media release

AkzoNobel boekt vooruitgang in transformatie naar doelgerichte Paints en Coatings onderneming bij aanhoudende tegenwind

Akzo Nobel N.V. publiceert resultaten 1e kwartaal 2018 (AKZA; AKZOY)

AkzoNobel (Paints en Coatings):

 • Tweesporenbeleid voor Specialty Chemicals met succes voltooid; AkzoNobel zal Specialty Chemicals verkopen aan de Carlyle Group en GIC voor €10,1 miljard
 • Op koers met onze "Winning together: 15 by 20" strategie
  • Transformatie loopt voorspoedig: programmabureau operationeel
  • Robuuste prijsverhogingen versnellen: succesvolle prijsverhogingen in 1e kwartaal 2018; tweede ronde prijsverhogingen in 2018
 • Verkoopprijzen stegen 3% algeheel en voor alle bedrijfsonderdelen
 • Omzet daalde 8% tot €2.176 miljoen, voornamelijk als gevolg van negatieve valuta-effecten (1% omlaag exclusief valuta-effecten)
 • Volumes 3% lager, voornamelijk als gevolg van aanhoudende negatieve marktomstandigheden in de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie
 • Besparingen uit initiatieven voor voortdurende verbetering waren €30 miljoen en het creëren van een doelmatige organisatie leverde €10 miljoen op
 • Aangepast bedrijfsresultaat1 van €149 miljoen (2017: €208 miljoen), beïnvloed door negatieve valuta-effecten, hogere grondstofprijzen en lagere volumes, niet volledig gecompenseerd door hogere verkoopprijzen en kostenbeheersing
 • ROS2 was 6,8% (2017: 8,8%). ROI3 was 13,2% (2017: 14,8%)4
 • Aangepaste winst per aandeel (EPS5) uit doorlopende activiteiten was €0,35 (2017: €0,50)
 • Totaal nettoresultaat steeg 5% naar €253 miljoen (2017: 240 miljoen), inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten van €134 miljoen (2017: €114 miljoen)

Akzo Nobel N.V. CEO, Thierry Vanlancker:

““Met de overeenkomst om Specialty Chemicals aan de Carlyle Group en GIC te verkopen voor €10,1 miljard werd een belangrijke mijlpaal bereikt in het creëren van twee doelgerichte en goed presterende ondernemingen.
 
Tegenwind blijft aanwezig voor Marine en Protective Coatings, onder meer door valuta-effecten en hogere grondstofprijzen. Vergeleken met een uitzonderlijk sterk kwartaal vorig jaar waren de resultaten lager.
 
We versnellen de prijsverhogingen en hebben diverse kostenmaatregelen geïmplementeerd om de effecten van hogere grondstofprijzen tegen te gaan. De doelmatiger organisatie heeft al geleid tot eerste besparingen. De transformatie komt op gang en we liggen op koers om 15% rendement op verkopen te realiseren in 2020.”

Vooruitzichten AkzoNobel Paints en Coatings:

Hogere grondstofprijzen en negatieve valuta-effecten zullen naar verwachting in 2018 voortduren, in het bijzonder aan het begin van het jaar. We verwachten verdere positieve ontwikkelingen voor Decorative Paints in alle regio's, in het bijzonder in Azië. De trends voor Performance Coatings zijn naar verwachting positief in de meeste segmenten en regio's, maar nog steeds uitdagend voor Marine en Protective Coatings. Wij gaan door met het nemen van diverse maatregelen om de huidige uitdagingen in de markt het hoofd te bieden, waaronder hogere verkoopprijzen en kostenbeheersing. Onze "Winning together: 15 by 20” strategie zal resulteren in een doelgerichte Paints en Coatings onderneming en de realisering van onze doelstellingen voor 2020.

1e kwartaal 2018 in € miljoen
Paints and Coatings

  Q1 20176 Q1 2018 Δ % ∆% Excl. Currencies
Omzet 2,377 2,176 (8) (1)
Aangepast bedrijfsresultaat1 208 149 (28)  
ROS%2 8.8 6.8    
ROI%3 14.8 13.2    
         
Nettoresultaat van totaal aan activiteiten 240 253 5  


Prestatie Paints en Coatings in 1e kwartaal 2018

Omzet van Decorative Paints daalde 8% voornamelijk als gevolg van negatieve valuta-effecten (1% omlaag exclusief valuta-effecten). Hogere verkoopprijzen werden geneutraliseerd door negatieve mixeffecten. Volumes daalden 1%, ondanks groei in Europa. Volumes waren lager in China vergeleken met een uitzonderlijk sterk eerste kwartaal vorig jaar.
 
Omzet van Performance Coatings was 9% lager, voornamelijk door negatieve valuta-effecten (1% omlaag exclusief valuta-effecten). Prijsinitiatieven blijven voortgang bereiken, met een stijging van 2% in verkoopprijzen in het eerste kwartaal en verdere stijgingen verwacht in de volgende kwartalen. Volumes daalden 5%, voornamelijk als gevolg van negatieve omstandigheden in de scheepvaartsector en in de olie- en gasindustrie. Volumes stegen voor Powder Coatings en Automotive en Specialty Coatings.

