media release

AkzoNobel bouwt aan meer concurrentievermogen Deco-activiteiten

AkzoNobel heeft het voornemen een gestroomlijnde bestuursstructuur in te voeren voor haar Decorative Paints-activiteiten om rendabele groei in Europa en de snelgroeiende markten te versnellen.

De geplande wijzigingen vormen de kritieke volgende fase in het vereenvoudigen van de organisatie en het vergroten van haar wendbaarheid en concurrentievermogen. Zij volgen op de recente afstoting van de Decorative Paint-activiteiten in Noord-Amerika.

"Wij hebben onze activiteiten in Noord-Amerika afgestoten om ons te kunnen richten op de essentiële marken in Europa en in snelgroeiende regio's elders in de wereld; deze voorgenomen reorganisatie van onze managementstructuur en ons bedrijfsmodel is een grote stap naar het verminderen van de complexiteit en om ons te versterken," aldus de toelichting van Ruud Joosten, lid van het Executive Committee van de onderneming en verantwoordelijk voor de Decorative Paints-divisie.

"Wij streven naar een structuur die past binnen onze strategische ambitie voor de bedrijfsvoering en die ons mede zal helpen naar een niveau van rendabele groei in lijn met onze doelstellingen voor 2015."

De geplande wijzigingen, die per 1 januari 2014 zullen worden ingevoerd, bestaan onder meer uit het verminderen van het aantal senior management teams en het invoeren van een nieuwe topstructuur voor Deco, verdeeld over vijf regio's in plaats van acht: Noord- en Centraal-Europa; Zuidoost Europa en Afrika; India en Zuidoost Azië; Latijns-Amerika; China en Noord-Azië.

Ook zal wereldwijd een aantal sleutelfuncties worden gecentraliseerd, waaronder personeelszaken, research en development, ketenbeheer, financiën, inkoop en informatiebeheer. Dit zal de landenorganisaties ontlasten, zodat zij nog sterker op de verkoop en marketing kunnen focussen en de binding met klanten en markten kunnen versterken. Daarnaast zal het ook aanzienlijke kostenbesparingen en meer efficiëntie-voordelen opleveren.

"Wij moeten toe naar een slankere organisatie en vertrouwen erop dat de voorgenomen nieuwe structuur ons een springplank zal geven bij het vergroten van onze vooraanstaande leidende positie op al onze markten," vervolgt Joosten. "Bovendien maakt het stroomlijnen van de organisatie ons ook beter toegerust om onze merken uit te bouwen en de marktpenetratie en het concurrentievermogen te vergroten." De voorgenomen wijzigingen omvatten een aantal mogelijke overplaatsingen; momenteel worden gesprekken gevoerd met de betrokken ondernemingsraden.