COVID-19 Update

Voor AkzoNobel heeft de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, hun gezinnen en onze partners de hoogste prioriteit. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de pandemie nauwlettend en houden ons aan de voorgeschreven maatregelen. We ondersteunen en volgen de richtlijnen en voorschriften van de nationale en lokale overheden volledig. 

Wij nemen ook alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om onze klanten te blijven bedienen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Onze inkopers werken nauw en proactief samen met onze leveranciers om onze grondstoffenvoorziening zo goed mogelijk op peil te houden. Wij monitoren en managen de impact van alle relevante lokale richtlijnen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden op onze locaties.

Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt passen we uiteraard onze maatregelen aan. Specifieke vragen over leveringen van producten kunt u richten tot uw gebruikelijke AkzoNobel-contactpersoon, die zal trachten de vraag direct te beantwoorden.

Fetching the data, plz wait..