media release

AkzoNobel bereikt over 2017 weer een hogere EBIT; op schema om twee gefocuste organisaties te creëren; bevestigt financiële doelstellingen voor 2020

AkzoNobel kondigt vandaag de voorlopige, niet-gecontroleerde financiële resultaten voor het jaar 2017 aan.

De interne afsplitsing van het onderdeel Specialty Chemicals is afgerond. Een volledige afsplitsing van Specialty Chemicals, danwel via een verkoop of via een juridische afsplitsing,  ligt op schema voor april 2018. Als gevolg hiervan wordt Specialty Chemicals gerapporteerd als stopgezette activiteiten.

  • Omzet, inclusief stopgezette activiteiten, voor heel 2017 is naar verwachting 3% hoger (exclusief valuta-invloeden 4% hoger) en komt uit op ongeveer €14.575 miljoen (2016: €14.197 miljoen)
  • EBIT, inclusief stopgezette activiteiten, voor heel 2017 is naar verwachting ongeveer €1.525 miljoen (2016: €1.502 miljoen). EBIT exclusief geïdentificeerde posten bedraagt totaal ongeveer €130 miljoen en is vooral het gevolg van de transformatie van AkzoNobel in een gefocust Paints en Coatings bedrijf, inclusief de afsplitsing van Specialty Chemicals

De ontwikkelingen voor Decorative Paints bleven positief, voornamelijk in Azië, terwijl uitdagende omstandigheden in de scheepvaart en olie- en gasindustrie Performance Coatings beïnvloedden.
Onder meer door hogere grondstofprijzen hield industrie-specifieke tegenwind aan en ongunstige valutaschommelingen namen verder toe. Voortdurende verbeteringen en kostendiscipline droegen positief bij aan het bereikte resultaat.

Specialty Chemicals kende een sterk resultaat over het hele jaar 2017, inclusief het 4e kwartaal.

AkzoNobel bevestigt nogmaals de financiële doelstellingen voor  2020*: Paints en Coatings 15% ROS, ROI >25%; Specialty Chemicals 16% ROS, ROI >20%, die de aanhoudende groei van winstgevendheid weerspiegelen.

De transformatie van AkzoNobel in een gefocust Paints en Coatings bedrijf, inclusief de afsplitsing van  Specialty Chemicals, verloopt voorspoedig en de daarbij behorende eenmalige kosten zijn zoals verwacht. Fase 1 van het creëren van een doelmatige Paints en Coatings organisatie, zoals aangekondigd in oktober 2017, is op schema om €110 miljoen te besparen in 2018, en levert daarmee direct een bijdrage aan de financiële doelstellingen voor 2020. Verschillende maatregelen om de huidige uitdagingen in de markt te beperken, zoals hogere verkoopprijzen en kostendiscipline, worden aanhoudend toegepast.

Zoals eerder aangekondigd publiceert AkzoNobel haar 4e kwartaal 2017- en jaarresultaten op 8 maart 2018. Dit is later dan voorgaande jaren als gevolg van het proces van financiële verslaglegging behorend bij de afsplitsing van Specialty Chemicals.

EBIT = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten
* Exclusief niet toegewezen corporate center kosten en geïnvesteerd kapitaal; uitgaand van geen significante marktverstoring

Contact for this publication

Contact for other questions