media release

Akzo Nobel verhoogt synergietarget

Amsterdam, 22 april 2008 – Akzo Nobel heeft de geschatte jaarlijkse synergietarget als gevolg van de recente overname van ICI verhoogd naar EUR 340 mln, een stijging van 20% ten opzichte van de eerder aangekondigde EUR 280 mln.

Tijdens de vanmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) lichtte CEO Hans Wijers toe dat de integratie goede vorderingen maakt en dat de onderneming haar voordeel doet met het feit dat de bedrijfsculturen van beide ondernemingen elkaar zo goed aanvullen.

“Het integratieproces van ICI ligt goed op schema”, zei hij. “Op basis van een inventarisatie van de aanwezige synergiemogelijkheden van de transactie en eerdere kostenbesparingsoperaties bij beide ondernemingen verwachten wij nu dat de jaarlijkse kostensynergieën vóór belastingen naar schatting EUR 340 mln per jaar zullen bedragen. Hiervan is EUR 180 mln afkomstig van Decorative Paints, EUR 85 mln van besparingen bij corporate en EUR 75 mln van schaalvoordelen bij inkoop.” Akzo Nobel verwacht 85 procent van de synergievoordelen in de eerste drie jaar te kunnen behalen. Dit is een cumulatief totaal, waarbij de verdeling als volgt is: 2008: 15 procent; 2009: 55 procent; 2010: 85 procent.

Ook de overige synergieën van de transactie, welke niet gerelateerd zijn aan kostenbesparingen, liggen op schema en worden hierbij herbevestigd. Deze vertegenwoordigen een netto contante waarde van EUR 375 mln, waarvan 75 procent cashgerelateerd is. De onderneming heeft al synergieën geïdentificeerd zoals een vermindering van het werkkapitaal met EUR 100 mln, de consolidatie van productielocaties (EUR 100 mln) en uitgespaarde kosten voor het opbouwen van een positie in Azië (EUR 100 mln).

De herstructureringskosten zullen naar verwachting de EUR 300 mln niet overstijgen. Deze kosten zijn als volgt over de jaren verdeeld: 2008: 35 procent; 2009: 45 procent, en het grootste deel van de resterende 20 procent in 2010. De herstructureringskosten over 2008 zullen voornamelijk in het eerste kwartaal worden gerapporteerd.

“Onze transformatie naar een gefocuste coatings- en chemieonderneming verloopt voorspoedig”, aldus Wijers. “Hoewel het economische klimaat op dit moment moeilijk is, met een sterk valutaeffect, is er sprake van een blijvende trend van onderliggende groei bij de meeste van onze activiteiten, in lokale valuta’s, vooral in de opkomende markten.

De economische neergang begint zich duidelijker te manifesteren bij onze detailhandelactiviteiten in de VS en Europa en, zoals aangegeven in 2007, binnen Performance Coatings bij onze Industrial Coatings-activiteiten. Marine & Protective blijft sterk presteren. De Specialty Chemicals doen het ook nog steeds goed, met een aanhoudende vraag en voortdurende hoge bezettingsgraad, ondanks gestegen energiekosten bij Base Chemicals. Over het geheel genomen, hebben wij er vertrouwen in dat we onze belofte gestand kunnen doen om bovengemiddeld te groeien en het resultaat verder te verbeteren. Onze resultaten over het eerste kwartaal worden op 7 mei bekendgemaakt.”

Tijdens de vanmiddag gehouden AVA heeft Hans Wijers de aandeelhouders ook op de hoogte gebracht van de uitkomsten van een recent uitgevoerd merkenonderzoek, dat gebruikt is om de corporate naam en visuele identiteit van Akzo Nobel tegen het licht te houden. “Na een uitgebreide studie, uitgevoerd door The Reputation Institute, hebben wij besloten om de naam Akzo Nobel te blijven hanteren voor de pas uitgebreide onderneming” onthulde hij. “De resultaten van ons onderzoek bevestigden dat de naam Akzo Nobel zeer veel respect en vertrouwen geniet bij onze belangrijkste stakeholders en een aanzienlijke merkwaarde vertegenwoordigt. Het gebruik ervan in combinatie met onze producten voegt een hoge mate van waarde toe. Dit betekent dat alle sterke productnamen zoals Dulux® en Glidden® blijven bestaan, maar dat ICI als corporate naam gaat verdwijnen.”

Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot de visuele identiteit van Akzo Nobels corporate merk en de merkenopbouw zal de komende dagen worden bekendgemaakt.

Voor 2008 blijven wij ons concentreren op het boeken van aanzienlijke vooruitgang bij de integratie met ICI, het realiseren van de eerste ronde van synergievoordelen, het behalen van een bovengemiddelde groei en de verbetering van de EBITDA-marge tot een positie in de bovenste helft van de nieuwe referentiegroep.