Pressmeddelande

AkzoNobel och våra partners samarbetar för att tackla utmaningarna med att minska koldioxidutsläppen

23 Maj 2021

(AKZA; AKZOY)

AkzoNobel och våra partners har påbörjat ett gränsöverskridande arbete för att lösa problem med utsläppsminskning av koldioxid i hela värdekedjan. Detta genom företagets första globala "Collaborative Sustainability Challenge".

Under en inspirerande och intensiv, 24-timmar lång diskussion i torsdags i Amsterdam – sattes flera olika utforskningsteam ihop. Dessa team kommer nu att fortsätta arbeta tillsammans för att målmedvetet påskynda minskningen av koldioxidutsläpp inom färg- och ytbehandlingsindustrin.

Deltagarna – representerade av seniora och nästa generations ledare – fokuserade på fyra nyckelområden: energiomställning, processeffektivitet, utsläpp av lösningsmedel och cirkulära lösningar. Det resulterade i att 27 partners anslöt sig, inklusive leverantörer, kunder och slutanvändare, samt representanter från finans, myndigheter, tjänsteleverantörer och konsultföretag.

Ett av de sex teamen kommer till exempel att försöka minska de befintliga hindren som förhindrar nya, revolutionerande processtekniker. Målet är att hitta lösningar i nuvarande affärsmodeller som kan leda till att leverantörer, tillverkare och applikatorer tillsammans kan leverera gemensama lösningar.

AkzoNobels CEO Thierry Vanlancker kommenterade det mycket framgångsrika evenemanget: "Vi har alla ambitiösa mål när det gäller att ta itu med klimatförändringarna, men vi kommer inte att uppnå dem på egen hand. Så det är fantastiskt att se alla mötas, utbyta idéer och göra ett verkligt åtagande att tillsammans utforska vad som är möjligt när vi samverkar i strävan efter att accelerera vår hållbarhetsresa."

Jan-Peter Balkenende, ordförande för Dutch Sustainable Growth Coalition och f.d. premiärminister för Nederländerna, deltog i evenemanget och tillade: "Det har varit intensiva men extremt produktiva 24-timmar. Vi har sett vilken passion och kreativitet som finns i denna grupp av branschpartners, som är fast beslutna att göra nödvändiga, radikala förändringar i hela värdekedjan. Genom ett tydligt mål – att arbeta tillsammans för att minska koldioxidutsläppen – finns det en möjlighet att vidta gemensamma åtgärder och accelerera effektiva lösningar för att tackla klimatförändringarna.

AkzoNobel har satt upp vetenskapligt baserade hållbarhetsmål för att halvera sina koldioxidutsläpp i hela värdekedjan fram till 2030. Att uppnå den ambitionen kommer att vara starkt beroende av att samarbeta med partners och utmana varandra för att hitta innovativa sätt att övervinna de oöverträffade utmaningar som vi alla står inför. Detta är precis vad forskarteamen kommer att sträva efter att åstadkomma.

”Vi har fått en väldigt positiv start”, fortsätter Vanlancker. ”Det vi behöver göra nu är att upprätthålla det gångna dygnets tempo, nyttja all vår energi och kreativitet och utveckla ett samverkande ekosystem som bidrar till att forma en hållbar framtid för vår bransch.”  


Om Paint the Future

Paint the Future lanserades 2019 och är AkozNobels globala innovativa ekosystem. Ett banbrytande initiativ för att accelerera, testa, lansera och skala upp idéer och lösningar för färgindustrin. Från början ett initiativ för startups som snabbt expanderade och numera inkluderar akademin, forskningsinstitut och två stora grupper av leverantörer. Ekosystemet fortsätter att växa och bygga på framgångarna från varje tillfälle och har blivit det största inom vår bransch.

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...