Persbericht

AkzoNobel realiseert 12% omzetgroei in eerste kwartaal; prijsaanpassingen in lijn met inflatie van grondstoffen

21 april 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten eerste kwartaal 2022

Hoogtepunten Grow & Deliver (vergeleken met Q1 2021)

  • Omzet 12% omhoog en 10% hoger in constante valuta1, dankzij sterke prijsinitiatieven (17% omhoog)
  • ROS2 is 9,1% (2021: 13,6%), als resultaat van voortdurende inflatie van grondstoffen, transportkosten en beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en transport
  • Aangepaste EBITDA bedraagt €317 miljoen (2021: €391 miljoen)

 

Hoogtepunten Q1 2022 (vergeleken met Q1 2021)

  • Prijsinitiatieven hebben de stijging van grondstoffen- en andere variabele kosten (inclusief transport) meer dan gecompenseerd. In totaal stegen deze kosten met €334 miljoen vergeleken met Q1 2021. Volumes 7% lager
  • Bedrijfsresultaat bedraagt €232 miljoen (2021: €303 miljoen), inclusief €2 miljoen netto positieve impact van geïdentificeerde items (2021: €4 miljoen netto negatieve impact). Operationele marge (OPI) 9,2% (2021: 13,4%) 
  • Aangepast bedrijfsresultaat3 bedraagt €230 miljoen (2021: €307 miljoen)
  • Netto kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar €102 miljoen negatief (2021: €31 miljoen negatief)
  • Netto-inkomsten ten gunste van aandeelhouders bedragen €154 miljoen (2021: €217 miljoen)
  • Winst per aandeel uit totale bedrijfsactiviteiten bedraagt €0,87 (2021: €1,15); aangepaste winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt €0,86 (2021: €1,18)

 

AkzoNobel CEO Thierry Vanlancker:

“We hebben wederom goede vooruitgang geboekt met sterke omzetgroei zowel in onze verf- als coatingsactiviteiten in het eerste kwartaal. Dankzij onze krachtige prijsinitiatieven lopen we in de pas met de ongekende variabele kosteninflatie die onze industrie dit kwartaal raakte. 

Ik ben zeer trots op onze organisatie en de resultaten voor het eerste kwartaal zijn het bewijs van het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers.

Hoewel de onzekerheden zullen aanhouden met betrekking tot onder andere de sancties tegen Rusland, de opleving van COVID-19 in China en de voortdurende beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en transport - met name in Noord-Amerika -, blijven we vertrouwen hebben in het realiseren van onze Grow & Deliver strategie.”

Q1 2021

2.263

Q1 2022

2.525

△%

12%

△%CC^1

10%

Q1 2021

303

Q1 2022

232

△%

(23%)

△%CC^1
Q1 2021

307

Q1 2022

230

△%

(25%)

△%CC^1
Q1 2021

13,6%

Q1 2022

9,1%

△%
△%CC^1

Recente hoogtepunten 

Cetol producten gebruikt voor in het oog springend museum

Duurzame technologie en verantwoorde architectuur komen mooi samen in dit oogstrelende museum, dat onlangs werd geopend in Uruguay. Het futuristische Atchugarry Museum of Contemporary Art (MACA) dat geïnspireerd is door de vorm van een ark en gemaakt is van hout, wordt omgeven door veertig hectare natuur. Ons merk Cetol, dat hout beschermt, leverde meer dan 1.000 liter aan producten voor zowel binnen als buiten om zo de indrukwekkende constructie te beschermen. Het in het oog springende museum wordt beschouwd als een voorbeeld bij uitstek van hoe hout in de architectuur en niet alleen voor decoratieve doeleinden gebruikt kan worden.

Duurzaamheidsbeoordelingen weerspiegelen People. Planet. Paint

We zijn bijzonder trots op de toekenning van de Platinum status van EcoVadis – een van de toonaangevende instanties die bedrijven op duurzaamheid beoordeelt. Voor het achtste jaar op rij hebben wij de hoogst mogelijke beoordeling ontvangen. Een belangrijke factor die hieraan heeft bijgedragen was ons ambitieuze op wetenschap gebaseerde duurzaamheidsdoel om in 2030 onze uitstoot van CO2 te halveren in de hele waardeketen.
Tegelijkertijd ontvingen wij van Sustainalytics onze hoogste beoordeling ooit, waar wij met name sterk scoorden op ons duurzame portfolio, ons CO2-programma en op het verminderen van afval en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Beide beoordelingen laten zien dat alles wat wij doen begint bij People. Planet. Paint.

