Pressmeddelande

AkzoNobel levererar 16 % tillväxt och ökad lönsamhet för Q1 2021

21 April 2021

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultat för det första kvartalet 2021

Höjdpunkter Q1 2021

  • Avkastning gick upp 10 % och konstanta valutor1 ökade med 16 % med stark tillväxt i Asien
  • ROS2 ökade till 13,6 % (Q1 2020: 10,4 %)
  • Återköp av aktier värda 300 mn EUR slutfördes 16 april 2021; återköp av aktier värda 1 md EUR startar 27 april 2021
  • Förvärv av Titan Paints i Spanien slutfördes i mars 2021

 

Q1 2021 (jämfört med Q1 2020)

  • Avkastning gick upp 10 % och konstanta valutor ökade med 16 %, med 16 % högre volymer och 2 % högre pris, huvudsakligen på grund av kraftig efterfrågan på slutmarknaden. Jämfört med Q1 2019* ökade avkastningen med 10 % i konstanta valutor
  • Rörelseresultat ökade med 62 % till 303 mn EUR (2020: 187 mn EUR); rörelsemarginal förbättrad till 13,4 % (2020: 9,1%)
  • Justerat rörelseresultat3 ökade med 43 % till 307 mn EUR (2020: 214 mn EUR) exklusive 4 mn EUR negativ effekt från identifierade poster, huvudsakligen relaterat till transformationsinitiativ (2020: 27 mn EUR negativ effekt från identifierade poster relaterat till transformationsinitiativ)
  • Nettokassa från operativa aktiviteter ökade med 129 mn EUR till ett utflöde på 31 mn EUR (2020: utflöde på 160 mn EUR)
  • Total nettoinkomst ökade med 90 % till 217 mn EUR (2020: 114 mn EUR)
  • Justerade resultat per aktie från total drift ökade med 95 % till 1,15 EUR (2020: 0,59 EUR); justerade resultat per aktie4 från kontinuerlig drift ökade med 66 % till 1,18 EUR (2020: 0,71 EUR)

 

*Jämförelser med Q1 2019 inkluderas för att tillåta tillbörlig jämförelse med hänsyn till effekten av covid-19 under 2020.

 

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

”Vi levererade mycket starka resultat för kvartalet, inklusive 16 % tillväxt och ökad lönsamhet. Det är uppmuntrande att se hur vår framgångsrika 15 by 20-ambition har gett vår nya Grow & Deliver-strategi en kraftfull start, vilket redan har en positiv effekt på våra resultat.

Rådande utmaningar inom råmaterialförsörjningen påverkar hela branschen och kräver vårt fortsatta fokus. Jag är stolt över hur våra team fortsätter arbeta för våra kunder, samtidigt som de hanterar denna betydande störning. Vi kommer  fortsätta fokusera på att motverka de högre råvarukostnader med prissättningsinitiativ och kostnadsbesparingar för att rida ut stormen och bygga vidare på vår starka grund för tillväxt.”

Q1 2020

2,058

Q1 2021

2,263

△%

10%

△%CC^1

16%

Q1 2020

187

Q1 2021

303

△%

62%

△%CC^1
Q1 2020

214

Q1 2021

307

△%

43%

△%CC^1
Q1 2020

10.4%

Q1 2021

13.6%

△%
△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Partnerskap med Polar Pod flyttar fram gränserna för vetenskaplig utforskning

Som exklusiv färg- och ytskyddspartner deltar AkzoNobel i en banbrytande expedition, där en bemannad oceanografisk plattform ska driva runt Antarktis. Polar Pod kommer att göra det möjligt för vetenskapsmän och forskare att studera den antarktiska cirkumpolarströmmen, som har en stor effekt på jordens klimat. AkzoNobel ska stödja den 1 000 ton tunga plattformen under de kommande fem åren, från projektets början till slutförandet av dess treåriga uppdrag, som beräknas påbörjas i december 2023.

Paint the Future leder till investeringar i appliceringsteknik från Qlayers

Vi har investerat i banbrytande pulverlackeringsteknik från Qlayers – en av vinnarna i Paint the Future 2019, vår innovationstävling för startups. Deras innovativa system levererar en helautomatisk lösning som är säkrare, mer konsekvent och snabbare än de manuella pulverlackeringsprocesser som används idag. Genom att eliminera att det används en massa extra färg är det en både hållbar och kostnadsbesparande lösning.

Enklare GDS tack vare Duluxs nya sortiment

Intresset för gör-det-själv-projekt är stort och vi lanserade nyligen vårt nya Dulux Simply Refresh-sortiment, som fräschar upp väggar med en enda strykning. Produkten är tillgänglig i två noggrant utvalda kulörkollektioner – One Coat och Feature Wall – med både neutrala och mer djärva kulörpaletter. De nya produkterna gör det inte bara enklare att måla, utan sparar även värdefull tid.

Går i bräschen för innovativa pulverlacker för elbilar

Den globala efterfrågan på elbilar – och eldrivna fordon i allmänhet – fortsätter växa. Vår Powder Coatings-verksamhet har uppmärksammat kundernas växande behov genom att utveckla avancerade tekniker för att hjälpa industrin att ta nästa steg in i framtiden. Vi erbjuder nu en dedikerad portfölj med pulverlacker för tillverkare av elfordon och komponenter med strävan att utveckla förstklassiga lösningar för att skydda motorer, batterisystem och elektriska lagringsenheter.

Förvärv av Titan Paints i Spanien slutfört

Vi slutförde förvärvet av 100 % av aktierna i Industrias Titan S.A.U. (Titan Paints), vilket stärkte vår färgverksamhet och vårt fotavtryck i Spanien till att bli en av marknadsledarna i landet. Transaktionen omfattar tre produktionsanläggningar och sju logistik- och servicecenter för Decorative Paints, inklusive en av de mest moderna fabrikerna för vattenbaserade färger i Europa i närheten av Barcelona. Verksamheten genererade en avkastning på cirka 80 mn EUR. Titan Paints – som även har verksamhet i Portugal – är ett av Spaniens mest kända varumärken. Verksamheten delar AkzoNobels åtagande till hållbar produktutveckling och en stor del av företagets portfölj har fått erkännande för miljöprestanda.

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader. Trender varierar mellan regioner och segment med förväntade råvarustörningar och -inflation, i synnerhet under Q2 och Q3. Marginalförvaltning och kostnadsbesparande program ska leverera en ökning i ROS på 50 basenheter. Företaget siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.


 

1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser
2 ROS är justerat rörelseresultat som procent av intäkterna; ROS exklusive icke-fördelade kostnader rapporterades i samband med strategin Winning together: 15 by 20 och rapporteras inte längre
3 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster
4 Justerade resultat per aktie är den grundläggande intäkten per aktie från drift, exklusive identifierade artiklar och skatter på dessa

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta AkzoNobel Q1 2021-rapporten. Q1 2021-rapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS 34.

ROS, justerad rörelsemarginal och justerade resultat per aktie är alternativa prestandamått (APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels Q1 2021-rapport.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...