Pressmeddelande

AkzoNobels volymer första kvartalet över förväntan med robust prissättning; Europa står starkt och Kina kommer tillbaka

25 april 2023

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultaten för Q1 2023

Höjdpunkter Q1 2023 (jämfört med Q1 2022)

  • Intäkterna ökade med 5 %, motsvarande 8 % i konstanta valutor1
  • Prissättning ökar med 7 %, vilket mer än kompenserar för ökade råvaru- och fraktkostnader
  • 3 % lägre volymer; Europa visar motståndskraft, Kina återhämtar sig
  • Rörelseintäkter på 182 MEUR (2022: 232 MEUR); justerat rörelseresultat 218 MEUR (2022: 230 MEUR); ROS3 8,2 % (2022: 9,1%)
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 50 MEUR (2022: minus 102 MEUR)
  • Planerat förvärv av företaget Chinese Decorative Paints från Sherwin-Williams tillkännagavs i april 2023; genomförande förväntat andra halvåret 2023

 

AkzoNobels CEO Greg Poux-Guillaume kommenterar:

"Under första kvartalet 2023 visade sig våra viktigaste marknader vara motståndskraftiga trots ogynnsamma makroekonomiska förhållanden. Vi levererade högre volymer än förväntat med god prisdynamik, vilket ledde till ytterligare marginalökningar.

"Vi lyckades uppnå en stark sekventiell förbättring av lönsamheten tack vare stabil marginalhantering, bättre volymer än förväntat i Europa och återhämtning i Kina, vilket gynnade både Paints och Coatings. Vi tillkännagav också vår intention om förvärv av ett mindre men kompletterande färgföretag i Kina, vilket ytterligare kommer att stärka vår position som nummer två inom detaljhandeln på denna viktiga och lönsamma marknad."

Q1 2022

2 525 

Q1 2023

2 657 

△%

5%

Δ% CC¹

8%

Q1 2022

232

Q1 2023

182

△%

(22%)

Δ% CC¹
Q1 2022

230

Q1 2023

218

△%

(5%)

Δ% CC¹
Q1 2022

9.1%

Q1 2023

8.2%

△%
Δ% CC¹

De senaste höjdpunkterna

Färgstarkt projekt lyser upp Rotterdams Euromast

Euromast i Rotterdam, Nederländerna, stod nyligen i centrum för en speciell konstinstallation – med hjälp av AkzoNobel. Byggnaden, som redan målats med produkter från våra Sikkens- och Internationalprodukter, blev fondvägg för Jacco Oliviers animering Perpetuum – en del av AkzoNobels Art Foundation-kollektion. Projektionen genomfördes under Rotterdam Art Week 2023.

Effektivt flygplansunderhåll får luft under vingarna

Flygbolag och flygoperatörer har nu möjlighet att optimera färgunderhållet för sina maskinparker, tack vare Aerofleet Coatings Management-systemet som utvecklats av vår Aerospace Coatings-verksamhet. Den datadrivna tjänsten bidrar till att säkerställa att flygplan endast målas om när det behövs, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för flygbolagen och mindre resursanvändning.

Invigning av Atlantis the Royal hotel i Dubai

Dubais senaste lyxhotell Atlantis The Royal slog upp portarna efter att ha ytbehandlats med produkter från AkzoNobel Powder Coatings. Det ståtliga hotellet använder vår produktserie Interpon D2525, som ger aluminiumbalkarna en fantastisk naturlig lyster utan de utmaningar med vikt, kostnader och montering som förknippas med traditionella kärnmaterial, som natursten och glasfiberarmerad betong.

 

Utsikter 2023*

AkzoNobel förväntar sig att den pågående makroekonomiska osäkerheten fortsätter och kommer att tynga den organiska volymtillväxten. Företaget kommer att fokusera på marginalhantering, kostnadsminskning, normalisering av rörelsekapital och skuldavveckling.

Kostnadsminskningsprogram förväntas försvaga det pågående trycket från inflationen på rörelsekostnaderna för 2023. AkzoNobel förväntar sig att sjunkande råmaterialkostnader kommer att ha en gynnsam inverkan på lönsamheten.

Baserat på nuvarande marknadsförhållanden har AkzoNobel som mål att leverera 1,2 till 1,5 miljarder EUR i justerat EBITDA.

Företaget har som mål att till slutet av 2023 sänka hävstångsgraden till mindre än 3,4 gånger nettoskuld/EBITDA, inklusive effekten av förvärvet av Kansai Paint Africa, och återgå till cirka 2 gånger efter 2023.


 

*Målen är baserade på organiska volymer och konstanta valutor och utgår från att inga väsentliga marknadsstörningar uppstår

 

Rapporten för det första kvartalet kan ses och laddas ner på https://akzo.no/Q1-2023-results

 

  1. Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser
  2. Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster
  3. Avkastning på försäljning (ROS) är justerat rörelseresultat i procent av intäkter

 

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS34. ROS, justerad OPI, justerad EPS, EBITDA och justerad EBITDA är alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures – APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels kvartalsrapport.

 

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels kvartalsrapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).

 

Om AkzoNobel
Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

 

Integritetsskyddspolicy
Detta meddelande innehåller uttalanden om centrala områden såsom AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadspositioner, produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Dessa uttalanden ska betraktas med nogsamhet och utifrån att många faktorer kan göra att förutsedda och faktiska resultat skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa faktorer inkluderar, utan att begränsas till, prisförändringar, valutafluktuationer, utvecklingar inom råvaru- och personalkostnader, pensioner, fysiska och miljömässiga risker, juridiska frågor, myndighetsbeslut gällande exempelvis lagar och skatter samt betydande marknadsstörningar, som pandemiers effekt. Uttalanden om konkurrenspositioner baseras på bedömningar gjorda av ledningen utifrån information från specialiserade, externa organ. För en mer omfattande diskussion om riskfaktorerna som påverkar vår verksamhet, se vår senaste årsrapport.

 

Länk till kvartalsrapporten: https://akzo.no/Q1-2023-results


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...