Persbericht

AkzoNobel lanceert eerste tool in de sector om duurzaamheid van schadeherstelbedrijven te stimuleren

13 july 2022

(AKZA; AKZOY)

Schadeherstelbedrijven kunnen nu profiteren van de eerste, door AkzoNobel ontwikkelde, reparatiecalculator in de industrie, voor het meten, beheren en verminderen van de CO2-uitstoot in de schadeherstelbranche.

De CO2eRepairCalculator* is ontworpen om klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verbeteren bij het gebruik van de premium-herstelproducten van het bedrijf en maakt deel uit van een nieuw initiatief dat erop gericht is schadeherstelbedrijven aan te moedigen duurzamer te worden.

De tool is de nieuwste digitale innovatie van AkzoNobel met als doel een blijvend verschil te maken voor klanten. Het brengt de koolstofniveaus in kaart die verband houden met het lak- en droogproces - inclusief de verbruikte energie - en is rechtstreeks gekoppeld aan de gebruikte producten voor het overspuiten van voertuigen. Het biedt ook gegevens met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC's) en laat klanten zien waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

"We zijn er erg trots op dat we weer een primeur in de sector hebben geïntroduceerd, wat een prachtig voorbeeld is van hoe we buiten onze eigen activiteiten ook duurzaamheid stimuleren", zegt Patrick Bourguignon, Managing Director van AkzoNobel's Automotive and Specialty Coatings business. "AkzoNobel heeft een op wetenschap gebaseerd duurzaamheidsdoel gesteld om haar CO2-uitstoot in de gehele productieketen tegen 2030 te halveren. Het bereiken van die ambitie is sterk afhankelijk van samenwerking met partners en door elkaar te blijven uitdagen om innovatieve manieren te bedenken om zo de ongekende uitdagingen waar iedereen mee wordt geconfronteerd aan te pakken.”

Bij het gebruik van de tool worden de emissies en de verbruikte energie berekend op basis van een gecontroleerde reparatie van twee panelen in een spuitcabine volgens de boekhoudnormen van het Greenhouse Gas Protocol. De resultaten worden gepresenteerd in een online dashboard, waarin lokale energieprijzen kunnen worden verwerkt.

"De CO2eRepairCalculator laat schadeherstelbedrijven zien hoe veranderingen in de producten die ze gebruiken en in de processen die ze volgen een directe impact kunnen hebben op het verminderen van de CO2-uitstoot en de energiekosten, alsmede op het verbeteren van hun productiviteit", voegt Georgia Collins, Commercial Marketing Director van AkzoNobel's Automotive and Specialty Coatings business toe. 

"De tool maakt deel uit van ons wereldwijde initiatief voor schadeherstelbedrijven om tijdens het gehele overspuittraject na te denken over duurzaamheid. Door actuele cijfers te tonen, vergroten we het bewustzijn van onze klanten en ondersteunen we hen op hun weg naar een duurzamer bedrijf."

De lancering betekent dat het voor schadeherstelbedrijven nu gemakkelijker wordt om actie te ondernemen om hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie te halen. Dit wordt ook steeds belangrijker, omdat verzekeringsmaatschappijen meer druk uitoefenen op  de schadeherstelbedrijven waarmee ze het liefst samenwerken ,om hun uitstoot in lijn met de ambities voor de toeleveringsketen en de Sustainable Development Goals van de VN te verminderen.

De CO2eRepairCalculator wordt momenteel op de Britse markt geïntroduceerd bij Sikkens-klanten (Lesonal volgt binnenkort). In de komende maanden zal de calculator op alle markten in Europa worden uitgerold. Kijk voor meer informatie op www.Sikkensvr.com/rethink

*CO2e staat voor koolstofdioxide en equivalente gassen. Het instrument meet koolstofdioxide (CO2) en gelijke gassen zoals methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O), die alle onder de term broeikasgassen (BKG's) vallen.

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...