media release

AkzoNobel en Axalta beëindigen fusiegesprekken

Op 30 oktober 2017 heeft AkzoNobel als reactie op speculatie in de markt aangegeven dat het constructieve gesprekken voerde over een potentiële fusie van AkzoNobel Paints en Coatings met Axalta.

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY)

AkzoNobel en Axalta hebben hun gesprekken beëindigd zonder overeenkomst.

AkzoNobel blijft zich richten op haar strategie van het versnellen van duurzame groei en winstgevendheid door het creëren van twee gefocuste, goed presterende bedrijfsonderdelen en blijft zich richten op haar financiële richtlijnen voor 2020 (15% ROS en >25% ROI).

De afsplitsing van de AkzoNobel Specialty Chemicals business en de teruggave van het overgrote deel van de netto-opbrengst aan de aandeelhouders blijft op koers.

Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel, zei: “Ik heb er vertrouwen in dat onze strategie significante waarde voor aandeelhouders en andere belanghebbenden biedt, zowel op de korte termijn, de middellange termijn als op de lange termijn. Wij blijven gericht op onze strategische mogelijkheden om in de toekomst onze organisatie te ontwikkelen en de winstgevendheid te verbeteren.”

Dit is een openbare aankondiging van Akzo Nobel N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen bod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten.

Contact for this publication

Contact for other questions