media release

Akzo Nobel neemt besluit over afsplitsing en wijzigingen in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur

De onderneming heeft vandaag ook diverse wijzigingen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aangekondigd. Toon Wilderbeek, binnen de Raad van Bestuur van Akzo Nobel verantwoordelijk voor Pharma, is met ingang van 28 februari teruggetreden. Drie leden van de Raad van Commissarissen, Kees van Lede, Abraham Cohen en Alain Mérieux zullen op 1 mei 2007 terugtreden.

De heer Wilderbeek, die in 2002 als lid van de Raad van Bestuur van de onderneming werd benoemd, heeft zijn indrukwekkende carrière bij Akzo Nobel afgesloten om zich volledig te concentreren op zijn taken als CEO van de nieuw opgerichte Organon BioSciences. Voorheen was hij President van Intervet International. Hij kwam in 1980 in dienst van de onderneming.

De heer Van Lede, wiens huidige termijn als lid van de Raad van Commissarissen op 1 mei afloopt, bekleedt adviseurschappen bij diverse ondernemingen en publieke en private organisaties. Hij heeft besloten de omvang van zijn activiteiten af te bouwen en zal daarom niet beschikbaar zijn voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel. Hij heeft de onderneming 16 jaar gediend: negen jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur en vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen. Tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur is de onderneming gefuseerd met Nobel Industries, werd Courtaulds Plc verworven en werd Acordis, de voormalige vezelactiviteiten van Akzo Nobel, gedesinvesteerd.

De heer Cohen heeft de leeftijdsgrens bereikt en zal na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die op 25 april van dit jaar gehouden zal worden, terugtreden.

De heer Mérieux, die de afgelopen vijf jaar lid is geweest van de Raad van Commissarissen, heeft de onderneming gemeld dat hij om persoonlijke redenen na de AvA eveneens terug zal treden.

Tijdens de AvA zal eveneens worden voorgesteld om mevrouw Peggy Bruzelius, voormalig CEO van ASEA Brown Boveri AB en voormalig Executive Vice President van Skandinaviska Enskilda Banken, te benoemen tot commissaris voor een termijn van vier jaar.

Na het vertrek van de drie leden van de Raad van Commissarissen zal er een nieuwe opzet geïntroduceerd worden, waarbij het aantal leden van de Raad van Commissarissen teruggebracht wordt van tien naar acht. Dit wordt gezien als een logisch vervolg op de plannen om de onderneming te splitsen. De aandeelhouders van Akzo Nobel zal tijdens de AvA van april toestemming gevraagd worden om het aantal leden van de Raad van Commissarissen te verminderen.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Akzo Nobel spreken hun dank uit aan de heer Wilderbeek en de drie leden van de Raad van Commissarissen voor hun zeer gewaardeerde diensten en wensen de heer Wilderbeek veel succes met zijn nieuwe taak.