Pressmeddelande

AkzoNobel del av ett forskningsprojekt med syftet att utveckla biobaserade förpackningsmaterial och bidra till cirkulär bioekonomi

12 Januari 2023

(AKZA; AKZOY)

Kan uttjänt jäst från ölbryggning användas för att göra biobaserat lim till wellpappförpackningar och spånskivor? Det ska utvärderas i ett nytt projekt inom cirkulär design och produktutveckling där ett team från AkzoNobel Adhesives utvecklingsteam ingår.

AkzoNobel har sedan tidigare utvecklat proteinbaserat lim och kommer ingå i projektet med expertisen att utvärdera det jästbaserade limmets användningsområden och prestanda. Under projektets gång kommer den proteinrika restströmmen av jäst från ölbryggning som vanligtvis används till grisfoder eller jordförbättring undersökas, för att fastställa vilka delar av biomassan som skulle kunna användas till ett biobaserat lim för wellpappförpackningar och spånskivor.

”Projektet har nu varit igång några månader och det är dags för mitt utvecklingsteam att börja undersöka vilka delar av, och på vilket sätt, restprodukterna från Spendrups ölbryggning skulle kunna användas till bindemedel för tillverkning av exempelvis spånskivor. Denna del av projektet sker i nära samarbete med Byggelit som tillverkar spånskivor och dessutom är en av våra kunder”, förklarar Jonas Scheibe Projektedare, AkzoNobel Adhesives.

Projektet påbörjades under hösten 2022 och är planerat att vara klart mot slutet av 2023. Initiativet speglar de ökande kraven och behoven från samhälle och konsumenter på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning, en övergång från fossila till biobaserade råvaror, samt ett mer effektivt resursutnyttjande genom ökad cirkularitet. Projektet är helt i linje med AkzoNobels sätt att arbeta och utveckla med fokus på hållbarhet för att bidra till våra vetenskapligt baserade hållbarhetsmål som bara kan uppnås i samverkan med våra partners i hela värdekedjan.


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...