media release

AkzoNobel en vakorganisaties bereiken overeenstemming over bijdrage ziektekostenpremie

AkzoNobel en de vakorganisaties hebben hun conflict over de bijdrage in de ziektekostenpremie afgesloten met een overeenkomst. Op grond van deze afspraak ontvangen gepensioneerden en actieve medewerkers een compensatie.

Het juridische conflict tussen AkzoNobel Nederland en de vakorganisaties is ontstaan in reactie op het stoppen van de bijdrage van AkzoNobel na invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel in 2006. De bijdrage in de ziektekosten voor actieven werd vervangen door salarisverhoging. Namens gepensioneerden werd door vakbonden met succes bezwaar gemaakt bij de rechter tegen het afbouwen van de bijdrage in de ziektekosten aan gepensioneerden. De rechter besloot eind 2007 dat alle gepensioneerden die op 1 januari 2006 gepensioneerd waren en een bijdrage ontvingen, daar blijvend recht op hadden.

De kosten voor AkzoNobel van deze schikking zijn grotendeels gedekt door een eerdere voorziening. In verband met deze afspraken wordt een extra voorziening van 13 miljoen euro genomen.