Persbericht

AkzoNobel en partners slaan de handen ineen om uitdagingen op het gebied van CO2-reductie aan te gaan

23 may 2022

(AKZA; AKZOY)  

AkzoNobel en partners uit de hele waardeketen hebben na de allereerste wereldwijde Collaborative Sustainability Challenge van de onderneming een nieuwe grensverleggende aanpak ontwikkeld voor het hacken van CO2-reductie-uitdagingen.  

Tijdens een inspirerende 24 uur durende intensieve discussie op het unieke evenement werd een zestal daadkrachtige onderzoeksteams opgezet. De betrokkenen zullen nu blijven samenwerken in een vastberaden poging om gezamenlijk de vermindering van Co2-emissies in de verf- en coatingsindustrie te versnellen.  

De deelnemers - vertegenwoordigd door senior en next generation leaders - pakken vier kerngebieden aan: energietransitie, procesefficiëntie, oplosmiddelemissies en circulaire oplossingen. In totaal zijn er 27 partners betrokken, waaronder leveranciers, klanten en eindgebruikers, maar ook vertegenwoordigers van financiën, overheid, dienstverleners en adviesbureaus. 

Een van de teams zal bijvoorbeeld proberen de bestaande barrières die nieuwe procestechnologieën ontwrichten of in de weg staan te verlagen. Het doel van deze zes teams is de huidige bedrijfsmodellen te hacken, zodat leveranciers, fabrikanten en applicateurs samenwerken als een gezamenlijke leverancier van oplossingen. 

In een reactie op het succesvolle evenement zegt Thierry Vanlancker, CEO van AkzoNobel: "We hebben allemaal ambitieuze doelen als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering, maar we zullen ze niet in ons eentje kunnen oplossen. Het is dan ook fantastisch om te zien dat iedereen samenkomt, ideeën uitwisselt en zich er echt toe verbindt om samen te onderzoeken wat er mogelijk is om collectief onze duurzaamheidsreis te versnellen."  

Jan-Peter Balkenende, voorzitter van de Nederlandse Coalitie voor Duurzame Groei en voormalig minister-president van Nederland, die het evenement bijwoonde, voegt hieraan toe: "Het waren intense maar uiterst productieve 24 uur. We zijn getuige geweest van de passie en creativiteit van een vastberaden groep partners uit de sector, die vastbesloten zijn om de noodzakelijke veranderingen stapsgewijs in de waardeketen door te voeren. Door één duidelijk doel te hebben - samenwerken om de CO2-uitstoot te verminderen - is er een goede kans van slagen om collectief actie te ondernemen en effectieve oplossingen voor de aanpak van de klimaatverandering te versnellen."  

AkzoNobel heeft wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld om de Co2-uitstoot in de hele sector tegen 2030 te halveren. Om die ambitie waar te maken, is het van groot belang om samen te werken met partners en om elkaar uit te dagen om innovatieve manieren te vinden om de ongekende uitdagingen waarmee iedereen wordt geconfronteerd, het hoofd te bieden. Dat is precies wat de verkenningsteams zullen proberen te bereiken.  

"We hebben een goede start gemaakt," vervolgt Vanlancker. "Wat we nu moeten doen is het momentum van de afgelopen 24 uur vasthouden, alle energie en creativiteit benutten en een genetwerkt ecosysteem ontwikkelen dat zal helpen bij het vormgeven van de duurzame toekomst van onze industrie."  

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...