Persbericht

AkzoNobels omzet stijgt door prijsaanpassingen, ondanks de impact van macro-economische tegenwind op volumes en resultaten

8 febuary 2023

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten vierde kwartaal en volledig jaar 2022

Hoogtepunten Q4 2022 (vergeleken met Q4 2021)

  • Omzet 8% omhoog (9% hoger in constante valuta1); 11% postitieve impact van prijsaanpassingen, volumes 9% lager
  • Bedrijfsresultaat €103 miljoen (2021: €205 miljoen), door lagere volumes en hogere grondstoffen- en transportkosten alsmede inflatie van operationele uitgaven; Operationele marge 4,0% (2021: 8,5%)
  • Aangepast bedrijfsresultaat2 €126 miljoen (2021: €209 miljoen), exclusief €23 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde items (2021: €4 miljoen negatieve impact); ROS3 4,8% (2021: 8,7%)
  • Overname van vloeibare wielcoating activiteiten van Lankwitzer Lackfabrik afgerond in december
  • Aandeleninkoopprogramma van €500 miljoen afgerond in december

 

Hoogtepunten volledig jaar 2022 (vergeleken met volledig jaar 2021)

  • Omzet 13% omhoog (11% hoger in constante valuta); 14% positieve impact van prijsaanpassingen, volumes 7% lager
  • Bedrijfsresultaat €708 miljoen (2021: €1.118 miljoen), door lagere volumes, hogere grondstoffen- en transportkosten, inflatie van operationele uitgaven en €46 miljoen negatieve impact van hyperinflatie accounting. Operationele marge 6,5% (2021:11,7%)
  • Aangepast bedrijfsresultaat €789 miljoen (2021: €1.092 miljoen); exclusief €81 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde items (2021: €26 miljoen positieve impact); ROS 7,3% (2021: 11,4%)
  • Aangepaste EBITDA €1.157 miljoen (2021: €1.436 miljoen)
  • Voorgesteld slotdividend van €1,54 per aandeel (2021: €1,54 per aandeel)

 

AkzoNobel CEO Greg Poux-Guillaume:

“Terugblikkend was 2022 een jaar met aanhoudende wereldwijde onzekerheid waarin de ontwikkelingen in de wereld zorgden voor significante kosteninflatie, verstoorde toeleveringsketens en dalend consumentenvertrouwen. Onze resultaten bleven ook in het vierde kwartaal geraakt door een lagere vraag en de aanhoudende effecten van COVID-19 in sommige van onze belangrijkste markten.  

Vooruitkijkend zijn we van plan om, met ons margebeheer en kostenreductieprogramma stevig op hun plaats, de aanhoudende druk van kosteninflatie op te vangen en is het ons doel om €1,2 tot €1,5 miljard aangepast EBITDA voor 2023 te bereiken, gebaseerd op de huidige marktomstandigheden. Sinds ik begonnen ben, heb ik met eigen ogen de toewijding van onze teams over de hele wereld kunnen zien en heb ik er vertrouwen in dat we samen doorgaan de prestaties van AkzoNobel te verbeteren.”

Q4 2021

2,403

Q4 2022

2,606

△%

8%

Δ% CC¹

9%

Q4 2021

205

Q4 2022

103

△%

(50%)

Δ% CC¹
Q4 2021

209

Q4 2022

126

△%

(40%)

Δ% CC¹
Q4 2021

8.7%

Q4 2022

4.8%

△%
Δ% CC¹

FY 2021

9,587

FY 2022

10,846

△%

13%

Δ% CC¹

11%

FY 2021

1,118

FY 2022

708

△%

(37%)

Δ% CC¹
FY 2021

1,092

FY 2022

789

△%

(28%)

Δ% CC¹
FY 2021

11.4%

FY 2022

7.3%

△%
Δ% CC¹

Recente hoogtepunten

Vuurtorens beschermen

In Vietnam hebben we een project voltooid als onderdeel van onze campagne om vuurtorens te beschermen. Cu Lao Xanh – gebouwd in 1890 – werd gecoat met meer dan 11.000 liter Dulux Weathershield om de toren te beschermen tegen de weersomstandigheden. Een goed voorbeeld van hoe onze People. Planet. Paint. benadering helpt de lokale geschiedenis en het erfgoed te behouden.

