media release

AkzoNobel onderschrijft het CEO Water Mandaat van de VN

Met het onderschrijven van het CEO Water Mandaat benadrukt AkzoNobel dat de onderneming zich inzet voor duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het CEO Water Mandaat, in juli 2007 ingesteld door het United Nations Global Compact, is een uniek publiek-privaat initiatief bedoeld om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling, invoering en bekendmaking van duurzaam schoon waterbeleid en de toepassing daarvan.

Met de ondertekening van het mandaat benadrukt AkzoNobel de intentie om de bescherming van schaarse hulpbronnen en bedrijfsefficiency in te bedden in de strategie, cultuur en het dagelijkse gang van zaken bij de onderneming.
"Schoon water is één van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen ter wereld en duurzaam gebruik hiervan wordt een steeds belangrijker deel van het maatschappelijk draagvlak dat we in acht moeten nemen als we door willen blijven groeien," zegt AkzoNobel CEO Hans Wijers. "Met het onderschrijven van het CEO Water Mandaat erkennen we dat het beheer van deze steeds schaarser wordende hulpbron voor alles gaat. We werken daarom samen met partners in de private en de publieke sector om een leidende rol te kunnen spelen bij het waterbehoud in de gebieden waar onze bedrijven actief zijn."

Het strategisch raamwerk van het mandaat beslaat zes sleutelgebieden: directe bedrijfsvoering, toeleveringsketen en regeling van de waterhuishouding, collectieve actie, publiek beleid, betrokkenheid van de gemeenschap en transparantie.
Het onderschrijven van het mandaat brengt met zich mee dat jaarlijks een ‘Communication on Progress’ (COP) dient te worden overgelegd, waarin de inspanningen van de onderneming om het raamwerk te ondersteunen, worden beschreven.

AkzoNobel heeft de afgelopen vijf jaar een leidende positie ingenomen op de gezaghebbende Dow Jones Sustainability Indexes, wat weergeeft dat duurzaam ondernemen één van de hoekstenen van de globale strategie van AkzoNobel is.