Ontwikkelingen bij Paints and Coatings in 1e kwartaal 2018

 • AkzoNobel heeft haar aanwezigheid op de Indiase markt versterkt met de ingebruikname van een nieuwe fabriek in Mumbai voor de productie van poedercoatings ter waarde van €9 miljoen
 • Consumenten in Pakistan hebben nu toegang tot Dulux Promise, dit is de eerste keer dat AkzoNobel een decoratief verfproduct introduceert voor het massamarktsegment van het land
 • Dulux Weathershield werd opnieuw geïntroduceerd in Azië. Dit product is voorzien van Smart Release Technology en beschermt woningen en gebouwen nog langer tegen algen en schimmels
 • De meest opvallende auto van het nieuwe Formule 1-seizoen – de McLaren MCL33 – is voorzien van innovatieve coatings geleverd door het merk Sikkens van AkzoNobel. De coatings verminderen het totale verfgewicht en kunnen meer dan 50% sneller worden aangebracht
 • AkzoNobel ontwikkelt een nieuwe hoogwaardige antifouling die gebruik maakt van dioden met ultraviolet licht om aangroei te voorkomen. De onderliggende technologie werd ontwikkeld door Royal Philips

Specialty Chemicals (gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 • Omzet daalde 3% (4% omhoog exclusief valuta-effecten) door positieve prijs-/mixeffecten, meer dan geneutraliseerd door negatieve valuta-effecten en lagere volumes
 • Volumes daalden 1% met lagere volumes in sommige segmenten, deels geneutraliseerd door volumegroei bij Pulp en Performance Chemicals
 • Aangepast bedrijfsresultaat was €150 miljoen (2017: €166 miljoen). Herstructureringskosten van €32 miljoen in verband met projecten gericht op de optimalisatie van het productienetwerk en negatieve valuta-effecten werden deels geneutraliseerd door sterkere prijs-/mixeffecten en productiviteitsverbeteringen
 • ROS was 12,0% (2017: 12,9%): ROI was 16,5% (2017: 15,6%)

Q1 2018 in € millions
Specialty Chemicals

  Q1 20176 Q1 2018 Δ % ∆% Excl. Currencies
Omzet 1,289 1,252 (3) 4
Aangepast bedrijfsresultaat1 166 150 (10)  
ROS%2 12.9 12.0    
ROI%3 15.6 16.5    


Prestatie Specialty Chemicals in 1e kwartaal 2018

Omzet was 3% lager (4% omhoog exclusief valuta-effecten), waarbij een positief prijsbeleid meer dan geneutraliseerd werd door negatieve valuta-effecten en lagere volumes. Industrial Chemicals profiteerde van een sterk prijsbeleid. Volumes daalden 1%, met lagere volumes in sommige segmenten, deels geneutraliseerd door volumegroei bij Pulp en Performance Chemicals

Ontwikkelingen bij Specialty Chemicals in 1e kwartaal 2018

 • AkzoNobel kondigde een investering van meer dan €12 miljoen aan voor capaciteitsuitbreiding in Los Reyes, Mexico, voor organische peroxiden die worden gebruikt bij de productie van een brede reeks polymeren
 • In het Duitse Ibbenbüren startte de productie van een ultramoderne chloor-alkali joint venture fabriek met Evonik. AkzoNobel Specialty Chemicals ontvangt chloor en waterstof van de fabriek
 • AkzoNobel Specialty Chemicals kondigde een samenwerking met Gasunie aan voor bestudering van de omzetting van water in groene waterstof met gebruik van duurzame elektriciteit en neemt deel aan een samenwerkingsverband in Zweden voor onderzoek naar mogelijkheden voor zowel groene waterstof als “elektrobrandstoffen”
 • De Imagine Chemistry challenge van 2018 resulteerde in 150 innovatieve commerciële ideeën
 • AkzoNobel ontving de eerste elektriciteit van het Bouwdokken windpark in Nederland. Deze mijlpaal is het resultaat van een uniek consortium voor de inkoop van groene energie, waarvan ook DSM, Google en Philips deel uitmaken

Het rapport van het 1e kwartaal 2018 kan worden gelezen en gedownload hier.

1 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten (voorheen EBIT)
2 ROS% is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet
3 ROI% is aangepast bedrijfsresultaat van de afgelopen 12 maanden als percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen
4 Berekeningen van ROS en ROI blijven onveranderd
5 Aangepaste winst per aandeel is nu alleen exclusief geïdentificeerde posten (geen aanpassing meer voor amortisatie na belastingen)
6 Opgenomen om het onderdeel Specialty Chemicals te presenteren als beëindigde bedrijfsactiviteit
Dit is een openbare aankondiging van Akzo Nobel N.V. ingevolge artikel 17 paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).