media release

AkzoNobel geeft toelichting op nieuw aanbod

“Sociaal zo dicht bij elkaar, akkoord toch nog ver weg”

In de onderhandelingen van woensdag 14 oktober heeft AkzoNobel een maximale inspanning gedaan om tot een CAO-akkoord te komen. Er zijn majeure verbeteringen van het arbeidsvoorwaardenpakket voorgesteld, maar vakorganisaties zelf waren nauwelijks bereid om te bewegen. AkzoNobel Nederland directeur Gert van den Berg: “We waren elkaar sociaal en financieel gezien zeer dicht genaderd, maar door meer principiële kwesties lijkt een akkoord toch nog ver weg.” De komende weken zal AkzoNobel de eigen voorstellen in detail aan medewerkers toelichten. ”We zouden juist al onze aandacht moeten richten op herstel in onze markten en op de duurzame toekomst van werkgelegenheid in Nederland. Wij rekenen erop dat onze medewerkers elkaar op die verantwoordelijkheid aanspreken.”

 

“AkzoNobel heeft zeer goede CAO- en pensioenafspraken en gaat ruimhartig om met sociale regels bij reorganisaties”, stelt Van den Berg. “En ja, we vragen om terughoudendheid in een tijd waarin de onderneming er alles aan moet doen om gezond te blijven en ook in de toekomst werk te kunnen bieden. We hebben dat uitgebreid met onze mensen op de Nederlandse locaties besproken en daar veel begrip ontmoet. Vakorganisaties zijn met hun leden echter tot andere conclusies gekomen, blijven doorlopend om ‘meer’ vragen en maken zich op voor acties die schadelijk zijn voor de onderneming en nadelig voor onze klanten.“

Loonsverhoging en werkgelegenheid

AkzoNobel en de vakbonden zijn in vijf onderhandelingsronden vanaf dit voorjaar niet tot overeenstemming gekomen. “Hoewel de onderneming een pas op de plaats verstandig en gerechtvaardigd vindt, zijn we tot het uiterste gegaan om een akkoord te bereiken”, aldus Van den Berg. Per 1 juli 2009 was een half procent structurele loonsverhoging geboden. Om een doorbraak te realiseren is daar woensdag een eenmalige uitkering van nogmaals een half procent aan toegevoegd plus een verhoging van het maximum van de loonschalen met een half procent in een contract van 15 maanden. Eerder waren al toezeggingen gedaan om concreet te investeren in medewerkers en werkgelegenheid: arbeidsplaatsen voor Wajongers, werkervaringsplaatsen, regelen van telewerken, pilots om ploegendiensten voor ouderen te verlichten en arbeidsgeneeskundig onderzoek (Pago+) voor iedereen.

Pensioen

Gert van den Berg: “AkzoNobel heeft een goed pensioenstelsel en wij houden ons aan de afspraken. Op dit moment is de dekkingsgraad van ons pensioenfonds sterk verbeterd ten opzichte van een paar maanden geleden en kunnen we de premies van de werknemers gebruiken voor de indexatie van hun pensioen. Binnenkort moeten er nieuwe pensioenafspraken gemaakt worden en we willen bij die gelegenheid samen met de bonden kijken naar alle aspecten die daarbij een rol spelen.”

Werk naar werk

AkzoNobel hanteert als uitgangspunt bij reorganisaties om mensen van werk naar werk te begeleiden. “Wij zullen hierbij een maximale inspanning leveren om dit te realiseren met gebruikmaking van middelen als scholing, mobiliteitscentra, een plaatsmakersregeling en een beëindigingsvergoeding. Bij sociale plannen houden de vakorganisaties vast aan de ‘oude’ formule die de kantonrechters in het verleden hanteerden voor het berekenen van een ontslagvergoeding. Het pakket dat AkzoNobel nu voorstelt doet daar niet voor onder”, aldus Gert van den Berg. “Blijkbaar hebben de bonden hier een landelijke agenda waar AkzoNobel en de werknemers nu de dupe van dreigen te worden. Onze medewerkers willen juist graag snel duidelijkheid.”

De meest belangrijke onderdelen van het AkzoNobel-aanbod:

  • Maximale inspanningsverplichting van AkzoNobel om medewerkers van werk-naar werk te brengen. Middelen onder meer: voorrang bij interne vacatures, professionele begeleiding gedurende 6 maanden, mobiliteitscentrum, extra scholing, beëindigingsvergoeding;
  • pre prepensioen voor de geboortejaren tot en met 1949;
  • eigen keuze voor werknemer: óf ouderenregeling met wachtgeld, óf werk naar werk begeleiding met beëindigingsvergoeding voor de geboortejaren 1950, 1951 en 1952;
  • Het totale pakket inclusief beëindigingsvergoeding: gelijkwaardig aan de ”oude” kantonrechterformule;
  • Plaatsmakersregeling: beëindigingsvergoeding 100%.

AkzoNobel zal binnenkort persoonlijke informatie verstrekken aan werknemers die in aanmerking komen voor het Sociaal Plan.