Pressmeddelande

AkzoNobel ökar intäkterna med 26 % och når ett justerat rörelseresultat på 335 mn EUR

21 April 2021

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultatet för andra kvartalet 2021

Höjdpunkter Q2 2021

 • Intäkterna 26 % högre än för Q2 2020 (upp 8 % från Q2 2019, i konstanta valutor1) med 4,5 % prisökning
 • Justerat rörelseresultat2 på 335 mn EUR (avkastning på försäljning3 på 13,3 %), 41 % högre än för Q2 2020 och upp 10 % från Q2 2019
 • Återköpsprogram av aktier för 1 miljard EUR påbörjades 27 april 2021; 223 mn EUR uppnått under Q2 2021
 • Förvärv av Colombia-baserade Grupo Orbis meddelades, med planerat slutförande i slutet av 2021 eller början på 2022
   

Q2 2021 (jämfört med Q2 2020)

 • Intäkterna ökade 26 %, och 29 % i konstanta valutor. Volymerna steg med 26 %, huvudsakligen tack vare kraftig efterfrågan på slutmarknaden. Pris/mix-utvecklingen ökade med 1 %, där förvärv lade till 2 %
 • Rörelseresultat ökade med 86 % till 384 mn EUR (2020: 207 mn EUR); rörelsemarginal förbättrad till 15,3 % (2020: 10,4 %)
 • Justerat rörelseresultat ökade med 41 % till 335 mn EUR (2020: 238 mn EUR) exklusive 49 mn EUR positiv effekt från identifierade poster, huvudsakligen relaterat till tillväxt för Brazil ICMS och UK pension (2020: 31 mn EUR negativ effekt från identifierade poster relaterat till transformationsinitiativ)
 • Nettokassaflödet från operativa aktiviteter uppgick till 168 mn EUR (2020: 308 mn EUR)
 • Total nettoinkomst ökade med 102 % till 261 mn EUR (2020: 129 mn EUR)
 • Justerat resultat per aktie från total drift ökade med 106 % till 1,40 EUR (2020: 0,68 EUR); justerat resultat per aktie från kontinuerlig drift ökade med 50 % till 1,20 EUR (2020: 0,80 EUR)
   

*Jämförelser med 2019 inkluderas i detta meddelande för att tillåta tillbörlig jämförelse med hänsyn till påverkan från covid-19 under 2020.

 

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

"Vi är mycket stolta över våra team för att ha levererat ytterligare ett starkt kvartal som inkluderar en tillväxt av kärnverksamheten trots kraftigt höjda råvarukostnader som påverkat vår industri.

"Beaktat den pågående råvaruinflationen, fortsätter vi att vidta kraftfulla och nödvändiga åtgärder gällande prissättningsinitiativ och upprätthållna kostnadsbesparingar, samtidigt som vi behåller vårt kundfokus.

Vårt hållbarhetsprogram "People. Planet. Paint." har återigen belönats med högsta möjliga ESG-betyg (AAA) av MSCI för sjätte året i rad, vilket gör oss till föregångare inom färg och ytbehandling.”

Q2 2020

1,987

Q2 2021

2,511

△%

26%

△%CC^1

29%

Q2 2020

207

Q2 2021

384

△%

86%

△%CC^1
Q2 2020

238

Q2 2021

335

△%

41%

△%CC^1
Q2 2020

12.0%

Q2 2021

13.3%

△%
△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Ökad hållbarhet i yacht-industrin

Vår verksamhet för ytbehandling av yachter har inlett ett samarbete med Water Revolution Foundation för att hjälpa till att skapa en mer hållbar fartygsindustri och skydda världens hav. Affärsområdet har redan tidgare visat sitt engagemang för positiv förändring av branschen, och kommer nu att dela med sig av sin expertis, som byggts upp under flera årtiondens arbete med att utveckla banbrytande lösningar för kunder runt om i världen. Water Revolution Foundation grundades 2018 och är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att bevara världens hav genom minskning av båtars miljöpåverkan.

Kraftfulla solenergiprojekt i Kina

Två omfattande projekt för installation av 8 000 solpaneler håller på att avslutas i Kina, något som hjälper oss att påskynda våra planer med att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030. Installationerna görs på två Decorative Paints-anläggningar – 5 000 på vår Shanghai-fabrik och 3 000 i Guangzhou – och är exempel på våra framsteg mot grönare produktion. De nya solenergisystemen kommer att utgöra de främsta kraftkällorna på båda anläggningarna.

Paint the Future succé bland nyskapande startups

Vår innovativa Paint the Future startup-tävling fortsätter att dra till sig uppmärksamhet runt omkring i världen. Vi tog emot över 200 bidrag till vår andra globala tävling, som lanserades i maj och som inkluderar ett uppföljande event i november. Samtidigt attraherade den regionala startup-tävlingen i Kina 210 bidrag (uppföljningseventet är planerat i augusti). Nästa regionala utmaning lanseras i Indien i februari nästa år, med fokus på digitala kundlösningar.

Sätta standarden

Vi gavs nyligen högsta möjliga ESG-betyg (AAA) av MSCI för sjätte året i rad. Klassificeringen har tagits fram för att mäta tålighet mot långsiktiga risker för verksamheten, och visar hur bra vi hanterar dessa risker jämfört med liknande företag inom industrin. 2021 rankades vi högst på sex av sju områden: ren teknik; kemikaliesäkerhet; styrning, vattenpåverkan, koldioxidutsläpp samt giftiga utsläpp och avfall.

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader. Trender varierar mellan regioner och segment med förväntad fortsatt stark råvaruinflation under andra halvåret 2021. Marginalförvaltning och kostnadsbesparande program finns på plats för att leverera en ökning i ROS på 50 basenheter under perioden 2021-2023. Företaget siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.


 

1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser

2 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

3 ROS (Return on Sales – avkastning på försäljning) är justerat rörelseresultat som procent av intäkterna; ROS exklusive icke-fördelade kostnader rapporterades i samband med strategin Winning together: 15 by 20 och rapporteras inte längre

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta AkzoNobel Q2 2021-rapporten. Q2 2021-rapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS 34.

ROS, justerad rörelsemarginal och justerade resultat per aktie är alternativa prestandamått (APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels Q2 2021-rapport.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...