Persbericht

AkzoNobels omzet 14% omhoog ondanks impact van lockdowns in China en voorraadafbouw in EMEA doe-het-zelf kanalen

20 july 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten tweede kwartaal 2022 

Hoogtepunten Grow & Deliver (vergeleken met Q2 2021)

  • Omzet 14% omhoog en 10% hoger in constante valuta1, prijsinitiatieven 16% omhoog 
  • ROS2 was 8,7% (2021: 13,3%), als resultaat van lagere volumes en voortdurende inflatie van grondstoffen en transportkosten 
  • Aangepaste EBITDA bedraagt €337 miljoen (2021: €419 miljoen) 
  • Overname van Grupo Orbis afgerond in april 2022. Voorgenomen overname van Kansai Paint in Afrika aangekondigd in juni 2022. Voorgenomen overname van vloeibare wielcoatings business van het Duitse Lankwitzer Lackfabrik GmbH aangekondigd in juli 2022

 

Hoogtepunten Q2 2022 (vergeleken met Q2 2021)

  • Prijsinitiatieven omhoog met 16%; die de stijging van grondstoffen- en andere variabele kosten compenseert. Volumes 9% lager 
  • Bedrijfsresultaat bedraagt €205 miljoen (2021: €384 miljoen), inclusief €44 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde items (2021: €49 miljoen netto positieve impact). Operationele marge (OPI) 7,2% (2021: 15,3%)  
  • Aangepast bedrijfsresultaat3 bedraagt €249 miljoen (2021: €335 miljoen) 
  • Netto kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar €52 miljoen negatief (2021: €168 miljoen positief) 
  • Netto-inkomsten ten gunste van aandeelhouders bedragen €106 miljoen (2021: €261 miljoen) 
  • Winst per aandeel uit totale bedrijfsactiviteiten bedraagt €0,60 (2021: €1,40); aangepaste winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt €0,84 (2021: €1,20)

 

 AkzoNobel CEO Thierry Vanlancker:

“Onze tweede kwartaalresultaten zijn duidelijk geraakt door twee maanden van lockdowns in China en door afgebouwde voorraden van decoratieve verven in de doe-het-zelf kanalen in Europa.  De vraag van onze klanten kwam terug op koers in juni. Ondanks de significante tegenwinden in het tweede kwartaal waren we in staat volumes te bereiken gelijk aan de pre-COVID-tijd van het tweede kwartaal in 2019.    

Ik ben er zeer trots op hoe onze organisatie gefocust blijft en de wendbaarheid heeft om door te gaan met onze Grow & Deliver ambities van €2 miljard EBITDA in 2023, terwijl de toenemende macro-economische en geopolitieke onzekerheid wordt tegengegaan door verdere kostenreductie en margebeheer initiatieven.”

Q2 2021

2,511

Q2 2022

2,853

△%

14%

△%CC^1

10%

Q2 2021

384

Q2 2022

205

△%

(47%)

△%CC^1
Q2 2021

335

Q2 2022

249

△%

(26%)

△%CC^1
Q2 2021

13.3%

Q2 2022

8.7%

△%
△%CC^1

Recente hoogtepunten 

De uitdaging aangaan

Het grootste offshore windpark ter wereld wordt tegen de ruwe Noordzee beschermd door onze International coatings. Hornsea 2 ligt voor de oostkust van Engeland en kan meer dan 1,3 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Alle 165 torenhoge 8MW-turbines zijn voorzien van Interzone 954, een hoogwaardige coating die nu wereldwijd meer dan 2.000 offshore-windparken heeft beschermd.

Nieuw zonnepanelenproject verhoogt ESG-prestaties

Een groot zonne-energieproject is voltooid in onze poedercoatingsfabriek in Izmir, Turkije. Er zijn meer dan 2.300 panelen geïnstalleerd, waarmee AkzoNobel het eerste bedrijf is dat investeert in zonne-energie in de Egeïsche Vrijhandelszone. Het is weer een stap in de richting van het realiseren van onze ambitie om 100% duurzame elektriciteit te gebruiken in 2030. Dit streven naar vermindering van de CO2-uitstoot werd ook erkend door AkzoNobel op te nemen in de top 25 van bedrijven in de nieuwe AEX® ESG-index van Euronext Amsterdam.

