Pressmeddelande

AkzoNobel levererar tvåsiffrig intäktstillväxt under Q1; prissättning i linje med råvaruinflationen

21 April 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultaten för första kvartalet 2022

Höjdpunkter från Grow & Deliver (jämfört med Q1 2021)

  • Avkastningen gick upp 12 % och 10 % i konstanta valutor1, tack vare starka priser (upp 17 %)
  • ROS2 landade på 9,1 % (2021: 13,6 %) till följd av fortsatt inflation i råvaru- och fraktkostnader vid sidan av leveransbegränsningar
  • Justerad EBITDA 317 mn EUR (2021: 391 mn EUR)

 

Höjdpunkter Q1 2022 (jämfört med Q1 2021)

  • Prissättningsinitiativen uppvägde mer än väl ökningen av råmaterial och andra rörliga kostnader (inklusive frakt), som tillsammans ökade 334 mn EUR jämfört med Q1 2021. 7 % lägre volymer
  • Rörelseintäkter på 232 mn EUR (2021: 303 mn EUR), inklusive 2 mn EUR nettopositiv påverkan från identifierade poster (2021: 4 mn EUR nettonegativ påverkan). OPI-marginal 9,2 % (2021: 13,4 %)
  • Justerat rörelseresultat 3 230 mn EUR (2021: 307 mn EUR)
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten minskade till minus 102 mn EUR (2021: minus 31 mn EUR)
  • Nettoresultat hänförligt till aktieägare nådde 154 MEUR (2021: 217 MEUR)
  • Resultat per aktie från total drift uppgick till 0,87 EUR (2021: 1,15 EUR); justerat resultat per aktie från kontinuerlig drift till 0,86 EUR (2021: 1,18 EUR)

 

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

"Vi fortsatte att göra framsteg och visade en stark omsättningstillväxt inom både färg och ytbehandling under första kvartalet. Tack vare våra kraftfulla prissättningsinitiativ håller vi takten med den rekordartade rörliga kostnadsinflationen som vår bransch utsattes för under kvartalet.

"Jag är väldigt stolt över vår organisation, och resultaten för första kvartalet är bevis på våra medarbetares hårda arbete och starka engagemang.

"Även om osäkerheten kvarstår när det gäller bland annat sanktionerna mot Ryssland, ökningen av COVID-19 i Kina och fortsatta leveransbegränsningar – särskilt i Nordamerika – är vi fortsatt säkra på att vi kan förverkliga vår Grow & Deliver-strategi.”

Q1 2021

2.263

Q1 2022

2.525

△%

12%

△%CC^1

10%

Q1 2021

303

Q1 2022

232

△%

(23%)

△%CC^1
Q1 2021

307

Q1 2022

230

△%

(25%)

△%CC^1
Q1 2021

13,6%

Q1 2022

9,1%

△%
△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Cetol-produkter används för att måla spektakulärt museum

Hållbar teknik och ansvarsfull arkitektur smälter vackert samman i detta estetiskt uppmärksammade museum som nyligen öppnades i Uruguay. Det skeppsliknande, futuristiska museet Atchugarry Museum of Contemporary Art (MACA) är byggt helt i trä och omges av 40 hektar grönska. Vårt trävårdsmärke Cetol levererade mer än 1 000 liter produkter för både interiöra och exteriöra miljöer, vilket bidrar till att skydda den imponerande strukturen. Det iögonfallande museet ses som ett utmärkt exempel på hur trä kan användas arkitektoniskt och inte bara för dekoration.

Hållbarhetsbetygen speglar vårt engagemang för People. Planet. Paint.

Vi är mycket stolta över att ha fått Platinum-status av EcoVadis, världens ledande leverantör av hållbarhetsomdömen för företag. Det är åttonde året i rad som vi har fått deras högsta betyg. En viktig bidragande faktor var vårt ambitiösa vetenskapsbaserade hållbarhetsmål om att halvera vårt koldioxidavtryck i hela värdekedjan fram till år 2030. Det följer på att vi fick vårt högsta betyg någonsin av Sustainalytics, främst tack vare vår hållbara portfölj, vårt koldioxidprogram och minskningen av avfall och användning av farliga ämnen. Båda dessa omdömen återspeglar vårt engagemang för att säkerställa att allt vi gör utgår från People. Planet. Paint.

Paint the Future-vinnare tecknar avsiktsförklaring

Tre nystartade företag har undertecknat avsiktsförklaring om fortsatt samarbete med AkzoNobel för hållbara affärsmöjligheter efter vår senaste globala Paint the Future-utmaning. SolCold från Israel, Aerones från Lettland och SprayVision från Tjeckien fick sina utmärkelser efter en intensiv tredagars bootcamp på vårt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna.

Ökning av egen bindemedelsproduktion

Vi investerar i expansion av egen tillverkning av bindemedel som en del av företagets Grow & Deliver-strategi. Det redan påbörjade uppskalningsprogrammet kommer att öka vår motståndskraft mot leveransstörningar och hjälpa oss att nå både våra ekonomiska mål och våra Scope 3-mål (uppströms) för att minska koldioxidutsläppen.

Kvantumsteg för innovation

Vi har inlett ett samarbete med Microsoft för att utforska hur kvantberäkningar kan påskynda utvecklingen av mer hållbara färger och ytskikt. Forskare från båda parter kommer att använda Microsofts kraftfulla Azure Quantum-system för att tillsammans utveckla vad som kommer att bli ett virtuellt laboratorium. Målet är att genomföra experiment med kvantkemi, där flera komplexa processer kan utföras blixtsnabbt och effektivt. 

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader och med företagets Grow & Deliver-strategi. Trenderna varierar mellan regioner och segment, med en förväntan om att råvaruinflationen (inklusive frakt) kommer att avta under andra halvåret 2022. AkzoNobel strävar efter att med prissättningsinitiativ fortsätta kompensera för råvaruinflation och annan rörlig kostnadsinflation (t.ex. frakt). Osäkerheten på marknaderna har ökat på grund av sanktionerna mot Ryssland och ökningen av COVID-19 i bland annat Kina. Förutsatt att inga fler betydande marknadsstörningar inträffar, har AkzoNobel som mål att uppnå en justerad EBITDA på 2 md EUR för 2023 och en genomsnittlig årlig ökning på 50 baspunkter i lönsamhetstalen under perioden 2021-2023. AkzoNobel siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.


1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser
2 Avkastning på försäljning (ROS) är justerat rörelseresultat i procent av intäkter
3 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS34. ROS, justerad rörelsemarginal och justerade resultat per aktie är alternativa prestandamått (APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels kvartalsrapport.

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels kvartalsrapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).

Integritetsskyddspolicy

Detta meddelande innehåller uttalanden om centrala områden såsom AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadspositioner, produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Dessa uttalanden ska betraktas med nogsamhet och utifrån att många faktorer kan göra att förutsedda och faktiska resultat skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa faktorer inkluderar, utan att begränsas till, prisförändringar, valutafluktuationer, utvecklingar inom råvaru- och personalkostnader, pensioner, fysiska och miljömässiga risker, juridiska frågor, myndighetsbeslut gällande exempelvis lagar och skatter samt betydande marknadsstörningar, som pandemiers effekt. Uttalanden om konkurrenspositioner baseras på bedömningar gjorda av ledningen utifrån information från specialiserade, externa organ. För en mer omfattande diskussion om riskfaktorerna som påverkar vår verksamhet, se vår senaste årsrapport.

Länk till kvartalsrapporten: https://akzo.no/results-q12022


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...