Paint the Future winnaars tekenen intentieverklaring

Na onze laatste wereldwijde startup challenge van Paint the Future hebben drie startups een intentieverklaring getekend om samen met AkzoNobel te werken aan duurzame zakelijke kansen. 
SolCold uit Israël, Aerones uit Letland en SprayVision uit Tsjechië ontvingen hun prijs na een intensieve driedaagse bootcamp op ons hoofdkantoor in Amsterdam.

Eigen productie van harsen wordt opgeschaald

We hebben geïnvesteerd in de uitbreiding van onze productie van harsen als onderdeel van onze Grow & Deliver strategie. Het al gestarte scale-up programma zal de veerkracht vergroten bij toeleveringsverstoringen. Daarnaast draagt het voor een belangrijk deel bij aan onze financiële en Scope 3 (upstream) CO2-reductie ambities. 

Een quantumsprong maken om innovatie te versnellen

We zijn een samenwerking aangegaan met Microsoft om samen te onderzoeken hoe quantum computers kunnen helpen bij het versneld ontwikkelen van duurzamere verven en lakken. Wetenschappers van beide partijen zullen met gebruik van Microsoft’s krachtige Azure Quantum ecosysteem gezamenlijk een virtueel laboratorium opzetten. Het doel is om experimenten uit te voeren door gebruik te maken van quantum chemie, die in staat is om efficiënt en supersnel meerdere complexe processen tegelijkertijd uit te voeren. 

Vooruitzichten:

AkzoNobel heeft zich ten doel gesteld om gelijk of harder te groeien dan zijn relevante markten, in lijn met de Grow & Deliver strategie van het bedrijf. De trends per regio en segment verschillen waarbij grondstoffen- en andere kosteninflatie (inclusief transport) geleidelijk zullen afnemen in de tweede helft van 2022. AkzoNobel is voornemens de inflatie van grondstof- en andere variabele kosten (inclusief transport) te blijven compenseren door prijsinitiatieven. Onzekerheden in de markt zijn toegenomen onder andere door de sancties tegen Rusland en de opleving van COVID-19 in China. Onder de aanname dat er geen verdere significante disruptie van de markt is, heeft AkzoNobel als doel om €2 miljard EBITDA in 2023 en jaarlijks gemiddeld 50 basispunten verbetering van het rendement op verkopen in de periode 2021-2023 te realiseren. AkzoNobel streeft naar een leverage ratio tussen de 1 tot 2 keer de netto schuld/EBITDA en is gecommitteerd om een sterke credit rating te behouden.

Het Engelstalige rapport voor het eerste kwartaal kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/results-q12022


1. Berekeningen op basis van constante valuta’s zijn exclusief het effect van veranderingen in wisselkoersen 
2. ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet
3. Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten exclusief geïdentificeerde elementen

Dit persbericht behandelt de hoogtepunten van het kwartaal. Wij raden u aan het persbericht te lezen in combinatie met het volledige AkzoNobel kwartaalrapport. Het kwartaalrapport bevat aanvullende informatie, waaronder de IAS34 verkorte geconsolideerde financiële overzichten. ROS, aangepast bedrijfsresultaat en aangepast EPS zijn alternatieve prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures (APM’s). AkzoNobel gebruikt APM aanpassingen van de IFRS maatstaven om aanvullende informatie te geven van de rapportage van onderliggende ontwikkelingen van het bedrijf. Een aansluiting van de APM op de meest direct vergelijkbare IFRS maatstaf is te vinden in het kwartaalrapport.

Op alle cijfers in het persbericht en in het AkzoNobel kwartaalrapport is geen accountantscontrole toegepast. De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze verkorte financiële staten zijn goedgekeurd voor publicatie.

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...