Deal overeengekomen om de activiteiten van Kansai Paint in Afrika over te nemen

We hebben overeenstemming bereikt over de overname van de Afrikaanse verf- en coatingsactiviteiten van Kansai Paint. De voorgenomen overname versterkt onze voetafdruk in de regio verder, waar ons merk Dulux al lang bestaat. Kansai Paint is aanwezig in 12 landen in Afrika en heeft een regionale geconsolideerde omzet van ongeveer € 280 miljoen. De afronding van de overname wordt verwacht in de loop van 2023.

Overeenkomst om Lankwitzer Lackfabrik voor vloeibare wielcoatings te verwerven

Er is een overeenkomst gesloten voor de overname van de aluminium wielcoating-activiteiten van Lankwitzer Lackfabrik GmbH, opererend vanuit Duitsland. De deal zal ons portfolio van hoogwaardige coatings versterken met producten die zijn goedgekeurd voor gebruik door autofabrikanten zoals Daimler, Audi, Volkswagen, Opel, Fiat en Renault. De afronding van de overname wordt verwacht tegen het einde van 2022.

Muggenwerende coating gelanceerd om ziekten te helpen bestrijden

Een krachtige muggenwerende coating is gelanceerd door ons merk Coral in Brazilië. De kleurloze matte lak is speciaal ontworpen om de Aedes aegypti-mug, een beruchte drager van knokkelkoorts, en het zika- en chikungunya-virus te bestrijden. Het baanbrekende product, Well-being Protection Anti-Mosquito, heeft bewezen 24 uur per dag tot twee jaar lang continu bescherming te bieden.

Vooruitzichten:

AkzoNobel heeft zich ten doel gesteld om gelijk of harder te groeien dan zijn relevante markten, in lijn met de Grow & Deliver strategie van het bedrijf. De trends per regio en segment verschillen waarbij grondstoffen- en andere variabele kosteninflatie (inclusief transport) geleidelijk zullen afnemen aan het eind van 2022. 

AkzoNobel is voornemens de inflatie van grondstof- en andere variabele kosten (inclusief transport) te blijven compenseren door prijsinitiatieven. Macro-economische onzekerheden zijn onder andere toegenomen door geo-politieke spanningen, de opleving van COVID-19 en inflatie.

Onder de aanname dat er geen verdere significante disruptie van de markt is, heeft AkzoNobel als doel om €2 miljard EBITDA in 2023 en jaarlijks gemiddeld 50 basispunten verbetering van het rendement op verkopen in de periode 2021-2023 te realiseren.

AkzoNobel streeft naar een leverage ratio tussen de 1 tot 2 keer de netto schuld/EBITDA en is gecommitteerd om een sterke credit rating te behouden.

Het Engelstalige rapport voor het tweede kwartaal kan worden gelezen en gedownload op akzo.no/Q2-2022-results


1 Berekeningen op basis van constante valuta’s zijn exclusief het effect van veranderingen in wisselkoersen 

2 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

3 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten exclusief geïdentificeerde elementen

Dit persbericht behandelt de hoogtepunten van het kwartaal. Wij raden u aan het persbericht te lezen in combinatie met het volledige AkzoNobel kwartaalrapport. Het kwartaalrapport bevat aanvullende informatie, waaronder de IAS34 verkorte geconsolideerde financiële overzichten. ROS, aangepast bedrijfsresultaat, aangepast EPS, EBITDA en aangepast EBITDA zijn alternatieve prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures (APM’s). AkzoNobel gebruikt APM aanpassingen van de IFRS maatstaven om aanvullende informatie te geven van de rapportage van onderliggende ontwikkelingen van het bedrijf. Een aansluiting van de APM op de meest direct vergelijkbare IFRS maatstaf is te vinden in het kwartaalrapport.

Op alle cijfers in het persbericht en in het AkzoNobel kwartaalrapport is geen accountantscontrole toegepast. De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze verkorte financiële staten zijn goedgekeurd voor publicatie.

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).


 

Over AkzoNobel

Wij leveren duurzame en innovatieve verven en coatings waar onze klanten, de gemeenschap – en het milieu - steeds meer op vertrouwen. Daarom begint alles wat we doen met People. Planet. Paint. Onze portfolio van vertrouwde wereldklasse merken - waaronder Dulux, International, Sikkens en Interpon – wordt gebruikt door klanten over de hele wereld. Wij zijn actief in meer dan 150 landen en hebben ons ten doel gesteld wereldwijd marktleider te worden. Het is wat u mag verwachten van een baanbrekend verfbedrijf dat zich inzet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en oprecht actie onderneemt om wereldwijd relevante uitdagingen aan te pakken en toekomstige generaties te beschermen.

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...