Pressmeddelande

AkzoNobel levererar en 9 % intäktstillväxt för Q4 genom stark prissättning för att motverka negativa effekter av råmaterialinflationen

9 Februari 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2021

Höjdpunkter Q4 2021 (jämfört med Q4 2020)

 • Priserna steg med 12,5 %; i december med 14 %
 • Avkastningen gick upp 9 % och konstanta valutor1 ökade med 7 %. Jämfört med Q4 2019* ökade avkastningen med 12 % i konstanta valutor
 • Volymerna var 6 % lägre jämfört med Q4 2019
 • Rörelseresultat på 205 miljoner EUR (2020: 243 miljoner EUR)
 • Justerat rörelseresultat2 på 209 miljoner EUR (2020: 294 miljoner EUR) trots att priserna för råmaterial och andra rörliga kostnader ökade med 325 miljoner EUR
 • Återköp av aktier värda 1 miljard EUR ska slutföras under januari 2022
 • Återköpsprogram av aktier värda 500 miljoner EUR har tillkännagetts och ska slutföras under Q1 2023
 • Slutlig utdelning är 1,54 EUR per aktie (2020: 1,52 EUR per aktie)

 

Höjdpunkter 2021 (jämfört med 2020)

 • Priserna steg med 7 %
 • Avkastningen gick upp 12 % och konstanta valutor ökade med 14 %. Jämfört med 2019 ökade avkastningen med 9 % i konstanta valutor
 • Rörelseresultatet ökade med 16 % till 1 118 miljoner EUR (2020: 963 miljoner EUR)
 • Justerat rörelseresultat på 1 092 miljoner EUR (2020: 1 099 miljoner EUR) trots att priserna för råmaterial och andra rörliga kostnader ökade med 769 miljoner EUR

*Jämförelser med 2019 inkluderas i detta meddelande för att tillåta tillbörlig jämförelse med hänsyn till påverkan från covid-19 under 2020.

 

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

”Med vårt helårsresultat för 2021 levererade vi för sjätte kvartalet i rad en ökad tillväxt. Våra team agerade snabbt med stark prissättning som respons på en råmaterialsinflation på omkring 770 miljoner EUR. Denna utomordentliga prestation gjorde att vi kunde leverera en vinst för 2021 i linje med föregående år. Vi är på rätt spår i vårt framtida arbete för att kompensera för denna negativa effekt efter Q1 2022.

”Jag är stolt över våra medarbetares återhämtningsförmåga och energin som vi lägger ner på vår Grow & Deliver-strategi. Att AkzoNobel i år har blivit utsedd till Top Employer i åtta länder är ett mycket bra exempel på hur vår organisation är väl rustad för att hantera den utmanande affärsmiljön. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete utifrån våra områden People. Planet. Paint. och sätter standarden för vår bransch genom att vara den första in färgindustrin med hållbarhetsmål som är officiellt validerade av Science Based Targets-initiativet.”

Q4 2020

2.209

Q4 2021

2.403

△%

9%

△%CC^1

7%

Q4 2020

243

Q4 2021

205

△%

(16%)

△%CC^1
Q4 2020

294

Q4 2021

209

△%

(29%)

△%CC^1
Q4 2020

13,3%

Q4 2021

8,7%

△%
△%CC^1

FY 2020

8.530

FY 2021

9.587

△%

12%

△%CC^1

14%

FY 2020

963

FY 2021

1.118

△%

16%

△%CC^1
FY 2020

1.099

FY 2021

1.092

△%

(1%)

△%CC^1
FY 2020

12,9%

FY 2021

11,4%

△%
△%CC^1
FY 2020

1.442

FY 2021

1.436

△%

-%

△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Bevarar idrottshistorien

Vi har ytbehandlat den imponerande fotbollsarenan Estadio Centenario i Uruguay som byggdes då landet skulle stå värd för fotbolls-VM 1930. Arenan har nyligen renoverats och vårt Inca-varumärke bidrog genom att leverera 12 000 liter färg. En viktig faktor var att ta hänsyn till det ursprungliga projektet som designades av arkitekten Juan Antonio Scasso vid val av de nya kulörerna. I tillägg till exteriörer och läktare användes våra produkter även i omklädningsrummen, spelartunneln och uppvärmningsområdena inomhus.

Ledande inom hållbarhet

Under 2021 blev vi det första färgföretaget att få officiellt erkännande för att ha satt upp vetenskapligt baserade hållbarhetsmål. Vårt åtagande – 50 % lägre koldioxidutsläpp innan 2030 (2018 baslinje) – omfattar hela värdekedjan och är i linje med Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C. Erkännandet bekräftades bara några veckor innan vi blev en av de första mottagarna av Terra Carta-sigillet, en ny hållbarhetsutmärkelse som lanserades vid COP26. Vi var det enda färgföretaget som fick denna ära.

