Persbericht

Herstel AkzoNobel zet door in het derde kwartaal met solide winstgroei en robuuste cash generatie

25 oktober 2023

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten derde kwartaal 2023 

Hoogtepunten Q3 2023 (vergeleken met Q3 2022)

  • Omzet in constante valuta 5% omhoog door prijsaanpassingen, ondanks vlakke volumes;
  • gepubliceerde omzet 4% omlaag door ongunstige wisselkoersen
  • Bedrijfsresultaat verbeterd tot €354 miljoen (2022: €168 miljoen)
  • Aangepast bedrijfsresultaat op €324 miljoen (2022: €184 miljoen), ROS 11,8% (2022: 6,4%)
  • Netto kasstroom uit operationele activiteiten €297 miljoen positief (2022: €126 miljoen)
  • Netto schuld / EBITDA leverage ratio opeenvolgend verbeterd naar 3,2x

 

AkzoNobel CEO Greg Poux-Guillaume: 

“Onze derde kwartaalresultaten laten een solide herstel van de winst en een aanhoudende verbetering van onze marges zien, ondanks een negatieve wisselkoersimpact. Terwijl volumes gelijk bleven, profiteerden we in toenemende mate van de daling van de grondstofkosten. Hogere winsten en een beter beheer van het werkkapitaal droegen beide bij aan een leverage ratio van 3,2, waarmee we op koers zijn om onze prognose voor het einde van het jaar te halen.” 

Q3 2022

2,862

Q3 2023

2,741

△%

(4%)

Δ% CC

5%

Q3 2022

168

Q3 2023

354

△%

111%

Δ% CC
Q3 2022

184

Q3 2023

324

△%

76%

Δ% CC
Q3 2022

6.4%

Q3 2023

11.8%

△%
Δ% CC

2023 Outlook*

AkzoNobel verwacht dat de macro-economische onzekerheden aanhouden en op de organische volumegroei zullen drukken. Het bedrijf zal zich richten op margebeheer, kostenreductie, het normaliseren van werkkapitaal en het omlaag brengen van de leverage ratio.

Kostenreductie programma’s zullen naar verwachting gedeeltelijk de hoger dan verwachte druk van inflatie van operationele uitgaven voor 2023 mitigeren. AkzoNobel verwacht dat dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid. Gebaseerd op de huidige marktomstandigheden heeft AkzoNobel als doel om ongeveer €1,45 miljard aangepaste EBITDA te behalen.

Het doel van een leverage ratio van minder dan 3 keer de netto schuld/EBITDA aan het eind van 2023 blijft onveranderd, exclusief de Kansai Paint Africa overname die niet voor het einde van het jaar afgesloten zal zijn.


* Outlook is gebaseerd op organische volumes en constante valuta; uitgaande van geen significante marktverstoringen

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht. Dit Engelstalige persbericht is leidend. Het Engelstalige rapport voor het derde kwartaal kan worden gelezen en gedownload op https://akzo.no/Q3-2023-results 

Over dit persbericht

Dit persbericht behandelt de hoogtepunten van het kwartaal. Wij raden u aan het persbericht te lezen in combinatie met het volledige AkzoNobel kwartaalrapport. Het kwartaalrapport bevat aanvullende informatie, waaronder de IAS34 verkorte geconsolideerde financiële overzichten. De 2 tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze verkorte jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie. Op alle cijfers in het persbericht en in het AkzoNobel kwartaalrapport is geen accountantscontrole toegepast.

ROS, aangepast bedrijfsresultaat, aangepast EPS, EBITDA en aangepaste EBITDA zijn alternatieve prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures; APM’s). AkzoNobel gebruikt APM aanpassingen van de IFRS maatstaven om aanvullende informatie te geven over de onderliggende ontwikkelingen van het bedrijf. Een aansluiting van de alternatieve prestatiemaatstaven op de meest direct vergelijkbare IFRS maatstaven is te vinden in het kwartaalrapport.

Berekeningen op basis van constante valuta’s zijn exclusief het effect van veranderingen in wisselkoersen; hiervoor worden bedragen in vreemde valuta van het voorgaande jaar opnieuw naar euro’s omgerekend maar dan op basis van de wisselkoersen van het huidige jaar. Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsopbrengsten exclusief geïdentificeerde items. ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet.

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). 


 

Over AkzoNobel

Wij leveren duurzame en innovatieve verven en coatings waar onze klanten, de gemeenschap – en het milieu - steeds meer op vertrouwen. Ons portfolio van vertrouwde wereldklasse merken - waaronder Flexa, International, Sikkens en Interpon – wordt gebruikt door klanten over de hele wereld. Wij zijn actief in meer dan 150 landen en hebben ons ten doel gesteld wereldwijd marktleider te worden. Het is wat u mag verwachten van een baanbrekend verfbedrijf dat zich inzet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en oprecht actie onderneemt om wereldwijd relevante uitdagingen aan te pakken en toekomstige generaties te beschermen.

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...