media release

Akzo Nobel bevestigt voortzetting positieve trend in laatste kwartaal 2007

Amsterdam, 31 januari 2008 - Akzo Nobel heeft een update over de onderneming gegeven na de overname van Imperial Chemical Industries (ICI) en voorafgaand aan de publicatie van de jaarcijfers op 6 maart 2008.

De groeitrend in de voorgaande kwartalen werd voortgezet in het vierde kwartaal. Hierdoor bedraagt de omzet van Akzo Nobel (exclusief de overname van ICI) over het hele jaar EUR 10.217 mln, 2% hoger dan in 2006 met een autonome groei (afzet en prijs) van 5%. Hans Wijers, CEO van Akzo Nobel: “De eerste negen maanden van 2007 legden de basis voor wat een solide laatste kwartaal was.

Zowel Akzo Nobel als ICI hadden goede vierdekwartaalcijfers, die bijdroegen aan een sterke totale omzet voor het hele jaar en een afspiegeling waren van blijvende groeitrends.” Na de afronding van de overname van ICI op 2 januari 2008, wordt er nu gewerkt aan de integratie. “We maken goede voortgang met onze integratieplannen en ik ben blij met de vorderingen tot nu toe en met de spirit, het enthousiasme en de toewijding die ik zie bij de verschillende teams” aldus Hans Wijers.

De omzet over het vierde kwartaal van 2007 bedroeg EUR 2.431 mln, 2% hoger bij een autonome groei van 6%. Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de omzet van Akzo Nobel, Coatings en Chemicals is te vinden in de tabel aan het eind van dit persbericht. De voorlopige omzet van alle ICI-activiteiten over het jaar 2007 bedroeg GBP 4.899 mln, 1% hoger dan in 2006, wat neerkomt op een autonome groei van 5%. In het vierde kwartaal was er een voortzetting van de sterke, onderliggende omzetgroei ten opzichte van dezelfde periode in 2006. De autonome omzet steeg met 6% naar GBP 1.236 mln.

De omzet in het vierde kwartaal van 2007 van Akzo Nobels activiteit Decorative Coatings was ongewijzigd, maar het resultaat verbeterde aanzienlijk dankzij een beter productenpakket. De resultaten van ICI’s Decorative-activiteit stegen het laatste kwartaal van 2007 aanzienlijk ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006, vooral in Noord-Amerika. Akzo Nobels activiteit Pulp & Paper had in 2007 ook een sterk laatste kwartaal. Een 9% hogere omzet droeg bij aan een flinke verbetering van het resultaat. Voor wat betreft de consensus bij analisten over de EBIT-cijfers over heel 2007 vóór incidentele posten, kan Akzo Nobel zich vinden in de mediaanvoorspelling van EUR 897 mln. De details van de consensusvoorspellingen zijn te vinden op de corporate website van Akzo Nobel.

Voor ICI zijn geen consensusgegevens beschikbaar. De resultaten over heel 2007 en per kalenderkwartaal De financiële resultaten over heel 2007 worden op 6 maart 2008 bekendgemaakt, en zullen de resultaten voor Akzo Nobel en ICI geven en ook het voorlopige resultaat van de verwerking van de aankoopprijs van ICI. Daarnaast zullen een pro forma gecombineerde winst- en verliesrekening, balans en overzicht van de belangrijkste kasstromen gegeven worden. Begin april 2008 zal Akzo Nobel pro forma cijfers voor 2007 geven per segment.

De onderneming zal in 2008 op de volgende data de kwartaalcijfers publiceren:

  • 1e kwartaalcijfers: 7 mei 2008
  • 2e kwartaalcijfers: 29 juli 2008
  • 3e kwartaalcijfers: 29 oktober 2008