Pressmeddelande

AkzoNobel del av ett forskningsprojekt med syftet att utveckla biobaserade förpackningsmaterial och bidra till cirkulär bioekonomi

12 Januari 2023

(AKZA; AKZOY)

Kan uttjänt jäst från ölbryggning användas för att göra biobaserat lim till wellpappförpackningar och spånskivor? Det ska utvärderas i ett nytt projekt inom cirkulär design och produktutveckling där ett team från AkzoNobel Adhesives utvecklingsteam ingår.

AkzoNobel har sedan tidigare utvecklat proteinbaserat lim och kommer ingå i projektet med expertisen att utvärdera det jästbaserade limmets användningsområden och prestanda. Under projektets gång kommer den proteinrika restströmmen av jäst från ölbryggning som vanligtvis används till grisfoder eller jordförbättring undersökas, för att fastställa vilka delar av biomassan som skulle kunna användas till ett biobaserat lim för wellpappförpackningar och spånskivor.

”Projektet har nu varit igång några månader och det är dags för mitt utvecklingsteam att börja undersöka vilka delar av, och på vilket sätt, restprodukterna från Spendrups ölbryggning skulle kunna användas till bindemedel för tillverkning av exempelvis spånskivor. Denna del av projektet sker i nära samarbete med Byggelit som tillverkar spånskivor och dessutom är en av våra kunder”, förklarar Jonas Scheibe Projektedare, AkzoNobel Adhesives.

Projektet påbörjades under hösten 2022 och är planerat att vara klart mot slutet av 2023. Initiativet speglar de ökande kraven och behoven från samhälle och konsumenter på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning, en övergång från fossila till biobaserade råvaror, samt ett mer effektivt resursutnyttjande genom ökad cirkularitet. Projektet är helt i linje med AkzoNobels sätt att arbeta och utveckla med fokus på hållbarhet för att bidra till våra vetenskapligt baserade hållbarhetsmål som bara kan uppnås i samverkan med våra partners i hela värdekedjan.


Om AkzoNobel

I mer än 200 år har vi i en värld av möjligheter varit banbrytande med att ge ytor olika egenskaper. Vi är experter på att utveckla och tillverka färg och det är högst sannolikt att du bara är ett par meter från någon av våra produkter. Bland våra varumärken finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är välkända och betrodda av kunder över hela världen. Vi är verksamma i över 150 länder och har siktet inställt på att bli världsledande inom vår industri. Detta kan du förvänta dig av bolaget som är ledande inom hållbarhet för färgindustrin och som i mer än två århundranden har skapat innovationer för framtiden.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics