Persbericht

AkzoNobels resultaten beïnvloed door toegenomen macro-economische tegenwind, desondanks omzet 19% hoger door sterke prijsinitiatieven

20 october 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten derde kwartaal 2022

Hoogtepunten Grow & Deliver (vergeleken met Q3 2021)

 • Omzet 19% omhoog en 14% hoger in constante valuta1, prijsinitiatieven 13% omhoog
 • ROSwas 6,4% (2021: 10,0%), als resultaat van lagere volumes en hogere grondstoffen- en transportkosten alsmede inflatie van operationele uitgaven
 • Aangepaste EBITDA bedraagt €283 miljoen (2021: €325 miljoen)
 • Q4 2022 aangepast bedrijfsresultaat verwacht onder €150 miljoen

 

Hoogtepunten Q3 2022 (vergeleken met Q3 2021)

 • Prijsinitiatieven omhoog met 13%; die de stijging van grondstoffen- en andere variabele kosten compenseert. Volumes 5% lager, voornamelijk het gevolg van het afbouwen van voorraden in de distributiekanalen van Decoratieve Verven in Europa en in Performance Coatings alsmede van een lagere marktvraag in China
 • Bedrijfsresultaat bedraagt €168 miljoen (2021: €226 miljoen), inclusief €16 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde items (2021: €15 miljoen netto negatieve impact) en €17 miljoen negatieve impact van de retrospectieve hyperinflatie van het eerste half jaar van 2022. Operationele marge (OPI) 5,9% (2021: 9,4%)
 • Aangepast bedrijfsresultaat3 bedraagt €184 miljoen (2021: €241 miljoen); exclusief de retrospectieve impact van hyperinflatie accounting van €201 miljoen
 • Netto kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar een instroom van €126 miljoen (2021: instroom van €290 miljoen)
 • Netto-inkomsten ten gunste van aandeelhouders bedragen €84 miljoen (2021: €164 miljoen)
 • Winst per aandeel uit totale bedrijfsactiviteiten bedraagt €0,48 (2021: €0,89); aangepaste winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt €0,57 (2021: €0,93)
 • Interim dividend van €0,44 per aandeel (2021: €0,44 per aandeel)

 

AkzoNobel CEO Thierry Vanlancker:

“Ons €201 miljoen aangepast bedrijfsresultaat exclusief de retrospectieve impact van hyperinflatie accounting brengt onze derde kwartaalresultaten in lijn met de markt update die eind september afgegeven is. Sterk toegenomen macro-economische onzekerheden hadden een negatieve invloed op het consumentenvertrouwen. Dit resulteerde in het afbouwen van voorraden van verschillende distributiekanalen van Decoratieve Verven in Europa en Performance Coatings, terwijl de markt in China geraakt werd door het aanhoudende zero COVID-19 beleid.

Dankzij de sterke inzet van onze teams blijven we de impact van grondstof- en transportkosteninflatie compenseren met prijsinitiatieven. We hebben nu cumulatieve prijsinitiatieven van 22 procent geleverd in de afgelopen twee jaar. De macro-economische turbulentie zal naar verwachting tot ver in volgend jaar aanhouden. We hebben daarom besloten om onze doelstellingen voor 2023 op te schorten en verdere richting zal gegeven worden bij de jaarcijfers voor 2022. In de tussentijd zullen we ons blijven richten op margebeheer en kostenreductie initiatieven."

Q2 2021

2.410

Q2 2022

2.862

△%

19%

△%CC^1

14%

Q2 2021

226

Q2 2022

168

△%

(26%)

△%CC^1
Q2 2021

241

Q2 2022

184

△%

(24%)

△%CC^1
Q2 2021

10,0%

Q2 2022

6,4%

△%
△%CC^1

* Aangepast bedrijfsresultaat exclusief de retrospectieve impact van hyperinflatie accounting: €201 miljoen

Recente hoogtepunten 

De toekomst van elektrische voertuigen versnellen 

De markt voor elektrische voertuigen bleef in het derde kwartaal versnellen. Dit kwam tot uiting in de aanhoudende interesse in ons speciale poedercoatings portfolio. We leveren producten die ervoor zorgen dat batterijen langer meegaan en voertuigen verder kunnen rijden.

AkzoNobel geeft Jodhpur een blauwe metamorfose

De wereldberoemde Blauwe Stad in India, Jodhpur, is opnieuw geverfd en opgefrist door AkzoNobel als onderdeel van een groot 'Let's Colour' project waarbij 250 woningen betrokken zijn. Meer dan 5.600 liter Dulux (Flexa) verf werd gebruikt om het iconische gebied van Rajasthan, dat wereldwijd bekend staat als een belangrijke toeristische bestemming, nieuw leven in te blazen. Naast het schilderen van de buitenmuren in een karakteristieke, levendige kleur blauw, werden de daken van meer dan 100 huizen gecoat met Dulux Weathershield Protect, dat de temperaturen binnenshuis met wel 5˚C kan verlagen.

