Pressmeddelande

AkzoNobel lanserar en 24-timmars utmaning att tillsammans med partners samverka för att tackla klimatförändringarna

8 April 2022

(AKZA; AKZOY)

Ett banbrytande initiativ för att påskynda AkzoNobels mål att minska koldioxidutsläppen för färgindustrin.

Bolaget har bjudit in partners från hela värdekedjan att delta i AkzoNobels “Collaborative Sustainability Challenge”, ett nytt initiativ från Paint the Future teamet. Målet är att tillsammans utveckla en strategi för att tackla klimatförändringarna.

24-timmars eventet kommer äga rum i maj och engagera ledande befattningshavare och nästa generations ledare från en utvald grupp av partners, inklusive leverantörer och kunder. De kommer att i en öppen och icke-konfidentiell miljö utifrån olika fokusområden diskutera möjliga vägar framåt.

“Det är allas ansvar om vi ska lyckas tackla klimatförändringarna,” säger Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel. ”Våra vetenskapligt baserade hållbarhetsmål, där ett av målen är att halvera våra koldioxidutsläpp för hela värdekedjan till 2030, kräver 100 procent engagemang av oss som bolag. För att nå det målet krävs samverkan, att vi arbetar tillsammans med våra partners i hela värdekedjan. Men vi vet att det enda sättet för oss att uppnå den ambitionen – och spela vår roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C – är att samarbeta med våra partners.”

Deltarna kommer att fokusera på följande områden:

  • Energiomställning – inspirera partners att ställa om till processer som minskar koldioxidutsläppen och en övergång till förnybara energikällor
  • Effektivare processer – öka effektiviteten i materialanvändningen vid tillverkning av färg samt minska energiåtgången som behövs för att applicera och härda färgerna
  • Lösningsmedelsutsläpp – minska mängden lösningsmedel som släpps ut genom hela värdekedjan
  • Cirkulära lösningar – ökad användning av cirkulära lösningar inom färgindustrin, både uppströms och nedströms

 

“Det finns nya utmaningar vi aldrig tidigare har ställts inför, som vi alla måste övervinna,” tillägger Klaas Kruithof, AkzoNobels Chief Technology Officer. “För att övervinna dessa krävs samverkan och innovation inom branschen. Vi vill utmana oss själva och våra partners att tillsammans identifiera möjligheter inom de områden vi kommer att diskutera. Där igenom kan vi få en sann vinnare – vår planet.”

Genom Collaborative Sustainability Challenge bygger vi vidare på framgångarna från Paint the Future, där vi redan har etablerat ett starkt innovativt ekosystem med startups, leverantörer, akademin och våra kunder.

Vanlancker fortsätter: “Paint the Future har revolutionerat färgindustrin och denna utmaning är ett naturligt nästa steg drivet av kraften och ambitionen från våra vetenskapligt baserade hållbarhetsmål. Det handlar om att varje dag utmana oss själva och våra partners för att bli bättre globala medborgare och skydda vår planets framtid, helt i linje med vårt sätt att driva vår verksamhet där vi utgår från; People. Planet. Paint.”

AkzoNobels Collaborative Sustainability Challenge kommer att äga rum i Amsterdam, Nederländerna 17 till 18 maj 2022.

För ytterligare information om Paint the Future besök letspaintthefuture.com och följ @letspaintfuture via LinkedInFacebook och Twitter.

Om Paint the Future
Paint the Future lanserades 2019 och är AkozNobels globala innovativa ekosystem. Ett banbrytande initiativ för att accelerera, testa, lansera och skala upp idéer och lösningar för färgindustrin. Från början ett initiativ för startups som snabbt expanderade och numera inkluderar akademin, forskningsinstitut och två stora grupper av leverantörer. Ekosystemet fortsätter att växa och bygga på framgångarna från varje tillfälle och har blivit det största inom vår bransch.


Om AkzoNobel

I mer än 200 år har vi i en värld av möjligheter varit banbrytande med att ge ytor olika egenskaper. Vi är experter på att utveckla och tillverka färg och det är högst sannolikt att du bara är ett par meter från någon av våra produkter. Bland våra varumärken finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är välkända och betrodda av kunder över hela världen. Vi är verksamma i över 150 länder och har siktet inställt på att bli världsledande inom vår industri. Detta kan du förvänta dig av bolaget som är ledande inom hållbarhet för färgindustrin och som i mer än två århundranden har skapat innovationer för framtiden.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...