Pressmeddelande

AkzoNobel levererar 6 % intäktsstillväxt för Q3; prissättningsinitiativ på plats för att kompensera för ökade råvarukostnader till slutet av 2021

20 Oktober 2021

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultaten för tredje kvartalet 2021

Höjdpunkter för Q3 2021

  • Prishöjning med 9 % jämfört med Q3 2020. Intäkterna upp 6 % (5 % högre än Q3 2019*, i konstanta valutor1)
  • Råvaror och andra rörliga kostnadsfaktorer ökade med 278 MEUR jämfört med Q3 2020
  • Justerat rörelseresultat2 sjönk till 241 MEUR (2020: 353 MEUR), ROS3 till 10,0 % (2020: 15,5 %)
  • Återköpsprogram av aktier för 1 miljard EUR påbörjades 27 april 2021; 557 MEUR uppnått under Q3 2021
  • Första färg- och ytbehandlingsföretaget med målsättning 50 % reducerade koldioxidutsläpp till 2030 (utgångsnivå 2018) för hela värdekedjan, validerat av Science Based Targets initiative.

    *Jämförelser med 2019 inkluderas i detta meddelande för att tillåta tillbörlig jämförelse med hänsyn till påverkan från covid-19 under 2020.
     

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

"Under tredje kvartalet påverkades vår verksamhet som väntat av utmaningar med att köpa in råvarurmaterial och exceptionella råvarukostnader. Trots anskaffningsbegränsningar och påföljande leveransförseningar lyckades vi uppvisa en intäktstillväxt på 6 %.  

"Jag är mycket stolt över teamens fokus på vår egen prissättning, vilket visar sig genom en prognosökning med 10 % under tredje kvartalet. Vi har förutsättningar att uppväga råvaruinflationen med våra egna prisåtgärder före slutet av året.   

"Som vi redan signalerat kommer vi troligen att ha fortsatt motvind in på år 2022. Men vi har skapat goda förutsättningar för att nå våra Grow & Deliver-ambitioner, och vi har fortfarande tillit till vårt EBITDA-mål på 2 miljarder EUR för 2023." 

Q3 2020

2.276

Q3 2021

2.410

△%

6%

△%CC^1

6%

Q3 2020

326

Q3 2021

226

△%

(31%)

△%CC^1
Q3 2020

353

Q3 2021

241

△%

(32%)

△%CC^1
Q3 2020

15,5%

Q3 2021

10,0%

△%
△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Bright Skies utsedd till Årets kulör

Luftigt ljusblått har utsetts till årets kulör 2022. Den fantastiska kulörkollektion kommer att ge inspiration för inredning och ytor inom branscher som flyg, fordon och konsumentelektronik. Enligt vår trendforskning är ny frisk luft det som folk är i behov av allra mest. Det temat syns i Bright Skies, en otroligt mångsidig nyans som också visades upp i vår ytbehandlingskollektion ColorSurfaces E17.

“Let’s Colour” når nya höjder

Den vackra linbanan till Sockertoppen i Rio de Janeiro, Brasilien, utgjorde den spektakulära inramningen för ett av våra senaste “Let’s Colour”-projekt. Färgglada målningar av växter och djur förgyller de tre linbanestationer som besökare använder för att komma till toppen av den höga klippan. Konstnären Bruno Big använde 540 liter av vår Coral-färg för att ge nytt liv åt stationernas ytor. Formgivningen speglar den otroliga biologiska mångfalden i den omgivande naturen, och ger draghjälp åt ökad miljömedvetenhet.

SBTi validerar mål för minskad koldioxid

Vårt engagemang för att ställa upp vetenskapligt baserade hållbarhetsmål har officiellt validerats av Science Based Targets initiative (SBTi), vilket gör AkzoNobel till det första färg- och ytbehandlingsföretag att få detta intygande. Vi har även bekräftat vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen för hela värdekedjan och ökat målet till 50 % före 2030 (utgångsnivå 2018) . Detta gör att målet är i nivå med företagets reduceringsambition inom den egna verksamheten.

Utökat samarbete med Mercedes-Benz i Kina och Indonesien

Vi har beslutat om att utöka vårt samarbetsavtal med Mercedes-Benz i ytterligare fyra år. Det innebär att företaget fortsätter att vara rekommenderad leverantör av reparationslackeringsprodukter i Kina och föredragen partner i Indonesien. Avtalet bekräftades efter omfattande tester och analyser av produktserierna och tjänsterna som erbjuds av AkzoNobels premiumvarumärke Sikkens.

Fyra kinesiska uppstartsföretag vinner samarbetsmöjligheter via Paint the Future

Fyra uppstartsföretag har bjudits in att samarbeta med AkzoNobel kring innovativa lösningar, efter att de utsetts till vinnare i vår tävling Paint the Future China startup challenge. Detta meddelades i slutet av ett tvådagarsevenemang som sammanförde 17 finalister med 30 experter från AkzoNobel för diskussioner om samarbetsmöjligheter med potential att flytta fram gränserna för färg- och ytbehandlingsindustrin.

Erkännande av Consumer Electronics från Dell Technologies

Vår verksamhetsgren Consumer Electronics fick nyligen en utmärkelse av Dell efter att ha hjälpt dem i deras strävan att ersätta lösningsmedelsbaserad teknik med vattenbaserad. Vi förser Dell med hållbara, vattenbaserade grundbehandlings- och klarlacktekniker för olika plast- och metallytor i deras produkter. Dessa avancerade sammansättningar har låga VOC-halter och är perfekta miljövänliga alternativ.

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader. Trender varierar mellan regioner och segment med förväntad fortsatt stark råvaruinflation och påverkan från anskaffningsbegränsningar fram till mitten av 2022. Marginalförvaltning och kostnadsbesparande program finns på plats för att leverera en ökning i ROS på 50 basenheter under perioden 2021-2023. Företaget har tilltro till EBITDA-målet på 2 miljarder EUR för 2023, i linje med dess Grow & Deliver-strategi. AkzoNobel siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.

Rapporten för det tredje kvartalet 2021 kan ses och laddas ner på https://akzo.no/Q32021-results


1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser

2 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

3 ROS (Return on Sales – avkastning på försäljning) är justerat rörelseresultat som procent av intäkterna; ROS exklusive icke-fördelade kostnader rapporterades i samband med strategin Winning together: 15 by 20 och rapporteras inte längre

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta AkzoNobel Q3 2021-rapporten. Q3 2021-rapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS 34.

ROS, justerad rörelsemarginal och justerade resultat per aktie är alternativa prestandamått (APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels Q2 2021-rapport.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...