media release

AkzoNobel levert hogere winstgevendheid als doelgerichte verf- en coatingsonderneming

Akzo Nobel N.V. publiceert resultaten 3e kwartaal 2018 (AKZA; AKZOY)

 • Rendement op verkopen (ROS)1 bij Decorative Paints steeg tot 12,1% (2017: 9,4%) met 5% positieve prijs/mix door prijsinitiatieven
 • Rendement op verkopen (ROS) bij Performance Coatings steeg tot 12,2% (2017: 10,3%), waarbij hogere verkoopprijzen bijdroegen aan een 7% hogere prijs/mix
 • Volumes waren lager, deels gedreven door het afstand nemen van lagere marges gezien onze strategie van waarde boven volume
 • Aanhoudende focus op onze transformatie leverde €35 miljoen kostenbesparingen op in het 3e kwartaal
 • We nemen de volgende stap in onze transformatie om de volgende €200 miljoen kostenbesparingen te leveren in 2020
 • Verkoop van Specialty Chemicals voltooid per 1 oktober 2018; in totaal €6,5 miljard terug naar aandeelhouders
 • Overname van Xylazel in Spanje; overname van Fabryo in Roemenië voltooid op 1 oktober 2018

3e kwartaal AkzoNobel (Paints & Coatings)

 • Omzet 4% lager en bleef vlak bij constante valuta's2, waarbij positieve prijs/mix werd geneutraliseerd door lagere volumes
 • Aangepast bedrijfsresultaat3 steeg met €18 miljoen tot €243 miljoen (2017: €225 miljoen) als gevolg van prijsinitiatieven en kostenbeheersing ondanks €10 miljoen negatieve valuta-effecten
 • Bedrijfsresultaat steeg met €22 miljoen tot €237 miljoen (2017: €215 miljoen), inclusief een negatief effect van €6 miljoen uit geïdentificeerde posten, voornamelijk in verband met de transformatie
 • Rendement op verkopen (ROS) verbeterde tot 10,4% (2017: 9,3%); rendement op investeringen4 (ROI) was 12,6% (2017: 13,4%)
 • Nettoresultaat uit totale activiteiten was €301 miljoen (2017: €216 miljoen), inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten van €152 miljoen (2017: €95 miljoen)
 • Interimdividend van €0,37 per aandeel, geijkt voor AkzoNobel als een doelgerichte verf- en coatingsonderneming

AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker:
“We hebben verdere vooruitgang geboekt in onze transformatie naar een goed presterende en doelgerichte verf- en coatingsonderneming dankzij de voortdurende inspanning van onze toegewijde organisatie. Ik voel me gesterkt door wat we hebben bereikt, ondanks uitdagende marktomstandigheden, waaronder hogere grondstofkosten en negatieve valuta-effecten.

Winstgevendheid steeg voor zowel Paints en Coatings als resultaat van onze prijsinitiatieven en kostenbeheersing. Wij bleven ook bouwen aan onze toonaangevende posities op de markt voor verven en lakken met de overnames van Fabryo in Roemenië, Xylazel in Spanje en de uitbreiding van ons Dulux Decorator Centre netwerk in het VK.

Het voltooien van de verkoop van ons bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals was een belangrijke mijlpaal in de lange en trotse historie van AkzoNobel nu wij de volgende stap zetten in onze transformatie, waarmee wij leveren op onze Winning together: 15 by 20 strategy.”  

Vooruitzichten:
We werken met succes aan onze "Winning together: 15 by 20" strategie door een doelmatige organisatie te creëren voor een doelgerichte verf- en coatingsonderneming die bijdraagt aan de realisering van onze prognose voor 2020.

De ontwikkeling van de vraag verschilt per regio en segment.

De inflatie van grondstoffen zal naar verwachting tijdens de rest van 2018 aanhouden, hoewel in een lager tempo dan tijdens het begin van het jaar. Robuuste prijsinitiatieven en programma's voor kostenbeheersing zijn geïmplementeerd om de huidige uitdagingen aan te pakken.

We nemen de volgende stap in onze transformatie om de volgende €200 miljoen aan structurele kostenbesparingen te leveren in 2020, waarvoor een totaal van €350 miljoen aan eenmalige kosten wordt genomen tussen 2018 en 2020.

Het rapport van het 3e kwartaal 2018 kan worden gelezen en gedownload hier.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten (inclusief Specialty Chemicals)

Winst vanuit beëindigde bedrijfsactiviteiten nam toe met €57 miljoen, inclusief het stopzetten van afschrijvingen en waardeverminderingen (zoals vereist onder IFRS 5).

In de Specialty Chemicals business steeg de omzet met 6% en was 9% hoger in constante valuta’s, voornamelijk door positieve prijs/mix. Aangepast bedrijfsresultaat was 7% lager, doordat sterkere prijs- en productiviteitsverbeteringen de gevolgen van milieukosten en andere eenmalige items (een totaal van €35 miljoen) alsmede negatieve valuta-effecten niet volledig compenseerden.

1 ROS% is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet 
2 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen 
3 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten (voorheen EBIT)
4 ROI% is aangepast bedrijfsresultaat van de laatste 12 maanden als percentage van gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
5 Opgenomen om het onderdeel Specialty Chemicals te presenteren als beëindigde bedrijfsactiviteiten 

 

Contact for this publication

Contact for other questions