Partnerkracht voor collectieve reductie van koolstofemissies

Partners uit onze waardeketen werken samen met AkzoNobel op het gebied van circulaire oplossingen, procesefficiëntie en vermindering van oplosmiddelen in een vastberaden poging om gezamenlijk de koolstofemissies in de waardeketen van verven en coatings te verminderen, inclusief Scope 3-emissies. Er zijn vijf teams opgericht als onderdeel van onze allereerste Paint the Future Collaborative Sustainability Challenge. Deze gaan nu in hun respectievelijke groepen samenwerken om mogelijke oplossingen te ontwikkelen om de klimaatverandering te beperken.

Samenwerking met fabrikant van elektrische voertuigen BYD aangekondigd

We zijn de wereldwijde partner voor lakreparaties geworden van BYD Auto Sales Company Ltd. - momenteel 's werelds grootste verkoper van elektrische voertuigen. AkzoNobel is sinds 2017 een aanbevolen leverancier van autoreparatielakproducten en -diensten aan BYD in China. De nieuwe overeenkomst houdt in dat de huidige samenwerking wordt voortgezet, terwijl deze wordt uitgebreid om BYD's schadeherstelbedrijven en erkende reparateurnetwerken wereldwijd te bedienen.

 

2023 Outlook*:

AkzoNobel verwacht dat de macro-economische onzekerheden aanhouden en op organische volumegroei zullen drukken. Het bedrijf zal zich richten op margebeheer, kostenreductie, het normaliseren van werkkapitaal en het omlaag brengen van de leverage ratio. 

Kostenreductie programma’s zullen naar verwachting de aanhoudende druk van inflatie van operationele uitgaven voor 2023 mitigeren. AkzoNobel verwacht dat de dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid.

Gebaseerd op de huidige marktomstandigheden heeft AkzoNobel als doel om €1,2 tot 1,5 miljard aangepaste EBITDA te behalen.

Het bedrijf streeft naar een leverage ratio van minder dan 3,4 keer de netto schuld/EBITDA, inclusief de impact van de Kansai Paint Africa overname, aan het einde van 2023, gevolgd door verdere verlaging naar ongeveer 2 keer na 2023.


* Gebaseerd op organische volumes en constante valuta; uitgaande van geen significante marktverstoringen

Het Engelstalige rapport voor het vierde kwartaal en volledig jaar kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q4-2022-results

1 Berekeningen op basis van constante valuta’s zijn exclusief het effect van veranderingen in wisselkoersen

2  Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten exclusief geïdentificeerde items

3 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

Dit persbericht behandelt de hoogtepunten van het kwartaal. Wij raden u aan het persbericht te lezen in combinatie met het volledige AkzoNobel kwartaalrapport. Het kwartaalrapport bevat aanvullende informatie, waaronder de IAS34 verkorte geconsolideerde financiële overzichten. ROS, aangepast bedrijfsresultaat, aangepast EPS, EBITDA en aangepaste EBITDA zijn alternatieve prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures: APM’s). AkzoNobel gebruikt APM aanpassingen van de IFRS maatstaven om aanvullende informatie te geven over de onderliggende ontwikkelingen van het bedrijf. Een aansluiting van de alternatieve prestatiemaatstaven op de meest direct vergelijkbare IFRS maatstaven is te vinden in het kwartaalrapport.

Op alle cijfers in het persbericht en in het AkzoNobel kwartaalrapport is geen accountantscontrole toegepast. De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze verkorte jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie.

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).


 

Over AkzoNobel

Wij leveren duurzame en innovatieve verven en coatings waar onze klanten, de gemeenschap – en het milieu - steeds meer op vertrouwen. Daarom begint alles wat we doen met People. Planet. Paint. Onze portfolio van vertrouwde wereldklasse merken - waaronder Dulux, International, Sikkens en Interpon – wordt gebruikt door klanten over de hele wereld. Wij zijn actief in meer dan 150 landen en hebben ons ten doel gesteld wereldwijd marktleider te worden. Het is wat u mag verwachten van een baanbrekend verfbedrijf dat zich inzet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en oprecht actie onderneemt om wereldwijd relevante uitdagingen aan te pakken en toekomstige generaties te beschermen.

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...