Pressmeddelande

AkzoNobels intäkter ökade med 19 % tack vare stark prissättning, trots ökad makroekonomisk motvind som påverkar resultaten

20 Oktober 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultat för Q3 2022

Höjdpunkter från Grow & Deliver (jämfört med Q3 2021)

 • Avkastningen gick upp 19 % och 14 % i konstanta valutor1, priserna upp 13 %
 • ROS2 landade på 6,4 % (2021: 10,0 %), till följd av lägre volymer och högre råvaru- och fraktkostnader samt inflation i rörelsekostnader
 • Justerad EBITDA 283 mn EUR (2021: 325 mn EUR)
 • Justerat rörelseresultat för Q4 2022 förväntas bli under 150 mn EUR

 

Höjdpunkter Q3 2022 (jämfört med Q3 2021)

 • Priserna steg med 13 %, vilket kompenserade för prisökningarna för råmaterial och andra rörliga kostnader. 5 % lägre volymer, främst på grund av lagerminskning i distributionskanalerna för Decorative Paints i Europa och Performance Coatings, samt lägre efterfrågan på den kinesiska marknaden
 • Rörelseintäkter på 168 mn EUR (2021: 226 mn), inklusive 16 mn EUR nettonegativ påverkan från identifierade poster (2021: 15 mn nettonegativ påverkan) och 17 mn EUR nettonegativ påverkan från retrospektiv hyperinflation under första halvåret 2022. OPI-marginal 5,9 % (2021: 9,4 %)
 • Justerat rörelseresultat3 184 mn EUR (2021: 241 mn EUR); exklusive retrospektiv påverkan från hyperinflation som uppgick till 201 mn EUR
 • Nettokassaflödet från operativa aktiveteter minskade till ett inflöde på 126 mn EUR (2021: inflöde på 290 mn EUR)
 • Nettoresultat hänförligt till aktieägare nådde 84 mn EUR (2021: 164 mn EUR)
 • Resultat per aktie från total drift uppgick till 0,48 EUR (2021: 0,89 EUR); justerat resultat per aktie från kontinuerlig drift till 0,57 EUR (2021: 0,93 EUR)
 • Delutdelning på 0,44 EUR per aktie (2021: 0,44 EUR)

 

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

"Vårt justerade rörelseresultat på 201 mn EUR exklusive retrospektiva effekter av hyperinflationen gör att våra Q3-resultat ligger i linje med den marknadsuppdatering som utfärdades i slutet av september. Kraftigt ökad makroekonomisk osäkerhet påverkade konsumentförtroendet negativt. Detta resulterade i lagerminskningar i flera distributionskanaler inom Decorative Paints Europe och Performance Coatings, medan marknaden i Kina påverkades av den pågående nollvisionen för COVID-19.  

"Tack vare våra teams starka engagemang fortsätter vi att kompensera för råvaru- och fraktkostnadsinflationens inverkan med hjälp av prissättning. Vi har nu levererat en kumulativ prisökning på 22 % under de senaste två åren. Den makroekonomiska turbulensen väntas fortsätta långt in på nästa år. Vi har därför beslutat att skjuta upp våra mål för 2023 och kommer att ge ytterligare vägledning när vi presenterar våra helårsresultat för 2022. Under tiden kommer vi att fortsätta att fokusera på våra initiativ för marginalhantering och kostnadsminskningar." 

Q2 2021

2.410

Q2 2022

2.862

△%

19%

△%CC^1

14%

Q2 2021

226

Q2 2022

168

△%

(26%)

△%CC^1
Q2 2021

241

Q2 2022

184

△%

(24%)

△%CC^1
Q2 2021

10,0%

Q2 2022

6,4%

△%
△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Kraftförsörjning av framtidens elfordon

Elbilsmarknaden fortsatte att accelerera under Q3, vilket återspeglade det pågående intresset för vår portfölj med pulverlacker. Vi levererar produkter som hjälper batterier att hålla längre och fordon att köra längre.

