymała zgodę na dostarczanie pełnej gamy produktów renowacyjnych Sikkens na bazie wody do Porsche China. Nasze produkty odegrają ważną rolę, pomagając Porsche China w spełnieniu surowych przepisów dotyczących LZO (Lotne Związki Organiczne).

Nowy produkt wyznacza punkt zwrotny dla branży opakowań 

Dział Packaging Coatings wprowadził nową wewnętrzną powłokę BPA-NI (Bisphenol A non-intent) do końcówek puszek napojów. Accelshield 700 nie wykorzystuje BPA ani epoksydów na bazie bisfenolu w procesie produkcyjnym. Nowy produkt pomoże zaspokoić wzrost popytu na alternatywne powłoki, który jest spodziewany po niedawnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat ograniczeń BPA w metalowych opakowaniach produktów spożywczych i napojów. 

 

Perspektywy na rok 2023*

AkzoNobel spodziewa się, że trwająca niepewność makroekonomiczna będzie się utrzymywać
i zaważy na wzroście wolumenu organicznego. Firma skoncentruje się na zarządzaniu marżą, redukcji kosztów, normalizacji kapitału obrotowego i delewarowaniu.

Oczekuje się, że programy redukcji kosztów złagodzą trwającą presję inflacyjną w kosztach operacyjnych w 2023 r. AkzoNobel spodziewa się, że spadające koszty surowców będą miały korzystny wpływ na rentowność.

W oparciu o obecne warunki rynkowe AkzoNobel zamierza osiągnąć skorygowany zysk EBITDA w wysokości od 1,40 do 1,55 mld euro.

Firma zamierza obniżyć wskaźnik dźwigni finansowej do poziomu poniżej 3,4-krotności długu netto/EBITDA, z uwzględnieniem wpływu przejęcia Kansai Paint Africa, do końca 2023 r. i powrócić do około 2-krotności po 2023 r.


*Prognoza opiera się na wolumenach organicznych i stałych walutach i zakładają brak znaczących zakłóceń na rynku.

 

Raport za drugi kwartał można przeglądać i pobierać pod adresem: https://akzo.no/Q2-2023-results 

1 Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych.

2 Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji.

3 Rentowność sprzedaży (ROS) to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów.

 

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. ROS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi. Okresowe, skondensowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Skondensowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do emisji.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie AkzoNobel N.V. zgodnie z punktem 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).O AkzoNobel 

Dostarczamy zrównoważone i innowacyjne farby i powłoki, na których coraz częściej polegają nasi klienci, społeczności i środowisko. Nasze światowej klasy portfolio marek – w tym Dulux, International, Sikkens i Interpon – cieszy się zaufaniem klientów na całym świecie. Działamy w ponad 150 krajach i naszym celem jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera w branży. To jest to, czego można oczekiwać od pionierskiej firmy produkującej farby, która jest zaangażowana w realizację celów opartych na nauce i podejmuje rzeczywiste działania, aby sprostać globalnym wyzwaniom i chronić przyszłe pokolenia.

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...