Pressmeddelande

AkzoNobel sätter nya mål för att minska koldioxidutsläppen och bidra till att minska effekten av klimatförändringarna

23 Juli 2021

(AKZA; AKZOY)

AkzoNobel är först inom färg- och ytbehandlingsindustrin med att sätta vetenskapligt baserade hållbarhetsmål för att minska koldioxidutsläppen för hela värdekedjan.

Bolaget har anpassat sina hållbarhetsambitioner till Parisavtalet, som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

AkzoNobels mål är att minska koldioxidutsläppen för hela värdekedjan med 42 % till 2030 (baslinjen år 2020). Målen gäller för bolagets verksamhet, partners såsom kunder och leverantörer. Målen valideras officiellt av Science Based Targets initiative (SBTi) och kommer att ytterligare skärpa och accelerera AkzoNobels hållbarhetsarbete. Ett arbete som sedan lanseringen 2019 drivs inom de tre fokusområdena People. Planet. Paint. 

“Att sätta detta mål är betydande”, säger Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel. ”Det skickar en tydlig signal att vi är redo att mobilisera våra team globalt och vidta ännu starkare åtgärder för att kunna påverka klimatförändringen. Vi måste agera snabbare med fortsatt fokus på samarbeten och innovation. När det verkligen gäller, finns det de som bidrar till att minska koldioxidutsläppen och de som inte gör det. Vi har bestämt oss för att göra allt vi kan för att vara ledande med detta arbete i vår bransch.” 

AkzoNobel har redan tagit stora steg framåt med arbetet inom fokusområdena People. Planet. Paint. Bolaget har nått långt med ambitionerna för verksamheten att halvera koldioxidutsläppen och att använda 100 % förnybar el år 2030. För att uppmärksamma dessa framsteg och höja ambitionen ytterligare har bolaget nyligen tillkännagivit en justering av målet med 100 % förnybar el. Redan nästa år, 2022 ska all verksamhet i Europa drivas av förnybar el.

“För att uppnå vårt mål och minska koldioxidutsläppen måste vi ha ett större perspektiv än vår egen verksamhet”, fortsätter Vanlancker. ”Vi uppmuntrar därför alla parter i vår värdekedja att växla till alternativ som minskar eller bidrar till noll koldioxidutsläpp. Vi uppmuntrar även andra aktörer i vår bransch att rapportera sina mål till STBi och låta dem validera deras resultat, så att vår industri kan föregå med gott exempel.”

AkzoNobels övertygelse om att samarbete är nyckeln för att kunna vidta omfattande klimatåtgärder framgår också av att VD Thierry Vanlancker är medlem i den europeiska CEO Alliance. En allians över branschgränser med syfte att bekämpa klimatförändringar, öka ekonomisk motståndskraft och bidra till framgång för EU:s gröna giv (EU Green Deal).

För mer information om AkzoNobels People. Planet. Paint. approach, besök: www.akzonobel.com/en/about-us/sustainability


Om AkzoNobel

I mer än 200 år har vi i en värld av möjligheter varit banbrytande med att ge ytor olika egenskaper. Vi är experter på att utveckla och tillverka färg och det är högst sannolikt att du bara är ett par meter från någon av våra produkter. Bland våra varumärken finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är välkända och betrodda av kunder över hela världen. Vi är verksamma i över 150 länder och har siktet inställt på att bli världsledande inom vår industri. Detta kan du förvänta dig av bolaget som är ledande inom hållbarhet för färgindustrin och som i mer än två århundranden har skapat innovationer för framtiden.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics