Pressmeddelande

Ytbehandlingsprodukterna till världens största vindkraftspark tillverkas av AkzoNobel i Sverige

30 Augusti 2022

(AKZA; AKZOY)

Världens största havsbaserade vindkraftspark är på väg att tas i drift utanför den brittiska kusten. 165 stycken 8 megawatts turbinfundament målade med produkter för ytskyddsbehandling tillverkade i AkzoNobels fabrik utanför Göteborg. Hornsea 2 ligger cirka 89 kilometer utanför Storbritanniens östkust och har kapacitet att producera mer än 1,3 gigawatt energi, tillräckligt för att förse över 1,3 miljoner hem med energi.

De delar av turbinerna som syns med sina imponerande 204 meter ovanför havsytan har belagts med
Interzone 954, som är en av det internationella varumärket International Färgs produkter. Produkten som ursprungligen utvecklades för att skydda oljeplattformar och gasverk till havs från väder och saltvatten, har nu också blivit den bästa lösningen för havsbaserade vindkraftsverk.   

"Det är fantastiskt att vara involverad i ett så ambitiöst projekt av denna storlek", säger Simon Parker, Director för AkzoNobels affärsområden Marine and Protective Coatings business. "När världen går mot en grönare och mer hållbar framtid är det av högsta värde att viktig infrastruktur inte bara fungerar ändamålsmässigt idag utan också är hållbart på lång sikt.

"Det är där Interzone 954 spelar en så viktig roll. Det är en av branschens mest pålitliga produkter för att skydda utrustning som arbetar i de tuffaste miljöerna. Interzone har mer än 30 års beprövad prestanda och skyddar fler än 2 000 havsbaserade vindkraftsverk över hela världen."

Det 462 kvadratkilometer stora Hornsea 2-projektet har planerats och genomförts efter det framgångsrika slutförandet av Hornsea 1 2021. Den tidigare innehavaren av titeln världens största havsbaserade vindkraftspark med 174 stycken 7 megawatts turbiner som idag levererar ström till cirka en miljon hem i Storbritannien och också är belagd med ytbehandlingsprodukter från AkozNobel.

För mer information om Interzone 954 besök Internationals hemsida


Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...