Formaliserat medlemskap i Responsible Mica Initiative

Vi formaliserade vårt medlemskap i Responsible Mica Initiative (RMI) efter att ha varit en av de grundande medlemmarna när initiativet lanserades 2017. Glimmer är ett mineral som används i en mängd olika branscher och utvinns i stor utsträckning i Indien, där varierande faktorer bidrar till dåliga arbetsvillkor, inklusive barnarbete. RMIs mål är att etablera ansvarstagande och hållbara leverantörskedjor som är fria från barnarbete. Efter RMIs första år fortsatte vi att fokusera på frågan och åtog oss att utföra noggranna företagsbesiktningar och söka efter kreativa sätt att bidra till initiativet, vilket nu har resulterat i ett formaliserat medlemskap.  

Sätter färg på samhället

Som en del av vårt globala ”Let’s Colour”-program samarbetade vi med väggmålningskonstnärer i Bandung i Indonesien för att måla väggarna på Saparua idrottsanläggning. Anläggningen är ett kulturellt centrum för idrott, kreativitet, konst och musik.

Skyddar en rekordhållare

Vi ytbehandlade det enormt imponerande Ain Dubai, världens högsta och största pariserhjul. Det är nu officiellt öppet för besökare, som kan njuta av en otrolig 360˚ utsikt från pariserhjulets 48 gondoler. Vi var enda leverantör av skyddande ytbehandlingsprodukter till den massiva strukturen, som är svindlande 250 meter hög och konstruerad av mer än 9 000 ton stål. Produkterna som levereras av vårt varumärke International är utvecklade för att leverera maximalt skydd och att bevara färgens enastående klarhet och glans

Briljanta startups deltar i Paint the Future

I vår senaste Paint the Future-tävling för globala startups har tio finalister bjudits in att delta i ett tre dagar långt träningsläger i Amsterdam i mars 2022. Där kommer de att möta våra experter öga-mot-öga för att utforska potentiella samarbeten. Vinnarna utses av en jury och tillkännages under evenemangets avslutningsceremoni. De kommer att tilldelas en ansedd Paint the Future-utmärkelse och få ett avtal om att arbeta tillsammans med AkzoNobel med hållbara affärsmöjligheter.

Oändliga pulverlackeringsmöjligheter

Vårt nya Interpon W-sortiment med innovativa pulverlacker för trä nådde sin första kommersiella framgång 2021. Detta smarta system har utvecklats för värmekänsliga underlag (både inom- och utomhus) och gör det möjligt att lackera värmekänsliga material på ett slitstarkt, hållbart och mer effektivt sätt. Produktsortimentet är lämpligt för inredning, fordon och arkitektur, men omfattar även speciallösningar för antimikrobiella ytor och livsmedelsbranschen.

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader och sin Grow & Deliver-strategi. Trenderna varierar mellan olika regioner och segment, samtidigt som kostnaderna för råmaterial och leveransbegränsningar förväntas lätta gradvis fram till mitten av 2022. Planer finns på plats för att uppfylla målet om 2 miljarder EUR justerad EBITDA för 2023 och en genomsnittlig årlig ökning på 50 baspunkter i lönsamhetstalet under perioden 2021–2023. AkzoNobel siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.

Rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2021 kan ses och laddas ner på https://akzo.no/results-2021


1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser

2 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

3 ROS (Return on Sales – avkastning på försäljning) är justerat rörelseresultat som procent av intäkterna; ROS exklusive icke-fördelade kostnader rapporterades i samband med strategin Winning together: 15 by 20 och rapporteras inte längre

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta AkzoNobel Q4FY 2021-rapporten. Q4FY 2021-rapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS 34. ROS, justerad rörelsemarginal och justerade resultat per aktie är alternativa prestandamått (APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling.  En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels Q4FY 2021-rapport.

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels Q4FY 2021-rapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).

Integritetsskyddspolicy

Detta meddelande innehåller uttalanden om centrala områden såsom AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadspositioner, produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Dessa uttalanden ska betraktas med nogsamhet och utifrån att många faktorer kan göra att förutsedda och faktiska resultat skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa faktorer inkluderar, utan att begränsas till, prisförändringar, valutafluktuationer, utvecklingar inom råvaru- och personalkostnader, pensioner, fysiska och miljömässiga risker, juridiska frågor, myndighetsbeslut gällande exempelvis lagar och skatter samt betydande marknadsstörningar, som pandemiers effekt. Uttalanden om konkurrenspositioner baseras på bedömningar gjorda av ledningen utifrån information från specialiserade, externa organ. För en mer omfattande diskussion om riskfaktorerna som påverkar vår verksamhet, se vår senaste årsrapport.

Länk till Q4- och helårsrapporterna för 2021: https://akzo.no/results-2021


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...