Persbericht

AkzoNobels tweede kwartaalresultaten in lijn met verwachtingen met solide volumes, toegenomen winst en een sterke vrije kasstroom; prognose voor gehele jaar omhoog bijgesteld

25 juli 2023

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten tweede kwartaal 2023

Hoogtepunten Q2 2023 (vergeleken met Q2 2022)

  • Omzet 4% lager door ongunstige wisselkoersen en 3% hoger in constante valuta1
  • 5% positieve impact van prijsaanpassingen, volumes 1% lager
  • Bedrijfsresultaat 36% hoger op €279 miljoen (2022: €205 miljoen)
  • Aangepast bedrijfsresultaat2 25% hoger op €311 miljoen (2022: €249 miljoen), ROS3 verbeterd tot 11,3% (2022: 8,7%)
  • Netto kasstroom uit operationele activiteiten €305 miljoen positief (2022: €52 miljoen negatief) 

 

AkzoNobel CEO Greg Poux-Guillaume:

“Onze tweede kwartaalresultaten zijn in lijn met de verwachtingen ondanks volatiele markten en completeren een solide eerste helft van 2023. In dit tweede kwartaal nam de winst toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, gedreven door solide volumes, robuuste prijsaanpassingen en de eerste effecten van deflatie van grondstofprijzen. Dit heeft ons geholpen om de tegenwind van continue zwakte in sommige markten, de negatieve valuta impact en de aanhoudende inflatie te compenseren. Onze halfjaarcijfers bieden een goede basis, waardoor we de prognose voor het hele jaar hebben kunnen verhogen. We zijn op de juiste weg – in markten die nog steeds geraakt zullen worden door macro-economische onzekerheden.”

Q2 2022

2,853

Q2 2023

2,741 

△%

(4%)

Δ% CC¹

3%

Q2 2022

 205 

Q2 2023

 279 

△%

36%

Δ% CC¹
Q2 2022

 249 

Q2 2023

 311

△%

 25% 

Δ% CC¹
Q2 2022

8.7%

Q2 2023

11.3%

△%
Δ% CC¹

H1 2022

5,378 

H1 2023

 5,398 

△%

 -% 

Δ% CC¹

 5% 

H1 2022

 437 

H1 2023

 461 

△%

5% 

Δ% CC¹
H1 2022

 479 

H1 2023

 529 

△%

10%

Δ% CC¹
H1 2022

 8.9% 

H1 2023

9.8% 

△%
Δ% CC¹

Recente hoogtepunten 

 

Muurschildering als eerbetoon aan een traditionele kunstvorm  

De wijk Abasto in Buenos Aires, Argentinië, kreeg onlangs een make-over met producten van het merk Alba. Vijf levendige muurschilderingen en een 600 meter lange wegschildering werden gemaakt om kleur te brengen in de omgeving. De ontwerpen zijn een eerbetoon aan een traditionele beeldende kunstvorm die bekend staat als "filete porteño", die officiële UNESCO-erkenning heeft gekregen.

Leveringsovereenkomst met Porsche China

AkzoNobel heeft goedkeuring gekregen om het volledige watergedragen Sikkens-assortiment te leveren aan Porsche China. Onze producten gaan een belangrijke rol spelen om Porsche te helpen bij het voldoen aan China’s strenge VOC-regelgeving.

Nieuw product markeert keerpunt voor verpakkingsindustrie

De verpakkingsbusiness blijft innovatie stimuleren met de lancering van Accelshield 700, een coating voor de uiteinden van blikjes voor dranken waar tijdens het fabricageproces geen gebruik wordt gemaakt van BPA of epoxies op basis van bisphenol. Het nieuwe product, dat bijdraagt aan onze leidende positie in de markt, helpt bij het voldoen aan de sterk toegenomen vraag naar veiliger en meer duurzame coatings. 

 

2023 Outlook*

AkzoNobel verwacht dat de macro-economische onzekerheden aanhouden en op de organische volumegroei zullen drukken. Het bedrijf zal zich richten op margebeheer, kostenreductie, het normaliseren van werkkapitaal en het omlaag brengen van de leverage ratio. 

Kostenreductie programma’s zullen naar verwachting gedeeltelijk de hoger dan verwachte druk van inflatie van operationele uitgaven voor 2023 mitigeren. AkzoNobel verwacht dat dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid.

Gebaseerd op de huidige marktomstandigheden heeft AkzoNobel als doel om €1,40 tot 1,55 miljard aangepaste EBITDA te behalen.

Het bedrijf streeft naar een leverage ratio van minder dan 3,4 keer de netto schuld/EBITDA, inclusief de impact van de Kansai Paint Africa overname, aan het einde van 2023, gevolgd door een verdere verlaging naar ongeveer 2 keer na 2023.


*Gebaseerd op organische volumes en constante valuta; uitgaande van geen significante marktverstoringen

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht, dit laatste is leidend. Het Engelstalige rapport voor het tweede kwartaal kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q2-2023-results

1 Berekeningen op basis van constante valuta’s zijn exclusief het effect van veranderingen in wisselkoersen; hiervoor worden bedragen in vreemde valuta van het voorgaande jaar opnieuw naar euro’s omgerekend maar dan op basis van de wisselkoersen van het huidige jaar

2 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten exclusief geïdentificeerde items

3 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

 

Dit persbericht behandelt de hoogtepunten van het kwartaal. Wij raden u aan het persbericht te lezen in combinatie met het volledige AkzoNobel kwartaalrapport. Het kwartaalrapport bevat aanvullende informatie, waaronder de IAS34 verkorte geconsolideerde financiële overzichten. ROS, aangepast bedrijfsresultaat, aangepast EPS, EBITDA en aangepaste EBITDA zijn alternatieve prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures; APM’s). AkzoNobel gebruikt APM aanpassingen van de IFRS maatstaven om aanvullende informatie te geven over de onderliggende ontwikkelingen van het bedrijf. Een aansluiting van de alternatieve prestatiemaatstaven op de meest direct vergelijkbare IFRS maatstaven is te vinden in het kwartaalrapport.

Op alle cijfers in het persbericht en in het AkzoNobel kwartaalrapport is geen accountantscontrole toegepast. De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze verkorte jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie.

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). 


 Over AkzoNobel

Wij leveren duurzame en innovatieve verven en coatings waar onze klanten, de gemeenschap – en het milieu - steeds meer op vertrouwen. Ons portfolio van vertrouwde wereldklasse merken - waaronder Flexa, International, Sikkens en Interpon – wordt gebruikt door klanten over de hele wereld. Wij zijn actief in meer dan 150 landen en hebben ons ten doel gesteld wereldwijd marktleider te worden. Het is wat u mag verwachten van een baanbrekend verfbedrijf dat zich inzet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en oprecht actie onderneemt om wereldwijd relevante uitdagingen aan te pakken en toekomstige generaties te beschermen.

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...