media release

Akzo Nobel verhoogt omzetdoel voor China tot USD 2 miljard

Door snelle uitbreidingen de afgelopen jaren zag de onderneming zowel haar aanwezigheid als omzet in China aanzienlijk toenemen en de voorzitter van de Raad van Bestuur, die verwacht dat 20 procent van de omzet in 2012 afkomstig zal zijn uit de regio Asia-Pacific, is ervan overtuigd dat deze versnelde groei een verdere impuls zal krijgen naarmate de investeringen doorgaan.

“China is duidelijk van fundamenteel belang binnen onze wereldwijde strategische visie en wij werken hard aan de uitbreiding van onze activiteiten in een van de belangrijkste opkomende markten ter wereld,” aldus Wijers. “Wij hebben onze omzetdoelen voor China de afgelopen jaren verscheidene malen aangescherpt en hiermee laten we niet alleen zien hoe groot onze ambitie is, maar ook dat we vertrouwen hebben in het duurzame succes van onze activiteiten.

“Als wij onze doelen realiseren, hebben wij in minder dan tien jaar een verviervoudiging van onze omzet in China bereikt. We verwachten ook dat de regio Asia-Pacific bijna een verdubbeling zal laten zien van haar bijdrage aan de wereldwijde omzet van de onderneming de komende vijf jaar.”

De Raad van Bestuur is momenteel in China voor een bezoek dat samenvalt met de opening van twee nieuwe fabrieken – een van Decorative Coatings in Langfang en een van Functional Chemicals in Taixing voor de productie van polysulfiden. De voorzitter voegde toe dat, hoewel Akzo Nobel actief streeft naar leidende posities in alle markten waarin zij opereert, er geen overhaaste beslissingen met betrekking tot overnames.genomen zullen worden.

“Wij hanteren een evenwichtige benadering als het gaat om investeringen en hoewel wij altijd een financieel gedisciplineerd beleid zullen voeren, zoeken wij voortdurend naar manieren om versneld te kunnen groeien, zowel autonoom als ook door selectieve acquisities, om zo de winstgevendheid te verbeteren en waarde te creëren,” zei Wijers. “Het gaat erom klaar te zijn voor de toekomst en onszelf stevig te positioneren als een van de leidende en meest gerespecteerde industriële ondernemingen in de wereld.”

De afgelopen jaren is Akzo Nobel zeer actief geweest in China, waar de omzet van de onderneming in 2006 in totaal USD 800 mln bedroeg. Naast de recente aankondiging van een investering van EUR 250 mln voor een nieuwe chemicals multisite in Ningbo, heeft Akzo Nobel ook nieuwe coatingsfabrieken geopend in Suzhou, Langfang, Tianjin en Jiashing. Daarmee komt het totaal aantal fabrieken in China op 22 en het aantal medewerkers op bijna 5.000. Nederland.

Een belangrijk onderdeel van deze voortdurende expansie vormt het streven van de onderneming naar duurzaamheid. Akzo Nobel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat al haar nieuwe fabrieken zo worden gebouwd dat ze voldoen aan de hoogste normen voor onder andere energiezuinigheid, veiligheid en milieu. De producten die worden gemaakt op de nieuwe locatie voor polysulfiden in Taixing leveren ook milieuvriendelijke oplossingen voor de Chinese bouwindustrie, omdat ze worden toegepast om de effectiviteit van dubbel glas te verbeteren. Op die manier leveren ze een bijdrage aan het nieuwe beleid van de overheid daar om groener te bouwen.

Tot slot zei Wijers: “Het bereiken van duurzaam succes, zowel economisch als milieutechnisch, staat centraal binnen onze mondiale strategie. We hebben ambitieuze doelen gesteld. De opkomende markt in China heeft een van onze hoogste prioriteiten en wij hebben er het volste vertrouwen in dat de nieuwe, gefocuste onderneming in een sterke positie verkeert om winstgevende groei te versnellen en meer waarde te creëren voor aandeelhouders.”