Pressmeddelande

SBTi godkänner AkzoNobels vetenskapligt baserade hållbarhetsmål för att minska koldioxidutsläppen

16 September 2021

(AKZA; AKZOY)

AkzoNobels dedikerade arbete med vetenskapligt baserade hållbarhetsmål har nu officiellt validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi). Godkännandet innebär att bolaget är det första och enda bolaget inom färg- och ytbehandlingsindustrin som uppnått denna status för sitt hållbarhetsarbete.

Det ursprungliga tillkännagivandet gjordes i juli, då AkzoNobel följde upp sina åtaganden att fastställa vetenskapligt baserade hållbarhetsmål, genom att tillkännage koldioxidreduktionsmål för hela värdekedjan.

SBT logo

Thierry Vanlancker, CEO kommenterar utvecklingen: “Vi är stolta över att vara det första bolaget inom vår industri som mottar SBTi´s godkännande för våra mål för att minska koldioxidutsläppen. Det är en tydlig signal att vi menar allvar och vidtar starkare åtgärder för att kunna påverka klimatförändringarna. Det kommer också bidra till att öka vår innovationstakt genom hela värdekedjan tillsammans med våra kunder”.

“Det innebär att våra hållbarhetsambitioner är anpassade till Parisavtalet, som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.” 

Bolaget har redan följt upp SBTi´s godkännande genom att uppdatera målet för att minska koldioxidutsläppen från tidigare 42 % (baslinjen år 2020) till 50 % (baslinjen år 2018) för hela värdekedjan till år 2030. Det innebär att målet nu ligger i linje med bolagets mål för att minska koldioxidutsläppen för den egna verksamheten och skärper ytterligare ambitionen för bolagets hållbarhetsarbete och vision inom ramarna av People. Planet. Paint

“Det är allas ansvar om vi ska lyckas med att bekämpa konsekvenserna av klimatförändringarna. För oss innebär det att vi måste arbeta med alla parter längs hela värdekedjan om vi ska kunna gå över till alternativ med lägre eller noll koldioxidutsläpp. Jag uppmuntrar även andra aktörer i vår bransch att rapportera sina mål till STBi och låta dem validera deras resultat, så att vår industri kan föregå med gott exempel”, tillägger Vanlancker. 

För mer information om AkzoNobels People. Planet. Paint. approach, besök: www.akzonobel.com/en/about-us/sustainability


Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...