€20 miljoen investering in Frankrijk

AkzoNobel heeft een investering van €20 miljoen aangekondigd om de productie van twee van zijn fabrieken in Frankrijk te verhogen en te verbeteren. In totaal wordt € 15 miljoen besteed aan de lucht- en ruimtevaartcoatingfaciliteit van het bedrijf in Pamiers, het voormalige Mapaero dat in 2019 werd overgenomen. De overige € 5 miljoen zal worden besteed aan het verbeteren van de productieflexibiliteit op de decoratieve verflocatie in Montataire.  

Kleur van het Jaar 2023 aangekondigd

Wild Wonder – een tint geïnspireerd door de warme kleuren van geoogste gewassen – is AkzoNobels Kleur van het Jaar 2023. De vrolijke gloed verbindt ons met de natuur en creëert een gevoel van energie en positiviteit. Nu mensen op zoek zijn naar steun, verbinding, inspiratie en balans in de wereld van vandaag duiken ze in de wonderen van de natuur om die te vinden. Een uitgebreid onderzoek, uitgevoerd door een team van eigen kleurexperts op het gebied van verven en coatings en van internationale ontwerpprofessionals, laat zien dat er in de kern van wereldwijde 
samenlevings-, design- en consumententrends hoop te vinden is.

Grootste distributiecentrum in China op schema

Een enorme logistieke hub, die de grootste opslag- en distributiebasis van AkzoNobel in China moet worden, is op schema om opgeleverd te worden halverwege 2023. Gelegen op onze decoratieve verf locatie in Songjiang, Shanghai, zal de nieuwe basis van €10,3 miljoen het zenuwcentrum zijn voor productie, opslag en transport. Hier worden intelligente digitale technologieën en geavanceerd beveiligingsbeheer gebruikt om zo de opslag en manier van functioneren voor verschillende productcategorieën aan te passen. Naar verwachting is de hub volgend jaar mei klaar.

Vooruitzichten:

AkzoNobel heeft zich ten doel gesteld om gelijk of harder te groeien dan zijn relevante markten, in lijn met de Grow & Deliver strategie van het bedrijf. De verwachtiging is dat verschillende eindmarkten te maken krijgen met significante verstoringen als gevolg van de aanhoudende verslechtering van de macro-economische omgeving. Hierdoor heeft het bedrijf de ambitie van €2 miljard aangepast EBITDA in 2023 opgeschort en verdere richting zal gegeven worden bij de jaarcijfers voor 2022.

AkzoNobel verwacht dat de afnemende grondstoffenprijzen een gunstig effect hebben op de marges voor 2023. Margebeheer en kostenreductie programma’s zijn gestart om de huidige uitdagingen tegemoet te treden. Het bedrijf streeft naar een leverage ratio van ongeveer 2 keer de netto schuld/EBITDA en is gecommitteerd om een sterke investment grade credit rating te behouden.

Het Engelstalige rapport voor het derde kwartaal kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q3-2022-results


1 Berekeningen op basis van constante valuta’s zijn exclusief het effect van veranderingen in wisselkoersen

2 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

3 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten exclusief geïdentificeerde elementen

Dit persbericht behandelt de hoogtepunten van het kwartaal. Wij raden u aan het persbericht te lezen in combinatie met het volledige AkzoNobel kwartaalrapport. Het kwartaalrapport bevat aanvullende informatie, waaronder de IAS34 verkorte geconsolideerde financiële overzichten. ROS, aangepast bedrijfsresultaat, aangepast EPS, EBITDA en aangepast EBITDA zijn alternatieve prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures (APM’s). AkzoNobel gebruikt APM aanpassingen van de IFRS maatstaven om aanvullende informatie te geven van de rapportage van onderliggende ontwikkelingen van het bedrijf. Een aansluiting van de APM op de meest direct vergelijkbare IFRS maatstaf is te vinden in het kwartaalrapport.

Op alle cijfers in het persbericht en in het AkzoNobel kwartaalrapport is geen accountantscontrole toegepast. De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze verkorte financiële staten zijn goedgekeurd voor publicatie.

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).


 

Over AkzoNobel

Wij leveren duurzame en innovatieve verven en coatings waar onze klanten, de gemeenschap – en het milieu - steeds meer op vertrouwen. Daarom begint alles wat we doen met People. Planet. Paint. Onze portfolio van vertrouwde wereldklasse merken - waaronder Dulux, International, Sikkens en Interpon – wordt gebruikt door klanten over de hele wereld. Wij zijn actief in meer dan 150 landen en hebben ons ten doel gesteld wereldwijd marktleider te worden. Het is wat u mag verwachten van een baanbrekend verfbedrijf dat zich inzet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en oprecht actie onderneemt om wereldwijd relevante uitdagingen aan te pakken en toekomstige generaties te beschermen.

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...