media release

Aandeelhouders AkzoNobel nemen alle voorstellen aan en keuren dividend goed tijdens AvA

Vandaag tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) hebben de aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) alle voorstellen goedgekeurd. Naast de goedkeuring van de jaarrekening voor 2014 werd ingestemd met een dividend van €1,45 (2013: €1,45) per gewoon aandeel voor het boekjaar 2014. In november 2014 werd een interim-dividend uitgekeerd van €0,33 wat betekent dat het slotdividend €1,12 per aandeel bedraagt.

Het slotdividend wordt betaalbaar gesteld op 19 mei 2015. Naar keuze van de aandeelhouders wordt het dividend betaalbaar gesteld in contanten of in aandelen, op de voorwaarden die worden gepubliceerd door de onderneming. De aandelen AkzoNobel worden vanaf 24 april 2015 ex-dividend verhandeld op de Euronext Amsterdam. De registratiedatum is 27 april 2015.

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen In december 2014 verloor de Raad van Commissarissen een gewaardeerd lid door het overlijden van de heer Dolf van den Brink. In een eerbetoon aan zijn voormalige collega zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Antony Burgmans: "Dolf was gedurende tien jaar een gewaardeerd en vertrouwd lid van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel. Hij bracht een grote mate van wijsheid en deskundigheid in in het bedrijf en hij laat een professionele erfenis na waaruit wij nog lang zullen putten." De heer Hughes verving de heer van den Brink als interim-voorzitter van het Audit Committee.

Mevrouw Peggy Bruzelius werd voor de derde maal herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Tijdens de AvA trad de heer Uwe-Ernst Bufe af als lid van de Raad van Commissarissen wegens het bereiken van de maximale drie ambtstermijnen sinds zijn aantreden in 2003. De heer Dick Sluimers werd voor een eerste termijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Burgmans: "Wij danken Uwe-Ernst Bufe voor zijn bijdrage aan het werk van de Raad van Commissarissen tijdens de afgelopen 12 jaar en wij wensen hem alle goeds bij zijn toekomstige activiteiten. Het doet ons ook genoegen om de heer Sluimers bij AkzoNobel te verwelkomen. Hij is een erkend financieel expert en beschikt over een schat aan ervaring in zowel de publieke als de private financiële omgeving en commercieel managementWij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie."

Committees van de Raad van Commissarissen

De wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen hebben ook geleid tot wijzigingen in de bijbehorende Committees:

  • De heer Sluimers is benoemd als lid van het Audit Committee en sluit daarbij aan bij mevrouw Bruzelius, de heer Hughes en de heer Grote.
  • De heer Grote is benoemd tot voorzitter van het Audit Committee.