Den Blå Staden Jodhpur blev blåare

Indiens världsberömda Blue City, Jodhpur, har målats om och renoverats av AkzoNobel som en del av ett stort ”Let's Colour”-projekt som inkluderade 250 hus. Över 5 600 liter Dulux-färg användes för att återuppliva det ikoniska området Rajasthan, känt över hela världen som ett ledande turistmål. Förutom att ytterväggarna målats i en distinkt blå nyans har taken på över 100 hus försetts med Dulux Weathershield Protect, som kan bidra till att sänka temperaturen med upp till 5 ̊C.

20 mn EUR ska investeras i företagets franska fabriker

AkzoNobel har tillkännagivit en investering på 20 mn EUR för att utöka och effektivisera produktionen på två av sina fabriker i Frankrike. Totalt kommer 15 mn EUR att investeras på företagets Aerospace coatings-fabriken i Pamiers, som togs över efter förvärvet av Mapaero 2019. Återstående 5 mn EUR kommer att läggas på att förbättra produktionsflexibiliteten vid decorative paints-fabriken i Montataire.

Årets kulör 2023 tillkännages

Wild Wonder – en nyans inspirerad av skördetidens varma toner – är AkzoNobels Årets kulör 2023. Dess energiska glöd ger oss kontakt med naturen och skapar en känsla av energi och positivitet. När människor söker stöd, samhörighet, inspiration och balans i världen idag drar de sig till naturens under för att hitta det. Omfattande forskning utförd av ett team av interna kulör- och internationella designexperter fann att hopp är det centrala inom globala trender inom design, sociala aspekter och konsumentbeteenden. 

Uppbyggnaden av största logistiknavet i Kina går enligt planerna

Ett enormt logistiknav som ska bli AkzoNobels största centrallager i Kina ska vara klart i mitten av 2023. Det nya logistiknavet vid vår decorative paints-anläggning i Songjiang, Shanghai, värd 10,3 mn EUR, kommer att bli ett nav för produktion, lager och transport, och använda intelligent digital teknik och avancerad säkerhetshantering för att skräddarsy lagrings- och driftsfunktioner för olika produktkategorier. Anläggningen beräknas vara klar i maj nästa år.

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader och med företagets Grow & Deliver-strategi. Flera slutmarknader väntas uppleva betydande störningar på grund av den pågående försämringen av den makroekonomiska miljön. Företaget har därför skjutit upp ambitionen om 2 md EUR i justerat EBITDA för 2023 och kommer att ge ytterligare information när resultatet för helåret 2022 presenteras.

AkzoNobel förväntar sig att sjunkande råmaterialkostnader kommer att ha en gynnsam inverkan på marginalerna 2023. Marginalhanterings- och kostnadsreduceringsprogram har införts för att mildra de nuvarande utmaningarna. Bolaget siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.

Rapporten för det tredje kvartalet kan ses och laddas ner på https://akzo.no/Q3-2022-results


1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser
2 Avkastning på försäljning (ROS) är justerat rörelseresultat i procent av intäkter
3 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS34. ROS, justerad OPI, justerad EPS, EBITDA och justerad EBITDA är alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures – APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels kvartalsrapport.

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels kvartalsrapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).

Integritetsskyddspolicy
Detta meddelande innehåller uttalanden om centrala områden såsom AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadspositioner, produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Dessa uttalanden ska betraktas med nogsamhet och utifrån att många faktorer kan göra att förutsedda och faktiska resultat skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa faktorer inkluderar, utan att begränsas till, prisförändringar, valutafluktuationer, utvecklingar inom råvaru- och personalkostnader, pensioner, fysiska och miljömässiga risker, juridiska frågor, myndighetsbeslut gällande exempelvis lagar och skatter samt betydande marknadsstörningar, som pandemiers effekt. Uttalanden om konkurrenspositioner baseras på bedömningar gjorda av ledningen utifrån information från specialiserade, externa organ. För en mer omfattande diskussion om riskfaktorerna som påverkar vår verksamhet, se vår senaste årsrapport.

Länk till kvartalsrapporten: https://akzo.no/Q3-2022-results


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...