Persbericht

Vergroening van de chemische industrie een stap dichterbij door verlenging ARC CBBC

14 october 2021

AkzoNobel neemt samen BASF, Shell en drie Nederlandse universiteiten een voortrekkersrol in de ontwikkeling van duurzame chemie, energie en materialen. 

De ontwikkeling van duurzame energie en duurzame materialen, zoals coatings en katalysatoren, zijn een stap dichterbij. De samenwerkende partijen in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) gaan opnieuw voor vijf jaar samenwerken aan de verduurzaming van de chemische industrie. 

AkzoNobel, BASF en Shell investeren samen met de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht in de ontwikkeling van een groot internationaal ecosysteem op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van groene chemie. Het consortium wordt vanaf de start in 2016 ondersteund door NWO (Nederlandse Onderzoeksraad) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland. Als open ecosysteem is het consortium ook op zoek naar uitbreiding van de samenwerking met andere nationale en internationale partijen. 

ARC CBBC verbindt topwetenschappers op chemisch gebied in Nederland direct met de onderzoekers van de aangesloten bedrijven en vice versa. Niet alleen de onderzoeksfaciliteiten van de universiteiten worden gebruikt, maar ook die van de betrokken bedrijven staan ter beschikking. ARC CBBC is een samenwerkingsverband met een enorme potentie op het gebied van duurzaamheid.

Wetenschappelijk directeur Bert Weckhuysen: "We zijn trots op de tot nu toe behaalde resultaten en blij dat de partners zich opnieuw voor vijf jaar hebben gecommitteerd. Alleen samen kunnen we een verschil maken. Dat is nu al duidelijk. Vol energie richten we ons op de komende vijf jaar waarin we verder willen investeren om de best-in-class wetenschapsinfrastructuur van Europa te worden met een belangrijke voortrekkersrol op het gebied van vergroening en circulariteit. Omdat we een open samenwerkingsverband zijn, zoeken we nog meer samenwerking met andere partijen."

Doorbraken

De afgelopen vijf jaar heeft onderzoek al geleid tot doorbraken in de energie-, materiaal- en grondstoffentransitie. Zoals slimme processen voor CO2-conversie en het gebruik van biomassa voor het maken van bestaande en nieuwe materialen, zoals coatings.

In de afgelopen periode is gezamenlijk geïnvesteerd in een unieke onderzoeksinfrastructuur in Nederland die zich ook internationaal onderscheidt. Meer dan 59 toponderzoekers, werken nu binnen dit programma aan het vergroenen van de chemie met ruimte voor nog eens 21 onderzoeksposities. Dit heeft al geresulteerd in diverse octrooiaanvragen en talrijke publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.

Samenwerken in een open ecosysteem

Nobelprijswinnaar Ben Feringa, Spinozaprijswinnaar Bert Weckhuysen en topwetenschappers als Hans Kuipers stonden aan de wieg van het consortium. Vanuit de industrie hebben Shell, AkzoNobel en BASF  zich vanaf het begin gecommitteerd aan dit belangrijke initiatief met een gedeelde ambitie. Langdurige samenwerking is volgens de bedrijven van doorslaggevend belang om een oplossing te zijn die daadwerkelijk bijdraagt aan de Nederlandse en Europese duurzaamheidsdoelstellingen. ARC CBBC is op zoek naar partners die het onderzoeksprogramma willen versterken om de impact nationaal en internationaal te vergroten.

Evaluatie

Het consortium is dit jaar geëvalueerd door een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO). Deze commissie heeft in een rapport de potentie van ARC CBBC en het grote belang ervan nog eens onderstreept. Volgens de commissie "zijn de unieke labinfrastructuur, de verregaande samenwerking tussen wetenschappers en industrie, de topwetenschappers, het talentprogramma voor jonge onderzoekers en de opzet van de multilaterale onderzoeksprogramma's sleutelelementen voor innovatie op het gebied van groene chemie."

Over ARC CBBC

In het in 2016 opgerichte Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) werken de bedrijven AkzoNobel, BASF en Shell en de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht met steun van de Nederlandse overheid en wetenschappers van andere academische instellingen aan vergaand onderzoek om oplossingen te vinden om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en een duurzame samenleving te creëren.
Met een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid wil onze nieuwe generatie wetenschappelijk talent de chemie voor de toekomst bouwen.


 

Over AkzoNobel

We zijn al meer dan 200 jaar pionier in een wereld vol mogelijkheden voor perfecte afwerkingen. De kans is groot dat onze producten altijd dicht in de buurt zijn. We zijn er trots op dat klanten van over de hele wereld vertrouwen op onze eersteklas merken en producten, waaronder Flexa, Sikkens, Dulux, International en Interpon. We zijn actief in meer dan 150 landen en willen wereldwijd leider in onze industrie worden, als meest duurzame verfbedrijf dat al ruim twee eeuwen kleur geeft aan de toekomst. https://www.akzonobel.com/en/nl

Dominique Groenendijk

Voor meer informatie

Dominique Groenendijk, Communicatie Manager Benelux 
Fetching the data, please wait...