media release

AkzoNobel en vakorganisaties weer aan tafel

De vakorganisaties hebben positief gereageerd op de uitnodiging van AkzoNobel om het overleg te heropenen over CAO, sociale plannen en pensioen. Aanstaande dinsdag ontmoeten de partijen elkaar in Amersfoort. 

De agenda heeft als belangrijkste onderwerp het gezamenlijk verkennen van mogelijke oplossingen om uit de ontstane impasse te komen. AkzoNobel wil met de bonden van gedachten wisselen over alternatieven voor het sociaal plan en mogelijkheden tot aanpassing van het CAO-aanbod. 

Als nieuw onderwerp is opgenomen het ANW-vervangend Tijdelijk Partner Pensioen. Er moet in elk geval een besluit komen over de uitwerking van de bestaande afspraak over de premie voor deze collectieve verzekering. De premie bedraagt momenteel € 4,80 per maand, maar dreigt - vooral door wetswijzigingen - te worden verhoogd naar circa € 30,-. AkzoNobel vindt het niet wenselijk om werknemers zomaar met een dergelijke premieverhoging te confronteren, zonder daar gezamenlijk een afweging in te hebben gemaakt.