Pressmeddelande

AkzoNobel bjuder in startups till möjligheten att måla framtiden

18 Maj 2021

(AKZA; AKZOY)

Startups är inbjudna till att upptäcka en värld av möjligheter inom färgindustrin när AkzoNobel för andra gången arrangerar den globala startup-tävlingen Paint the Future 2021.

Bidrag kan lämnas in till och med den 20 juli via Paint the Future. Alla bidrag får återkoppling och feedback från experter inom industrin och de utvalda finalisterna bjuds in till ett event i slutet av 2021. Vinnarna av tävlingen erbjuds partnerskap och att tillsammans med AkzoNobel utveckla framtida affärsmöjligheter.

“Att utforska nya teknologier och lösningar för våra kunder är något vi har gjort I hundratals år,” säger Klaas Kruithof, Chief Technology Officer. “Utvecklingen av olika tekniska lösningar accelererar. Genom att bjuda in till Paint the Future 2021 vill vi fortsätta tänja på gränserna för våra förväntningar, vad vi fantiserar om och vad kommande generationer vill ha. Paint the Future är vårt ekosystem för att driva innovativa samarbeten för färgindustrin.”

Bolagets unika win-win-syn på innovation och utveckling har gett resultat. Nya tekniker och komplexa lösningar kan utvecklas mycket snabbare genom samarbeten. På bara två år har

Paint the Future genererat 18 framgångsrika lösningar.

“Föreställ dig hur mycket mer du kan åstadkomma med tillgång till AkzoNobels expertis, resurser och globala närvaro – samt den samlade kompetensen från 2 200 medlemmar i vårt innovativa ekosystem,” säger Ally van der Boon, Paint the Future Program Manager. “Detta är en fantastisk möjlighet för dig att accelerera utvecklingen av dina idéer och lösningar. Tänk hur långt vi kan komma tillsammans.”

Paint the Future 2021 har fokus på fem olika utmaningar:

Förbättrad funktionalitet: Spännande ny funktionalitet och/eller transformerande lösningar för att ge liv åt ytor.

Kundupplevelsen: Förbättring av kundupplevelsen för våra produkter och tjänster.

Smarta applikationer: Förbättrade lösningar för hur färger och ytskydd  kan appliceras.

Cirkulära lösningar: Cirkulär användning av material i vår värdekedja.

Optimerad tillverkning och supply chain: Optimering av tillverkningsprocesserna och lösningar för supply chain.

Delta i den globala startup-tävlingen via letspaintthefuture.com.


Om Paint the Future

Paint the Future lanserades 2019 och är AkozNobels globala innovativa ekosystem. Ett banbrytande initiativ för att accelerera, testa, lansera och skala upp idéer och lösningar för färgindustrin. Från början ett initiativ för startups som snabbt expanderade och numera inkluderar akademin, forskningsinstitut och två stora grupper av leverantörer. Ekosystemet fortsätter att växa och bygga på framgången av varje tillfälle och har blivit det största inom vår bransch.

 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...